O HOMEOPATII, KORONAVIRU, ČERNÉ MAGII, MORFOGENETICKÝCH POLÍCH A SPOLEČNÉM DÝCHÁNÍ

O HOMEOPATII, KORONAVIRU, ČERNÉ MAGII, MORFOGENETICKÝCH POLÍCH A SPOLEČNÉM DÝCHÁNÍ
Že je koronavirus černá magie, ví dneska každý ezoterik. Ovšem promluvit o tom tak trochu vědecky, aby to dokázalo nahlodat dogmatický antiezoterický materialismus, to už není jen tak. Nicméně mně se to podařilo, a sice v následujícím textu, který původně vznikl jako diskuzní příspěvek inspirovaný memem ze stránky propagující očkování Vaxinátor, na níž jsem v posledních dvou měsících vedl několik (ne)plodných diskuzí. A je to opět poměrně dlouhé, kdo to nechce přelouskávat, a přesto ho zajímá jádro pudla, ať skočí na poslední dva odstavce.
Následuje text tak, jak jsem ho sepsal v diskuzi:
Ale ne, s homeopatií je to celé přece jen trochu jinak... dovolte mi, abych se pokusil jako někdo, kdo má do dané problematiky určitý vhled, vyjasnit toto nedorozumění a poskytnout tak fanouškům zdejší stránky určitou osvětu.
Homeopatie není nevědecká a nesmyslná. Je vědecká a logická, ovšem až z perspektivy novějších vědeckých poznatků, které však nebyly zatím příliš pochopeny a přijaty do mainstreamové vědy. Jak ukazuje Thomas Kuhn v knize Struktura vědeckých revolucí, dominantní paradigmata ve vědě se mění jen velmi pomalu.
Je jasné, že z pohledu mechanistické vědy a medicíny, která hledá veškerou kauzalitu a realitu na úrovni fyziky a chemie, je homeopatie nesmyslná, protože z její perspektivy se v homeopatickém léku nevyskytuje... nic léčivého, žádná substance, která by mohla léčit. Ovšem z perspektivy, která přijímá existenci dalších, meta-fyzických a meta-chemických dimenzí, běžnými smysly nerozpoznatelných a stávajícími přístroji neměřitelných, už se otázka homeopatie jeví jinak. Příkladem může být teorie morfogenetických polí Ruperta Sheldrakea.
V medicíně pak takovéto nemechanistické perspektivě odpovídá medicína, které se někdy říká informační. V českém prostředí ji reprezentuje například Mudr. Tomáš Lebenhart, měl o tom před pár lety hezký rozhovor na Cestách sobě, doporučuju. Léčivým prvkem v informační medicíně není chemická látka ani fyzický zásah do organismu, nýbrž informace. Je-li do nemocného organismu, který můžeme vnímat jako rozladěný kód, vložena správná informace, dochází k jeho vyladění, k jeho překódování, a tím k léčení. A to je právě princip homeopatie. Oněmi složitými homeopatickými procesy dochází vlastně ke kódování léčivé zprávy tak, aby byla nemocným organismem rozpoznána jako něco, co mu chybí ke znovunastolení ztracené harmonie.
Vidíme, že z této perspektivy se náhle jeví homeopatie jako logická a sofistikovaná věda. Mechanistická medicína však její principy ze své podstaty nedokáže přijmout a pochopit, pročež se uchyluje k nicneříkajícímu heslu placebo. Tím odkazuje jevy, které jsou za hranicemi její viditelnosti, do sféry psychiky, čímž je činí nereálnými. To je ovšem princip, který se objevuje napříč mnoha různými obory a oblastmi lidské činnosti v naší moderní materialistické odduchovnělé společnosti, od psychiatrie až po potlačování nežádoucích informací.
Dalo by se tak říci, že nejnovější věda tak otevírá magii zadní vrátka. Sám pojem magie přitom zrcadlí neschopnost vysvětlit určité jevy, pročež je odkazuje do sféry paranormálna.
