BRI je zeleným projektem ve službách veškerého života na Zemi?
RSS

BRI je zeleným projektem ve službách veškerého života na Zemi?

Čína jako hostitelská země mezinárodní environmentální konference COP15 v Kunmingu v provincii Yunnan v jihozápadní Číně zde svět seznámila se svým přístupem k ochraně životního prostředí, s jeho úspěchy a se svou oddaností mezinárodnímu úsilí o dosažení budoucí vysoké globální biodiverzity, kdy tyto snahy chce začít organizovat jako aktivitu napojenou na Iniciativu pásu a cesty (BRI) čili nové hedvábné stezky. (Foto: Flickr)
Ta se tak má stát nejen projektem spřádání mezinárodní ekonomické spolupráce opírajícím se o dopravní, logistické, energetické aj. infrastruktury, ale také iniciativou k ochraně životního prostředí a biodiverzity.Na západě má mnoho Zelených přístup k ochraně přírody dost ve smyslu kladení člověka do rozporu s přírodou a jeho vnímání jako něčeho vůči přírodě cizorodého. V Číně se k tomu přistupuje spíše podle její dávné tradice vytváření harmonie, kdy lidský svět s divokou přírodou tvoří harmonický celek a člověk má povinnost se o tuto harmonizaci starat. To Čína realizuje např. pomocí programu ekologických „červených linií“, který se na COP15 snažila nabídnout světu a zejména zemím účastnícím se iniciativy BRI, v čemž se jí dostalo dost nadšené podpory.Až dosud Čína světu vždy nabízela budování komunity společné budoucnosti lidstva, na COP15 však ve smyslu své harmonizační tradice přišla s návrhem na budování komunity pro veškerý život na Zemi.S programem ekologických červených linií, který by teď Čína ráda po BRI „vyvezla“ do světa, začala roku 2011 určením kriticky důležitých ekologických zón a prosazením jejich přísné ochrany. Nyní už spolupracuje s řadou asijských zemí na jeho aplikaci u nich upravené podle jejich místních podmínek. Spolupracuje i s řadou mezinárodních organizací na vypracování aparátu ke stanovení červených linií v té které zemi a začít by se s tím mělo v zemích BRI.Když svého času britský premiér vyzýval země Západu k vybudování alternativy k BRI, tak prohlašoval, že ta alternativa bude muset být zelená a ne taková smrdutá zkáza životního prostředí jako BRI. Jenže Čína je rozhodnuta budovat zelenou BRI, a tak se z čínské iniciativy země tohoto projektu už dohodly na 30 ekologických konvencích a protokolech.Sama Čína členská země Konvence o biologické diverzitě Spojených národů zřídila přes 10 000 přírodních rezervací různých typů představujících asi 18 procent jejího území a realizovala 17 procent požadavků Cílů biodiverzity stanovených v Aichi.A o to samé se snaží všude, kde pomáhá s místním rozvojem, tedy především v rozvojových zemích, kde nebuduje jen infrastruktury, průmysl aj., ale je zrovna tak zapojena do ochranářských projektů a využívá k tomu svých domácích zkušeností.Po druhém Fóru pásu a cesty v dubnu 2019 byla založena Mezinárodní koalice zeleného rozvoje BRI čili BRIGC a rozběhla se tak mezinárodní spolupráce na iniciativách ochrany přírody mezi více než 100 zeměmi, kdy prominentní je spolupráce na projektech biodiverzity. K těmto účelům Čína vybudovala platformu služeb pro zpracování velkých dat v rámci zeleného rozvoje Pásu a cesty.V rámci Pásu a cesty má jít o zelené infrastruktury, zelené energie a zelené finance. Jako na ukázku takovýchto postupů se ukazuje na projekt Hydroelektrárny Karot v čínsko-pákistánském ekonomickém koridoru za 1,74 miliardy $. Stejně jako se před takovou stavbou dělají např. geologické průzkumy, provedl se i průzkum biodiverzity, hodnotily se důležité habitaty a následně se přistupovalo k řadě