Připravuje se celosvětově jednotná programovatelná účetní kniha pro CBDC, tokenizované vklady a platební systémy
RSS

Připravuje se celosvětově jednotná programovatelná účetní kniha pro CBDC, tokenizované vklady a platební systémy

V digitální totalitě má postupně dojít k zavedení jednotné globální světové měny – samozřejmě ve formě CBDC. Na tom je velmi zajímavý fakt, že s podobným návrhem plně souzní prakticky celý svět, bez ohledu na deklarovanou multipolárnost.
Právě ona programovatelnost je zásadní, přičemž sjednocení by zajistilo ovládání všech a všude, kde by již nebyla žádná jiná platební metoda než právě programovatelná CBDC.
V současné době testuje digitální měnu 95% zemí světa, ostatně, asi jen stěží najdete vládu, která by nechtěla svůj lid plně ovládat.
Generální ředitel Bank for International Settlements (BIS) Agustin Carstens požaduje jednotnou programovatelnou účetní knihu v partnerství veřejného a soukromého sektoru, která by sjednotila digitální měny centrální banky (CBDC), tokenizované vklady a rychlé platební systémy.
Carstens ve svém  hlavním projevu  na Monetary Authority of Singapore (MAS) 22. února řekl, že abychom plně využili potenciál nových finančních technologií, jako jsou  CBDC , tokenizované vklady a systémy rychlých plateb, „potřebujeme nějaký způsob, jak je přivést všechny společně.“
„Rozvíjení myšlenky ‚jednotné účetní knihy‘ se společným programovacím prostředím je velkým příslibem.
Jednotná účetní kniha je digitální infrastruktura s potenciálem kombinovat peněžní systém s dalšími registry skutečných a finančních pohledávek.
Muselo by se jednat o partnerství veřejného a soukromého sektoru s jasným rozdělením rolí, kde by centrální banka měla za úkol posílit důvěru v peníze.“
Agustin Carstens, 2023
Programovatelnost je klíčovou vlastností CBDC , což znamená, že centrální banky a jejich zákazníci mohou mít úplnou kontrolu nad tím, kdy, kde a jak jsou peníze utraceny.
Podle   výroční ekonomické zprávy BIS 2022 „Nové možnosti, jako je programovatelnost a tokenizace, nejsou výhradou kryptoměn, ale lze je postavit na digitálních měnách centrální banky.“
Zpráva dále uvádí, že „průmysl by mohl těžit z CBDC, které by mohly podpořit decentralizovaný systém tím, že by regulovaným finančním institucím umožnily vydávat programovatelné peníze“.
Náměstek generálního ředitele Mezinárodního měnového fondu (MMF) a bývalý viceguvernér Čínské lidové banky (PBoC) Bo Li ve svém projevu u kulatého stolu na vysoké úrovni o CBDC ve Washingtonu DC v říjnu 2022 vysvětlil, jak lze CBDC naprogramovat tak, aby určovaly, co by  lidé mohli vlastnit.

Today: "CBDC can allow gov agencies & private sector players to program/allow targeted policy functions (i.e. consumption coupons) By programming #CBDC the money can be precisely targeted for what kind of people can own & what kind of use this money can be utilized" Bo Li, #IMF pic.twitter.com/kcROTxXZau
— Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) October 14, 2022

“ CBDC může umožnit vládním agenturám a hráčům ze soukromého sektoru programovat – vytvářet chytré kontrakty – umožňující cílené politické funkce . Například vyplácení sociálních dávek nebo stravenek.
Naprogramováním CBDC mohou být tyto peníze přesně zacíleny na to, jaký druh lidí může peníze vlastnit a k jakému účelu mohou být použity .“

Pojem programovatelnosti nadnesl také  náměstek guvernéra Bank of Russia Alexej Zabotkin , který vystoupil na každoročním školení o kybernetické bezpečnosti  Cyber ​​Polygon   v roce 2021.
Tam Zabotkin vysvětlil:
„Tento digitální rubl umožní lepší sledovatelnost plateb a peněžních toků a také  prozkoumá možnost stanovení podmínek pro povolené podmínky použití dané jednotky měny .
Představte si, že  jste schopni dát svým dětem nějaké peníze v digitálních rublech a pak je omezit  například na nákup zdravého jídla.
To by byla užitečná funkce pro zákazníka a samozřejmě můžete přijít se stovkami dalších podobných případů použití  .“
Alexey Zabotkin, 2021
Když už mluvíme o podobných případech použití, Reserve Bank of India nedávno oznámila, že zkoumá   digitální rupie, u kterých by bylo možné naprogramovat datum vypršení platnosti, do kterého by peníze musely být utraceny, čímž se zajistí spotřeba .
Mezitím v Nigérii centrální banka omezila   denní limity hotovostních transakcí a stanovila množství hotovosti, které lze držet.
Ve svém projevu na   semináři Mezinárodního měnového fondu (MMF)   19. října 2020 Carstens vysvětlil, že CBDC dává centrální bance jak  „absolutní kontrolu“ nad používáním CBDC  , tak i technologii k vynucení této kontroly.
Carsten vysvětlil v roce 2020:
„  Máme tendenci stanovit ekvivalenci s hotovostí a v tom je obrovský rozdíl  .
Například v hotovosti nevíme, kdo dnes používá 100 dolarovou bankovku. Nevíme, co je dnes s bankovkou 1 000 peso.
Klíčovým rozdílem oproti CBDC je, že centrální banka bude mít absolutní kontrolu nad pravidly a předpisy, které určují použití tohoto vyjádření odpovědnosti centrální banky, a také budeme mít technologii, která to vynutí  .
Tyto dvě záležitosti jsou extrémně důležité a to je obrovský rozdíl v tom, co je CBDC a co hotovost.“
Agustin Carstens, 2020

