Slovo do pranice
RSS

Slovo do pranice

Tak se mi zdá, že možná by tu na OM už občas stálo za diskusní úvahu, namísto plytkého žvanění a hraní si se slovíčky – si též někdy uvědomit i ten nejdůležitější fenomén kvality našich životů, jímž je vliv úrovně poctivosti řízení naší společnosti vládami, které jsme si tu už přes 30 let dosud až tak pěkně a tzv. demokraticky volili. Je potřeba si především uvědomit fakt, že všechny asociálně vládnoucí světové elity se společensky vždy chovají tak, že nejdříve mediálně a pak exekutivně a justičně uměle vytvářejí krize a údajné problémy a pro ty krize a tzv. problémy pak okamžitě nařizují a realizují tzv. ekonomická a mocenská „opatření“ k jejich údajnému řešení. Tohle veskrze prolhané a naprosto už nechutné politické divadlo vždy ty „elity“ realizují buď přímo samy pomocí vynucování neustálých změn mezinárodních smluv a právních norem, anebo prostřednictvím vlivových médií a tzv. neziskovek, vládci najatých a placených z veřejných rozpočtů a tedy z peněz nás, daňových poplatníků.
Také bychom si přitom víc měli uvědomovat, že tou mediální propagandou tyto elity vždy začínají svévolně vyvolané mezinárodně politické konflikty a uměle vykonstruované náboženské, rasistické, ideologické nebo tzv. přírodní krize, kterými pak odůvodňují svá mocenská, finanční a rozpočtová rozhodnutí, a to až do úrovní občanských a mezistátních válek vždy a jen o cizí zdroje. A co to všechno přitom je? Nic víc a nic méně to je, než zcela svévolná a předem připravená rozhodnutí, jimiž záměrně (tyto tzv. elity) ponižují svobodu nás občanů a to právě a jen z toho důvodu, aby (tyto tzv. elity) vždy jen a jen stále víc a víc utužovaly naši občanskou poslušnost a sociální nerovnost a tím samy sobě upevňovaly svou výkonnou a tedy i hospodářsky vlastnickou moc nad zdroji výrobních a dalších prostředků ekonomiky a veřejné správy.
V té souvislosti je proto pro nás obyčejné lidi užitečné si zavčas uvědomit, že zatím co politické, náboženské a ideologické krize bychom měli vždy především zkoumat logikou jejich příčin, účelů a začátků, tak tzv. přírodní krize bychom měli vždy především navíc i zkoumat z hlediska fyzikálních, chemických a biologických přírodních zákonů, které elitáři sami často naprosto a vůbec neovládají. Rovněž bychom si ale přitom měli uvědomovat, že naše schopnosti takového kritického zkoumání a hodnocení jsou vždy dány nejen úrovní našeho vzdělání a množstvím a kvalitou životních zkušeností té nejstarší generace občanů, ale též a zejména naší ochotou kvůli tomu všemu také občas začít i víc a důkladněji myslet svou vlastní hlavou a nejen na špacír puštěnou její užvaněnou pusinkou po vzoru přiopilých štamgastů kdesi v hospodě.


Nejčtenější za týden