opatření na ochranu zejména místních ryb, jako třeba rybo-chody, aby ryby mohly migrovat i přes přehradu. Tato hydroelektrárna má být v provozu do konce prosince a má každý rok dodávat pro 5 milionů lidí asi 3,2 miliardy kWh čisté energie ročně, což odpovídá 3,5 milionu tun oxidu uhličitého ročně při použití fosilních paliv v tepelné elektrárně.Ovšem zvláště dobře a velice zjevně tyto snahy ilustrují environmentální projekty v Africe, kde bylo v Keni v rámci Mezinárodní koalice zeleného rozvoje Iniciativy pásu a cesty založeno Čínsko-africké společné výzkumné centrum, do nějž Čína poskytla zejména technické vybavení a vyškolení afrických partnerů, ovšem zapojuje se i do řady výzkumů, např. zkoumání vzácných rostlin v Africe a ochranou rostlinné diverzity.V tomto centru probíhá řada výzkumných projektů mezinárodní spolupráce s účastí Číny a školí se zde pro Afriku mladí vědci, technici i management.Čína po celé Africe staví množství zejména dopravních infrastruktur, průmyslu i obytné čtvrti. To vše se buduje tak, aby to bylo v harmonii se zdejší přírodou. Dobře je to vidět na rychlostní železnici z Mombasy do Nairobi. Železnice leží napříč migračními trasami zdejších zvířat, a tak se s tím při konstrukci počítalo. Podél trasy je tedy 14 rozsáhlých průchodů pro divokou faunu a 79 mostů pro zvířata. Přitom světlá výška všech průchodů a mostů musí být přes 6,5 metru, aby tudy mohly projít v pohodě žirafy a nemusely sklánět hlavu na svém dlouhém krku.Čína zde pomáhá rozšiřovat i energetiku o různé druhy zelených energií. Což jistě nepřekvapuje už proto, že větrníky a solární panely všude po světě obvykle pochází z Číny a v Africe se velice hodí např. v odlehlejších venkovských oblastech ještě nenapojených na běžné rozvodné sítě i jako výpomoc klasickým elektrárnám.Při budování BRI jako zeleného projektu Čína dodržuje stejné mezinárodní dohody, jichž je účastníkem, jako doma. Přitom USA a řada různých ochranářských neziskovek sídlících v USA snažící se blokovat infrastrukturní projekty v Číně i v zemích, kde Čína buduje rozvojové projekty, na Čínu často zkouší poukazovat jako na ničitele životního prostředí. Ale zatímco třeba Konvenci o biologické diverzitě Čína podepsala, ratifikovala a dodržuje ji doma i v zahraničních projektech, tak USA, které ji roku 1990 podepsaly, ji ještě ani po 31 letech neratifikovaly.Tento přístup, kdy USA něco podepisují, aby vypadaly hezky, ale neratifikují a nepraktikují, nedávno kritizoval mluvčí čínského ministerstva zahraničí Zhaou Lijian tvrzením, že „absence USA v této smlouvě jakožto největší ekonomiky podvrací globální snahy o ochranu biodiverzity a prevenci vyhynutí druhů.“„USA by měly přestat se snahami o prospěch ze zapojování do mezinárodních aktivit jen v počáteční fázi a spíše převzít na svá bedra odpovídající díl mezinárodní odpovědnosti a povinností s ohledem na blahobyt lidí celého světa a přistoupit ke konkrétním činům, chtějí-li získat důvěru mezinárodní komunity,“ řekl Zhao.
Článek BRI je zeleným projektem ve službách veškerého života na Zemi? se nejdříve objevil na AC24.cz .


Jak poznat nevěru?

Máte podezření, že vás váš protějšek podvádí?

Rychlá půjčka ihned

Není nic jednoduššího než si vybrat rychlou půjčku na www.finmoney.cz.

Špionážní technika

Jak zjistit pravdu? Pomocí profesionálních pomocníků.

Jirkovo rychlé půjčky

Srovnejte si online půjčky z pohodlí vašeho domova. 100% přes Internet

Účetní program AdmWin

Nabídky, zakázky, objednávky, sklady, faktury, dod.listy, účtenky EET

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!


Nejčtenější za týden