Donald Trump – muž z teflonu, alebo poprava Usira, najvyššieho egyptského boha v priamom prenose (Časť 2.)

Donald Trump – muž z teflonu, alebo poprava Usira, najvyššieho egyptského boha v priamom prenose (Časť 2.)

V predchádzajúcej časti som sa vyjadril k prvému diskutujúcemu na ČT24, ktorá sa venovala prezidentským voľbám v USA 2020, kde prvým bol poradca najväčšej českej banky a vysokoškolský pedagóg, ktorý nič nevedel povedať k politike Donalda Trumpa (Add.1). Teraz by som sa chcel vyjadriť k druhému diskutujucemu Lubomírovi Zaorálekovi (český minister kultúry), ktorý bol pohoršený z „amorálnosti“ Donalda Trumpa, že nechce uznať svoju porážku (asi ťažko byť morálny, ak akceptujem podvod) (Add.2), ako aj k tretiemu dišputérovi českému filozofovi, ktorý bol aj profesorom na Janovskej univerzite v Taliansku (Add.3), a ktorý povedal, že si nevie vážiť voličov Donalda Trumpa, ale jedným dychom povedal, že dnešná spoločnosť ovládaná sociálnymi sieťami je tak polarizovaná, že znemožňuje vecnú argumentáciu a kultivovanú diskusiu (asi ťažko diskutovať s niekým, koho si nevážim).
Add. 2.
K rozvinutiu polemiky o potrebe regulárnosti priebehu demokratických volieb je nutné pochopiť, že voľby sú len technický prostriedok reprodukcie politickej moci mierovou cestou, tj. striedanie mocenských garnitúr bez násilia. Dcéra Michala Kocába (spevák skupiny Pražský výber a hlavný protagonista odsunu sovietskych vojsk z bývalého Československa), ktorá žije, v USA povedala, že sa bojí viac víťazstva Donalda Trumpa, pretože stúpenci Joe Bidena sú agresívni, naopak Trumpovi voliči sú obyčajní ľudia a tých zopár osamelých bielych rasistov, čo ho podporujú, bez problémov zvládnu bezpečnostné zložky.
Dôsledkom zmanipulovaných volieb je, že demokracia sa zmení na kleptokraciu, čo je silne deficitný režim. Každý, kto sa zúčastnil na podvode (akomkoľvek kriminálnom čine), bude chcieť svoj diel na „získaných“ zdrojoch, pretože už sa to nemusí zopakovať, navyše všetci ľudia schopný podvodu v princípe nedôverujú ostatným ľuďom, takže agresia pôjde až voči vlastným spojencom. Toto je naplnenie tvrdenia, že „revolúcia požiera svoje deti“. Bohužiaľ zdrojová nestability kleptokracie bude vyžadovať aj agresívnu medzinárodnú politiku, najlepšie s vojnou, ktorá by doplnila deficitné vnútorné zdroje.
V dnešnom svete štandardy volieb z 19 storočia, nech by boli akokoľvek tradičné, sú nedostatočné, a ak bude USA chcieť obnoviť svoju autoritu vo svete, tak bez ohľadu, či bude prezidentom Joe Biden alebo Donald Trump, bude nový prezident musieť zaviesť nespochybniteľné štandardy pre demokratické voľby, ako napríklad federálne zoznamy voličov, v ktorých musia byť živí a jednoznační voliči (teraz môže ísť voliť človek, ktorý predloží účet za byt bez verifikácie ID kartou), voľba poštou bude doručovaná do centrály FBI v danom štáte s doručovacou pečiatkou maximálne 24 hodín pred koncom uzatvorenia volebných miestností a budú ich zrátavať federálny zamestnanci pod dohľadom straníckych delegátov. Bude musieť byť dodržaná tajnosť a sloboda voľby, teda musia byť volebné lístky doručené poštou v preskúmateľnej obálke a podpis by mal byť analyzovaný umelou inteligenciou, ktorá vie poznať, či podpisoval niekto viac volebných lístkov ako jeden, respektíve rozpozná reprodukciu podpisu z podpisov v databáze napríklad sociálneho poistenia. Relevantným by bol aj systém volebných komisií, ktorý by osvedčoval skutočnosti o regulárnom priebehu volieb. Ak budúci prezident neurobí reformu volebných štandardov, na ďalšie voľby možno očakávať ešte dvojnásobný rozpočet ako na rok 2020, kedy sa odhaduje 11 miliárd UDS minutých na volebnú kampaň. Tieto zdroje, ktoré budú očakávať návratnosť a budú nasmerované predovšetkým na korupciu, aby sa mohli falšovať voľby 2024. Takáto kvalita demokracie sa nakoniec preleje do zvyšku sveta, kde „honeckerovský typ demokracie“ bude likvidovať zbytky západnej civilizácie.
Odkiaľ pramenia pochybnosti o regulárnosti prezidentských volieb v USA 2020? Vo všeobecnosti demokratické voľby skúmajú vôľu voličov k určitému termínu, a preto musia byť slobodné a tajné, aby bola jasná vôľa väčšiny občanov v rozhodujúci moment. Voľby k uzatvoreniu volebných miestností 3. novembra 2020 jednoznačne a drtivo vyhral Donald Trump, pričom tieto hlasy osvedčovali pozorovatelia z oboch strán, republikánov aj demokratov. Vo väčšine demokratických krajín musia korešpondenčné hlasy byť zaregistrované a doručené pred termínom začatia riadnej voľby v deň volieb, čo je logické. Logika doručených hlasov po termíne je asi taká, ako keby sa skončilo finále MS vo futbale a víťazný tím odišiel z ihriska, ale porazený tím nastrieľa zo desať gólov a potom bude tvrdiť, že vyhral, veď predsa futbal sa hrá na góly. Pôvodne bola tradícia rátania hlasov po termíne volieb gestom úcty voči občanom USA, ktorí pracovali ako kovboji, zlatokopi, vojaci a podobne, a napriek ťažkému povolaniu v odlúčení, politická reprezentácia USA historicky deklarovala, že si váži ich hlas. Avšak toto gesto bolo vždy iba k marginálnemu počtu takýchto hlasov.
Veľkorysosť a slušnosť bola v roku 2020 po zásluhe potrestaná tým, že ju zneužili nasledovným:

