EU přijala akční plán pro integraci a začlenění migrantů na roky 2021 – 2027. Eurokomisařka Ylva Johanssonová zdůraznila, že migranti jsou i “my”, nejen “oni”

EU přijala akční plán pro integraci a začlenění migrantů na roky 2021 – 2027. Eurokomisařka Ylva Johanssonová zdůraznila, že migranti jsou i “my”, nejen “oni”

Podpredseda EK pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas v tejto súvislosti pripomenul, že začlenenie je „stelesnením európskeho spôsobu života“. Politiky integrácie a začlenenia majú podľa neho zásadný význam pre novoprichádzajúce osoby, miestne komunity a prispievajú k súdržným spoločnostiam a silným ekonomikám.
Eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová zdôraznila, že migranti sú aj „my“, nielen „oni“, a odkázala, že „každý z nás sa musí podieľať na zabezpečení súdržnosti a prosperity našich spoločností“. Podľa jej slov integrácia a začlenenie znamená načúvať komunitám migrantov a zabezpečiť, aby každý mohol požívať svoje práva bez ohľadu na svoj pôvod.
Komisia uviedla, že tak ako sa zdôrazňuje aj v novom pakte o migrácii a azyle, úspešná integrácia a začlenenie sú nevyhnutnou súčasťou dobre riadenej a účinnej migračnej a azylovej politiky EÚ a majú zásadný význam pre sociálnu súdržnosť a dynamické hospodárstvo, ktoré slúži všetkým.
V novom akčnom pláne Komisia navrhuje aj cielenú a prispôsobenú podporu, zohľadňujúcu individuálne charakteristiky, ktoré môžu predstavovať osobitné výzvy pre osoby s migrantským pôvodom, ako je pohlavie alebo náboženské vyznanie.
 
Európska komisia kladie dôraz na inkluzívne vzdelávanie migrantov
Za tvorbu a vykonávanie sociálnych politík sú zodpovedné vlády členských štátov, EÚ však zohráva kľúčovú úlohu pri podpore členských štátov prostredníctvom financovania, vypracúvania usmernení a posilňovania príslušných partnerstiev. Preto EK ako hlavné opatrenia v tejto oblasti navrhla: inkluzívne vzdelávanie a odbornú prípravu od raného detstva po vysokoškolské vzdelávanie so zameraním na uľahčenie uznávania kvalifikácií a ďalšieho jazykového vzdelávania s podporou z fondov EÚ; zlepšenie pracovných príležitostí a uznávania zručností s cieľom oceniť prínos komunít migrantov, najmä žien, a zabezpečiť, aby sa im poskytla podpora na dosiahnutie ich plného potenciálu; podpora prístupu k službám zdravotnej starostlivosti vrátane starostlivosti o duševné zdravie pre osoby s migrantským pôvodom a tiež prístup k primeranému a cenovo dostupnému bývaniu financovanému z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Fondu pre azyl a migráciu a Fondu InvestEU, ako aj platforiem financovania na výmenu skúseností na miestnej a regionálnej úrovni v oblasti boja proti diskriminácii na trhu s bývaním a segregácii.
 
Vytváranie partnerstiev a mobilizácia financií z EÚ
Akčný plán sa bude realizovať mobilizáciou finančných prostriedkov EÚ a vytváraním partnerstiev so všetkými zainteresovanými stranami: migrantmi, hostiteľskými komunitami, sociálnymi a hospodárskymi partnermi, občianskou spoločnosťou, miestnymi a regionálnymi orgánmi, ako aj so súkromným sektorom.
Komisia upozornila, že približne 34 miliónov obyvateľov Únie sa narodilo mimo jej hraníc (približne osem percent obyvateľstva) a desať percent mladých ľudí (15 – 34 rokov) narodených v EÚ má aspoň jedného rodiča narodeného v zahraničí. Migranti a občania EÚ s migrantským pôvodom čelia problémom, najmä pokiaľ ide o prístup k vzdelávaniu, zamestnaniu, zdravotnej starostlivosti a sociálnemu začleneniu.
zdroj: hlavnespravy.sk
Příspěvek EU přijala akční plán pro integraci a začlenění migrantů na roky 2021 – 2027. Eurokomisařka Ylva Johanssonová zdůraznila, že migranti jsou i “my”, nejen “oni” pochází z ČeskoAktuálně.cz
Jak poznat nevěru?

Máte podezření, že vás váš protějšek podvádí?

Rychlá půjčka ihned

Není nic jednoduššího než si vybrat rychlou půjčku na www.finmoney.cz.

Špionážní technika

Jak zjistit pravdu? Pomocí profesionálních pomocníků.

Jirkovo rychlé půjčky

Srovnejte si online půjčky z pohodlí vašeho domova. 100% přes Internet

Slevové kupóny

Ušetřete nemalé peníze na online nákupech. Slevové kupóny do e-shopů.

Účetní program AdmWin

Nabídky, zakázky, objednávky, sklady, faktury, dod.listy, účtenky EET

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!Dnes nejprohlíženější