Koronavirová statistika

Koronavirová statistika

PETR VELÍŠEK
O koronaviru bylo popsáno už mnoho. Zkusme se zamyslet nad průběhem celé nákazy a hysterie kolem ní, jak se vyvíjela vyvíjí. Když si vyneseme do grafu počty nakažených a hospitalisovaných lidí a zároveň zjednodušeně vyjádřené restrikce, můžeme z něho vyčíst, že na jaře došlo k největším restrikcím a prakticky k zastavení života a počet hospitalisovaných osob na chvíli jen mírně vzrostl. Jakoby utlumení veškeré činnosti skutečně pomohlo v omezení nákazy. Ovšem ať už to je či není pravda, nelze živořit za zdmi domů donekonečna, člověk musí žít. Tak byla nejrůznější omezení naštěstí zase odvolána.

Sledujeme-li další vývoj, zjistíme, že zhruba celé léto se nákaza držela na nízkých číslech . A to i přesto, že dva měsíce, tedy asi čtyřnásobek předpokládané inkubační doby, jsme žili téměř bez omezení. Nu a s příchodem podzimu vzrůstají počty nakažených i hospitalisovaných do velkých čísel v podstatě bez ohledu na neustále se zpřísňující opatření. Dokonce by se dalo říci, že čím přísnější režim, tím více nakažených. To je na první pohled dost nelogické. Nemohu se zbavit pocitu, že represe nefungují a počet nemocných jako by byl nezávislý na restrikcích. Možná se v tom jen projevuje sezonnost onemocnění jako u chřipky, rýmy apod. A pravděpodobně za tím stojí větší počet testů. Není totiž bez zajímavosti, že počet positivně testovaných celkem kopíruje počty testů. Že by platilo čím více testů, tím více nakažených, kteří ale ani nevědí, že jsou nakažení a tudíž nejsou nemocní? Pak ale tento koronavirus není tak nebezpečný, jak se nám podsouvá. A nebo je za tím ještě něco jiného?

Pojďme se nyní podívat na dostupné statistické údaje, zveřejněné na stránkách ministerstva zdravotnictví (https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19#hospitalizace).