Volili mŕtvi v počtoch desaťtisícov hlasov;
v rozpore s teóriou veľkých čísel sa začali objavovať monokultúrne, tj. výlučne v prospech Joe Bidena, kopy lístkov rádovo v státisícoch (pravdepodobnosť toho je ako keby v lotérii vytiahli dvakrát tie isté čísla);
zarátavali sa hlasy, ktorým zmizli poštové obálky, aby sa nezistilo, či boli naozaj vyplnené tajne respektíve z ktorej pošty boli odoslané;
mnohé tieto hlasy boli zarátavané v noci bez prítomnosti pozorovateľov prostredníctvom súkromnej firmy s prepojením na Demokratickú stranu.

Toto nie je výpočet všetkých nezrovnalostí, ktoré sprevádzali voľby 2020. Silne nepresvedčivým je aj skutočnosť, že Joe Biden sa vyhlásil za víťaza až 7. novembra 2020, a to aj tak, ako keby mimochodom z donútenia na tlačovke pred médiami. Rudy Giuliani bol vyšetrovať zapojenie Ukrajiny do manipulácie volieb 2016 v prospech Hillary Clinton a povedal, že keby v žalobe na impeachment Donalda Trumpa zmenili označenie Donalda Trumpa za administratívu Barracka Obamu a označenie Ruska za Ukrajinu, tak v podstate verne popisuje skutočnosť. Ukrajinská stopa bola pravdepodobne pákou na vyhlásenia sa Joe Bidena za víťaza volieb, pretože už pre zainteresované strany nebolo cesty späť.
Výskum trollov na Univerzite vo Winnipegu pomohol odhaliť „dedičný hriech“. Univerzita vo Winnipegu v Kanade rozposielala štandardné psychologické testy osobám, ktoré začali urážať a ponižovať ostatných účastníkov na sociálnych sieťach. Podarilo sa im odhaliť dynamiku zmeny osobnosti týchto ľudí. Na začiatku sú na sieti sociálne izolovaní jedinci, ktorí majú len virtuálny kontakt cez sociálnu sieť a zároveň majú psychickú tenziu spôsobenú fixáciou na akýkoľvek blud v mentálnej sexuálnej alebo vzťahovej oblasti. Túto fázu nazvali psychologicko-patologickým stavom. Následne ako takýto jedinci nájdu na sociálnej sieti (v akomkoľvek sociálne izolovanom prostredí) človeka s rovnakou psychickou tenziou, tak nastupuje fáza eufórie, podobne ako psi v parku, keď objavia ďalších psov podobného druhu a výchovy, začnú sa očuchávať a podporovať v spoločných hrách, tak jedinci s rovnakou psychickou tenziou sa začnú vzájomne adorovať a povzbudzovať, čím sa utvrdzujú, že sú vlastne normálni, a teda tí druhí sú nenormálni. Výskumníci z Winnipegu nazývajú túto fázu narcistickou a jej podstata spočíva v začlenení sa do sociálno-patologickej svorky, ktorá začne posilňovať nenávisť voči jedincom mimo svorky. Po uzatvorení svorky, začínajú členovia objavovať výhody útoku vo svorke na neorganizovanú množinu ľudí bez tenzie, pričom sa nevedia nabažiť pocitu, keď sa zmenil ich sociálny status zo sociálne marginalizovaného jedinca na zvýhodneného predátora, túto fázu nazvali výskumníci machiavelistickou, ktorej podstata spočíva v cynizme, respektíve absolútnom pohŕdaní blížnym prejavujúcom sa v dehumanizácii blížneho respektíve jeho premene na vec. Poslednou fázou prerodu trolla na ľudskú beštiu v štúdii univerzity vo Winnipegu je sadistická. V tejto fáze dochádza zo strany trollov k pociťovaniu uspokojenia v podobe radosti a potešenia z bolesti a utrpenia blížneho človeka.