Nyní porovnejte, co Carstens řekl MMF v roce 2020, s tím, co právě řekl MAS minulý týden:
„Je jasné, že CBDC a tokenizované vklady nepředstavují nové druhy peněz. Místo toho replikují stávající formy peněz technologicky lepším způsobem.“
V roce 2023 Carstens prosazuje programovatelné peníze s jednotnou programovatelnou účetní knihou provozovanou partnerstvími veřejného a soukromého sektoru.
Podle Carstense:
„Taková účetní kniha umožňuje použití chytrých smluv a skládání. Inteligentní smlouva je počítačový program, který provádí podmíněné příkazy.
Složitelnost znamená, že mnoho chytrých smluv, které pokrývají více transakcí a situací, lze sloučit dohromady, jako například ‚lego – peníze‘.
S těmito novými funkcemi lze automatizovat a hladce integrovat jakoukoli sekvenci transakcí v programovatelných penězích.“ 
Agustin Carstens, 2023
Spolupráce veřejného a soukromého sektoru je modus operandi nevolených globalistů na Světovém ekonomickém fóru (WEF).
Je to fúze korporace a státu, kde se hranice mezi nimi může smazat, pokud jde o to, kdo je ve skutečnosti vládcem.
A jaká nevolená globalistická agenda by byla kompletní bez nějaké formy digitální identity?
Vzhledem k tomu, že centrální banky po celém světě se rozhodly eliminovat úplnou anonymitu ve svých úvahách o CBDC, myšlenkou je navázat finanční chování všech na schéma digitální identity.
„Identifikace na určité úrovni je proto při návrhu CBDC ústřední.  To vyžaduje CBDC, která je založena na účtu a nakonec je propojena s digitální identitou. A digitální identita je spojena se sociálními kredity (např. měření uhlíkové stopy, očkovací průkaz,…).
Banka pro mezinárodní platby, 2021
„Čerpáním informací z národních rejstříků a z dalších veřejných a soukromých zdrojů, jako jsou osvědčení o vzdělání, záznamy o daních a dávkách, registry majetku atd., slouží digitální ID ke stanovení individuální identity online“
Banka pro mezinárodní platby, 2021
Abychom lépe porozuměli tomu, které subjekty by mohly mít na starosti zpracování schémat digitální identity související s CBDC, výroční ekonomická zpráva  Banky pro mezinárodní platby (BIS)  za rok 2021  zdůraznila pět scénářů využívajících veřejné a soukromé subjekty (viz obrázek výše):
Samostatné soukromé digitální identifikační systémy
Soukromá kolaborativní správa
Soukromá kolaborativní správa, veřejná správa
Vedení veřejného a soukromého sektoru
Vydáno vládou
Podle zprávy BIS z roku 2021:
„Schéma digitální identity, která by mohla kombinovat informace z různých zdrojů, aby se obešla potřeba papírové dokumentace, tak bude hrát důležitou roli v takovém návrhu založeném na účtech.“
Banka pro mezinárodní platby, 2021
Zdroj: Světové ekonomické fórum Podle BIS by tato digitální identita čerpala z informací z národních rejstříků a z dalších veřejných a soukromých zdrojů, jako jsou osvědčení o vzdělání, záznamy o daních a výhodách, registry majetku atd.
Pro  nevolené globalisty z WEF : „Tato digitální identita určuje, k jakým produktům, službám a informacím máme přístup – nebo naopak, co je nám uzavřeno.“
Pokud se skutečně podaří tyto již postupně realizované plány dokončit a mezitím zrušit hotovost, svět se objeví v jakési neofeudální společnosti, kde bude většina lidí jen obyčejnými nevolníky, kteří budou bezvýhradně poslušní, jen aby jim bylo umožněno zaplatit si za to nejnutnější k přežití…
 
 
Ohodnoťte tento příspěvek! [Celkem: 3 Průměrně: 5 ] Článek Připravuje se celosvětově jednotná programovatelná účetní kniha pro CBDC, tokenizované vklady a platební systémy se nejdříve objevil na Necenzurovaná pravda - nepřikrášlená realita islamizovaného světa .


Nejčtenější za týden