Jedno číslo uváděné na těchto stránkách je počet provedených testů . Toto číslo je naprosto k ničemu, pokud nevíme kdo byl testován. Neboť každý den to může být jiný vzorek lidí. V jednom období převažují lidé s respiračními problemy, kteří vyhledali lékařskou pomoc, jindy jsou to všichni, kdo zašli za lékařem, v jiném období to bylo i spoustu vyděšených hypochondrů, nevíme kdo a kolikrát je testován v nemocnici. Toto číslo je tedy dobré jedině do výkazů plnění plánu koronavirové pětiletky, ale jinak je naprosto k ničemu.
Druhým číslem je počet nově prokázaných případů, ovšem poznámka pod textem “Denní přehled počtu osob s pozitivním nálezem COVID‑19 dle hlášení KHS a dle pozitivních nálezů laboratoří …„ zavdává příčinu k podezření, že i v tomto případě jde o počet positivních testů a ne o počet lidí, kteří ten den nově onemocněli. Je-li tomu tak, pak je i tento údaj celkem k ničemu. Dokonce ani vzájemný poměr obou údajů, totiž positivních testů k celkovému počtu testů, nám z výše uvedených důvodů nic neřekne.
Dalším uváděným údajem je počet hospitalisovaných osob. Jsou uvedeny údaje celkového počtu hospitalisovaných, počet nemocných v těžkém stavu a počet osob propuštěných z nemocničního ošetřování (ať už vyléčených nebo propuštěných do domácí péče). Zdá se, že konečně by to mohla být vypovídající data. Ovšem jen do okamžiku, než si přečteme pozorně nadpis „Přehled hospitalizací osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19“. Je opět velmi pravděpodobné, že se jedná o všechny pacienty, kterým vyšel test na koronavirus positivně, bez ohledu na skutečnou příčinu hospitalisace. Navíc jsme se nedávno dozvěděli z jiných zdrojů, že v nemocnicích leží i lidé v podstatě bez příznaků či již téměř vyléčení, což činí i údaje o hospitalisaci přinejmenším sporné.
Posledním údajem je počet úmrtí na koronavirus. Stejně jako v předchozích případech je i tento počet zavádějící, neboť zahrnuje všechny zemřelé s positivním testem na koronavirus. Zase ovšem bez ohledu na příčinu smrti. Ostatně velmi podivná je též skutečnost, že zatímco většina údajů za den je dostupná celkem pochopitelně až další den, počet zemřelých a počet positivních testů jsou známy už v průběhu toho samého dne a průběžně doplňovány. To jsou tyto dva údaje shromažďovány jinými pracovišti než zbylé počty?
Z výše uvedeného je tedy patrné, že prakticky ani jeden údaj, uvedený na stránkách ministerstva zdravotnictví, není spolehlivý a je zatížen chybou, pochybnostmi nebo přímo na nic.
A tak asi nejspolehlivější by měl být celkový počet zemřelých osob bez ohledu na příčinu úmrtí v porovnání s jinými lety. Tyto údaje jsou dostupné na stránkách Českého statistického úřadu. Tato data se dají považovat za jednoznačná, ale z nepochopitelných důvodů mají velké zpoždění.
Aktuálně poslední údaj je za 38. týden, který skončil 20. zářím. Z uvedeného grafu (https://www.czso.cz/csu/czso/obypz_cr) je zřejmý malý nárůst zemřelých od 36. týdne. Je možné, že tento nárůst bude ještě pokračovat, ovšem zatím počty stále nevybočují z dlouhodobého průměru.
A tak je tedy na místě se ptát, na základě jakých dat je (nejen) naše země sužována drastickými omezeními, je znemožňován život a rozkládána společnost? Nechci popírat existenci viru SARS-CoV‑2 ani jeho potenciální nebezpečnost, ovšem máme-li se rozhodnout, co podniknout proti jeho zhoubnému působení, musíme přeci mít především správná a pokud možno spolehlivá data. Data, která budou skutečně vypovídat o rozsahu škod. Uveřejňované údaje však mezi taková data nepatří. Podle jakých dat se tedy politici rozhodují a jaký to celé má účel? Je velmi obtížné se ubránit dojmu, že celá hysterie slouží pouze pro obohacení farmaceutické mafie prodejem zbytečných testů a nevyzkoušených vakcín.
Navíc tu je ještě jedna důležitá okolnost. Vir je mezi námi a stále se šíří populací, což je celkem normální a vlastně i potřebné. Čím více lidí se s ním setká, tím více lidí si proti němu vytvoří protilátky a bude odolnějších. Na světě však zdaleka není pouze koronavirus, a tak lidé budou stonat i v budoucnu na nejrůznější choroby a přivodí si nejrůznější zranění a někdo i zemře. Budou-li ale všichni testováni na koronavirus, může jich být stále více positivních, zvláště při použití antigenních testů, které nezjišťují přítomnost viru, ale vytvořených protilátek v těle. Ti lidé budou nemocní z jiných příčin, o koronaviru ve svém těle nebudou ani vědět, ale budou na něj positivní. A statistiky porostou. A tyranie bude přitvrzovat. A statistiky stále porostou. A tyranie bude přitvrzovat. A tak dál dokolečka.
Chraň nás pánbůh, jestli tomu neuděláme přítrž!
Jak poznat nevěru?

Máte podezření, že vás váš protějšek podvádí?

Rychlá půjčka ihned

Není nic jednoduššího než si vybrat rychlou půjčku na www.finmoney.cz.

Špionážní technika

Jak zjistit pravdu? Pomocí profesionálních pomocníků.

Jirkovo rychlé půjčky

Srovnejte si online půjčky z pohodlí vašeho domova. 100% přes Internet

Slevové kupóny

Ušetřete nemalé peníze na online nákupech. Slevové kupóny do e-shopů.

Účetní program AdmWin

Nabídky, zakázky, objednávky, sklady, faktury, dod.listy, účtenky EET

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!Dnes nejprohlíženější