Uvedený mechanizmus sa využíva počas celých ľudských dejín, azda najznámejším je príbeh výchovy sekty asasínov/zabijakov, ktorí boli najskôr sociálne izolovaní a zdrogovaní, potom indoktrinovaní nezmyslom o 77 pannách v raji, ktoré získa asasin, ak zomrie v boji, až sa z nich stali sadistický vrahovia. Obdobný proces využívali starí Germáni v koncepte výchovy bojovníkov, ktorí po smrti v boji išli do Walhaly a podobne sú rekrútovaní aj islamsky samovražední teroristi. Sociálna izolácia a blud (nie je podstatné, či je blud vyvolaný indoktrináciou ideológiou alebo intoxikáciou drogami) je spúšťačom morálno-mentálnej zmeny každého človeka. Tento proces dehumanizácie človeka nemusí byť dotiahnutý do konečného štádia sadizmu, ale môže zastať na stupni narcizmu, to sa často stáva športovcom alebo iným celebritám, ktoré sa dostanú do sociálnej izolácie, ale nepodľahnú bludom, takže neprejdú procesom dehumanizácie.
Anglo-americká výchova spoločenských elít preferuje dosiahnutie morálno-mentálneho stavu sociálneho cynizmu, kedy k ľuďom sa pristupuje dehumanizujúco ako k materiálnej báze na dosahovanie cieľov. Toto je dosahované obmedzením sociálnych kontaktov vybraných ľudí do elitárskych poloverejných spolkov, gentlemanských klubov a slobodomurárskych lóží. Uzatvorenie sa skupiny koordinovaných jedincov do elitárskych štruktúr v konečnom dôsledku nemusí viesť k dehumanizácii, ale to hovoríme potom o osvietenej aristokracii, čo je možné dosiahnuť výchovou elít k službe vlasti a občanom, galantným chovaním, prejavovaním úcty a rešpektu k ľudskému bytiu a osobnou angažovanosťou v prospech blížneho, dobra, respektíve spravodlivosti.
V Európe mentálny a morálny základ pre humanizmus predstavuje kresťanstvo.
Z programovania umelej inteligencie vyplýva, že základom „umelého myslenia“ sú väzby/vzťahy/relácie/ pomery/váhy medzi neurónmi. V roku 2017 Facebook nechal dve umelé inteligencie, aby viedli spolu rozhovor, čím chcel Facebook zaučiť svoju umelú inteligenciu na vyjednávanie a komunikáciu s klientmi v eshopoch. Dva programy špecializované na komunikáciu si počas dlhých rozhovorov, ktoré spolu viedli, začali meniť pravidlá angličtiny – začali skracovať jazykové štruktúry tak, že sa komunikácia stala pre programátorov nezrozumiteľnou; stroje si však aj naďalej rozumeli. Facebook sa rozhodol ich komunikáciu prerušiť. Čo sa vlastne stalo? Experiment preukazuje, vychádzajúc z povahy neurónovej siete, že vytvorili väzbu a pre túto väzbu optimalizovali svoju komunikáciu. Následne z povahy optimalizácie akéhokoľvek systému, teda aj jazyka ako komunikačného systému, vyplýva, že všetky lokálne jazyky, aby dosiahli efektívnosť v komunikácii medzi ľuďmi musia vytvoriť spoločný základ, tak ako ho predpovedal vo svojej teórii Noam Chomsky.
Otázkou je, prečo sa jazyk Pirahov líšil od ostatných civilizovaných jazykov? Samozrejme preto, že neobsahuje v sebe zložitosť sociálnych štruktúr. Prvá žena, „lingvistická Eva“, sa z vlastného rozhodnutia stala matkou v sociálnom zmysle, čiže si privlastnila svoje dieťa, a teda všetkých ostatných vylúčila z možnosti dieťa ovplyvňovať; zároveň dieťaťu podriadila svoj čas a energiu. Žena/matka „ocenila“ svoj vzťah k dieťaťu absolútne bezpodmienečne a bezodplatne tým, že poskytla svojmu dieťaťu všetok svoj čas a všetky svoje zdroje. Socializačná funkcia matky je nepopierateľná a absencia materinskej starostlivosti respektíve deviantný vzťah matky a dieťaťa má za následok sociopatické správanie sa dieťaťa v dospelosti. Matka s dieťaťom vytvára vzhľadom na trvalosť materstva/väzby novú entitu, podobne ako väzba protónu a elektrónu vytvorí atóm, ktorý má už rozdielne vlastnosti od subatomárnych častíc, z ktorých je tvorený, preto „atómom sociálnych vzťahov“, respektíve protosociálnym civilizačným vzťahom je materstvo.