Když se pak z perspektivy informační medicíny podíváme na letošní koronavirové dění, spatříme, že se tu vrací do hry i téma magie černé. Můžeme tady použít slovo psychosomatika, případně – možná vám to bude bližší – nocebo-efekt jako opak placebo-efektu. Tak jako placebo nám vsugeruje víru v uzdravení, která je tak silná, že se skutečně uzdravíme, nocebo nám naopak dokáže vsugerovat nemoc, takže skutečně onemocníme. Jaký asi tak může mít na kulminaci současné pandemie vliv informování o ní, způsob komunikace, slovník, mediální obraz a příběh o pandemii? Celá ta vytrvalá několikaměsíční neutuchající mediální masáž, v níž je koronavirus líčen v žánrech apokalypsy, katastrofy, války a hororu? Zkrátka do jaké míry zde hraje roli informační dimenze problému? Jaký podíl může tento faktor mít? Jednotky procent? Desítky? Může to být polovina? Může to být snad dokonce více než polovina? Nevíme. Na tohle statistiky nemáme. Nicméně z perspektivy informační medicíny se ani jeden z odhadů nejeví jako nereálný. Je-li do kolektivního morfogenetického pole lidstva vložena informace o smrtící pandemii, tato informace tuto pandemii sama posiluje a produkuje.
Toliko pár úvah k tomu, jak by to mohlo být s homeopatií a s pandemií. Kdo se tomuto pohledu otevře, tomu to začne dávat smysl, kdo se mu brání, tomu to smysl dávat nebude, a bude se tomu vysmívat, to je zřejmé. Nicméně chtěl jsem svým vhledem ukázat, že homeopatie má své logické a vědecké opodstatnění a krom toho se může prokázat i skutečnou efektivitou a vyléčením mnoha pacientů a to bez vedlejších příznaků, kterou sebou nese invazivní farmakochemická medicína.
Tady končí můj původní komentář u Vaxinátora. Ještě bych dodal, že si nejsem úplně jistý, jestli jsem uchopil a interpretoval teorii morfogenetických polí správně a jestli se z ní dá odvodit propojení jednotlivých organismů přes prostorovou vzdálenost, o němž mluví fenomén sté opice (jestli neznáte, vygooglete si). Nicméně z myšlenky propojenosti a jednoty, která pro mě v noci za novoluní, kdy vznikl tento příspěvek, nebyla pouhou tezí, ale silně prožívaným vnitřním pocitem, se zrodila i idea, jejíž uskutečnění by nám mohlo pomoci projít oním jícnem, do něhož neúprosně míříme, o něco snadněji.
Nuže. Jestliže jsme skutečně všichni propojeni a jestliže koronavirus způsobuje především problémy s dýcháním, mohlo by pomoci posílit v morfogenetickém poli lidstva moment svobodného dýchání. To může dělat každý z nás jednotlivě: věnovat se svému dechu s myšlenkou, že tím pomáhá rozdýchat i plíce těch, kteří s tím aktuálně mají problém. Ale šlo by to zorganizovat i jako kolektivní akci společného dýchání, jako se iniciují společné meditace. S ohledem na to, že tato idea se zrodila za novoluní, zdá se, že ideální čas pro takovou událost by byl úplněk. A ten je v sobotu, přesný čas 15.51. Ta akce by se mohla jmenovat Pojďme to rozdýchat a mohl by se pro ni vytvořit hashtag. To je tedy můj nápad, nevím ovšem přesně, jak ho uvést v život a jestli mám na to energii a vhodnou karmu. Ale třeba tenhle můj příspěvek čte někdo, kdo s ním rezonuje a kdo by věděl, jak nápadu pomoci na svět, kdo by mu chtěl udělat PR. Máte k tomu někdo nějaké návrhy? A máte nějaké kritické či oslavné poznámky k
celé této mojí úvaze?
#pojdmetorozdychat
EDIT: Došlo mi, že jsem se nechal ovlivnit ezoterickou poučkou, která praví, že co se při novoluní upeče, to se při úplňku sní. Ale pak jsem si uvědomil z vlastní zkušenosti, že úplňky bývají náročné, zatímco novoluní jsou snadná, a proto se při nich také v jistém smyslu lépe dýchá. Proto má-li se mnou navržený happening uskutečnit, bude to lepší právě při příštím novoluní.
Jan Kubíček
Jak poznat nevěru?

Máte podezření, že vás váš protějšek podvádí?

Rychlá půjčka ihned

Není nic jednoduššího než si vybrat rychlou půjčku na www.finmoney.cz.

Špionážní technika

Jak zjistit pravdu? Pomocí profesionálních pomocníků.

Jirkovo rychlé půjčky

Srovnejte si online půjčky z pohodlí vašeho domova. 100% přes Internet

Slevové kupóny

Ušetřete nemalé peníze na online nákupech. Slevové kupóny do e-shopů.

Půjčka do výplaty online

Výhodná nabídky půjčky do výplaty až 30 000 Kč. Vyřízení online.

Účetní program AdmWin

Nabídky, zakázky, objednávky, sklady, faktury, dod.listy, účtenky EET

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!Dnes nejprohlíženější