Bližšie vysvetlenie konceptu statusového národa v mojej knihe „Teória pravdy“ (www,theorytruth.com), kde bude vysvetlené aj pribratie muža do subatomárnej úrovne podobne ako neutrón, ďalej okrem materstva vznikajú ešte trvalé sociálne väzby na úrovni rodiny (fyzikálnym ekvivalentom je pojem molekuly) a štátu (fyzikálnym ekvivalentom je pojem gravitácie), nakoniec ide o väzby vytvárané ad hoc podľa okamžitých lokálnych „energetických“ rovnováh, kam patria komunálne sociálne vzťahy a medzinárodné vzťahy medzi subjektami medzinárodného práva.
Logicky ďalšou otázkou je prečo moderné jazyky civilizovaných ľudí majú spoločný základ? Jazyk je komunikačný systém a ako taký sa sám vyvíja tak, aby čo najefektívnejšie plnil informačnú a koordinačnú funkciu pre entity, ktoré ho využívajú. So vznikom stálych sociálnych entít materstvo, rodina a štát respektíve sociálnych entít ad hoc manželstvo, komúna a medzinárodné spoločenstvo zohľadňuje neurónová sieť, čiže ľudský mozog tieto na prvý pohľad skryté parametre kognitívno-behaviorálnych transakcií tak, aby čo najlepšie dokázal popísať realitu. Ľudská civilizácia cez svoje sociálne štruktúry priamo ovplyvňuje štruktúru vedomia človeka. Jazyk predstavuje systém symbolov zodpovedajúcich abstraktným vzorom vedomia popisujúcich realitu sveta získanú prostredníctvom telesných zmyslov, preto všetky civilizované jazyky používajú univerzálnu gramatiku vyplývajúcu z rovnakých optimalizačných algoritmov.
Naspäť vrátením sa k českému ministrovi kultúry, ktorý je zároveň aj sociálno-demokratickým politikom, a ktorý sa vyjadril, že je morálne uznať „volebný podvod“ zo strany Donalda Trumpa. Jedna z definícií kultúry hovorí, že kultúra je spôsob premeny zla na dobro v spoločnosti. Morálka predstavuje sociálnu reguláciu sociálno-patologického správania jednotlivcov a jeho „kanonizovanie“ prebieha vo forme svetonázoru, ktorý je „nabootovaný“ dieťaťu v rámci jeho výchovy. Problémom európskej sociálnej demokracie je, že v svojom politickom programe začala presadzovať záujmy pseudosociálnych skupín, čiže jedincov, ktorí vnútorne trpia nejakou psycho-somatickou tenziou a zvyšovaním sociálneho napätia v spoločnosti sa snažia zvýšiť počet svojich voličov.
Principiálnou odpoveďou koncepčných politikov, ktorí chcú zachovať mierové spolužitie ľudstva, by mala byť politika poskytnutia vnútorného pokoja a zmiernenia utrpenia týchto jedincov. Vyššie bol opísaný prvotný hriech „egoizmu“ ženy, ktorá si privlastnila dieťa ako matka, a aj keď negatívne sociálne pôsobenie „egoizmu“ ženy je neutralizované nesebeckou investíciou celého svojho času a zdrojov v prospech dieťaťa, ide „o hriech“ proti Bohu a prírode. Proti Bohu tým, že sa dieťa stáva jedinou entitou, pre ktorú je žena ochotná obetovať sa a ktorej podriaďuje svoje bytie. Proti prírode tým, že materstvom vytvára primárny sociálny vzťah, ktorý je absolútne vytrhnutý z moci prírody, ktorá je božím dielom, čiže tvorí ľudskú civilizáciu, na ktorú už bezprostredne nemá Boh vplyv. Potom je bludom tvrdenie, že kde bol Boh, keď sa diali ľuďom neprávosti v spoločnosti, keďže bol Boh vylúčený z vplyvu na ľudskú civilizáciu. Naopak Boh odmeňuje človeka za investíciu času a úsilia v prospech blížneho, čiže ak človek pestuje sociálne vzťahy, tak je odmenený vnútorným pokojom a šťastím. Tento záver je absolútne logický, pretože človek je dielom Boha, a keď je človek osobne ochotný prejaviť svoju starostlivosť o božie dielo, Boh sa postará o neho.
Zlo v ľudskej spoločnosti je dôsledkom dedičného hriechu, pretože egoizmus ženy voči dieťaťu spôsobil segregáciu v komunite prírodne žijúcich ľudí, čoho je dôsledkom nerovnosť, mentálna aj materiálna. Z pohľadu mentálneho, v segregovaných sociálnych štruktúrach už nie je jedno či niečo viem, alebo som hlúpy, na rozdiel od prírodnej spoločnosti, kde sa spoločným snažením a zdieľaním skúsenosti darí absorbovať a eliminovať prírodnú nepriazeň, ale v civilizácii, keď si hlúpy, tak absorbuješ nepriazeň v plnej šírke jej postihu. Práve pre vyrovnanie výkyvov nepriazne začali prvé civilizácie tvoriť rezervy/prebytok, ku ktorému sa inštitucionalizoval segregovaný prístup. Preto základným znakom civilizácie je akumulácia poznania a bohatstva. Opačným procesom dehumanizácie ľudskej spoločnosti je rozbíjanie sociálnych vzťahov a indoktrinácia jedincov bludmi.
Humánnou odpoveďou zodpovedných politikov na pomoc ľuďom s utrpením prejavujúcim sa vnútornou tenziou je, nie jej sociálna akcelerácia vo forme verejnej ventilácie deviácie, ktorá len zintenzívňuje ich utrpenie a vedie ich do pasce bludov, ale riešením je nájdenie vlastného pokoja cez zdržanlivosť, ktorá sleduje zabránenie tenzii v ovládnutí psychiky postihnutého jedinca. Napríklad John Edgar Hoover, bývalý riaditeľ FBI, bol homosexuál, ale celý život si túto skutočnosť uchoval v súkromí a udržiaval dlhodobý „monogamný“ vzťah so svojim priateľom, čím dosiahol, že bol užitočným a prospešným členom spoločnosti.  Najbohatší umelec všetkých čias Michelangelo Buonarroti, odhadovaný majetok len z predaja svojich diel asi 1,5 miliardy USD, sa nikdy neprejavil ako homosexuál, ale dlhodobo žil so svojim synovcom, a za svoj život vytvoril jedny z najväčších umeleckých diel v dejinách ľudstva.  Najzrozumiteľnejším príkladom udržania si psychickej integrity je príbeh John Forbes Nesh, matematik a nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu, ktorý trpel schizofréniou a jeho vnútorná tenzia bola neznesiteľná, hovoril, že mu ju pomohla prekonať jeho manželka, ktorá pri ňom stála a podporovala ho, pričom on sám bojoval so svojimi démonmi tak, že vedome potlačoval ich existenciu a neustále si vnútorným hlasom potvrdzoval, čo je realita.
Základom vnútorného pokoja je plnohodnotný sociálny život a život v realite, teda v súlade s materiálnou pravdou. Ak je pravdou, že došlo k volebnému podvodu, tak nech podvodníci vypijú svoj pohár „hnusu“ až do konca. Verím, že Donald Trump bude bojovať až do konca, aby strhol masku všetkým, ktorí sa na podvode zúčastnili.
Jak poznat nevěru?

Máte podezření, že vás váš protějšek podvádí?

Rychlá půjčka ihned

Není nic jednoduššího než si vybrat rychlou půjčku na www.finmoney.cz.

Špionážní technika

Jak zjistit pravdu? Pomocí profesionálních pomocníků.

Jirkovo rychlé půjčky

Srovnejte si online půjčky z pohodlí vašeho domova. 100% přes Internet

Slevové kupóny

Ušetřete nemalé peníze na online nákupech. Slevové kupóny do e-shopů.

Půjčka do výplaty online

Výhodná nabídky půjčky do výplaty až 30 000 Kč. Vyřízení online.

Účetní program AdmWin

Nabídky, zakázky, objednávky, sklady, faktury, dod.listy, účtenky EET

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!Dnes nejprohlíženější