Jan Hnízdil: Elita a jelita
RSS

Jan Hnízdil: Elita a jelita

Honza Nevrkla je autorem unikátní metodiky plavání hendikepovaných KONEV (Kovář – Nevrkla). Založil a řídí sdružení ČESKÉ PARA PLAVÁNÍ z. ú. (dříve KONTAKT bB) https://ceskeparaplavani.cz/nas-tym/ .Program funguje již 30 let. Má nadhled a rozhled mimozemšťana. Jeho pojednání Svět očima mimozemšťana – Demokracie je drsným, absurdním, dadaistickým a sarkastickým průhledem pod povrch mocenskopolitických mechanizmů konzumní společnosti, dotýká se nejobecnějších paradoxů současného lidství.Při čtení mi vytanulo na mysli několik otázek. Honza slíbil, že se nad nimi v dalších zamyšleních zamyslí.Je jisté, že se na každou svini vaří voda?Proč se házejí perly sviním?Je pravda, že si jsou všechna prasata rovna, jen některá jsou si rovnější?Máme se těšit na globální zabíjačku?Je vrchní velitel ozbrojených jelit mírotvorce nebo řezník?Honzovi Nevrklovi s láskou a Orwellem:Já jsem prase, ty jsi prase,my jsme všichni prasata,budoucnost jak zlato záříveselá a bohatáSrdečně. Honza HnízdilSvět očima mimozemšťana – DemokracieDemokracie je vyspělý divadelní systém s prvky iluzionismu. Brand se prezentuje jako vláda lidu. Lid není zákazníkem, lid je produktem značky Demos&Kratos. Produkt je programován tak, aby plnil svoji funkci. Programy utvrzují produkt v iluzi samostatného utváření hodnot a svébytného myšlení. Lid je v systému produktem nejnižší úrovně, principálové systému říkají lidu slangově jelita. Programování jelit je snadné, ale jako u každého produktu jsou nutné aktualizace. Aktualizace probíhá přes programy získávání pozornosti v módu např. zábava, strach, lenošení, luxus, zdravá výživa, sport, nemoci, léky, léčba, vzdělání, výchova, cestování, tetování, kultura apod. Jedním z hlavních programů udržujících jelita v umělém spánku je politika. Byly vyvinuty speciální hry, které jelitům dávají zdání podílu na moci. Hry mají krycí jméno volby a v demokracii se opakují každou chvíli viz závěr textu.Pozornost je nejcennější komoditou systému. Kdo získá pozornost, získá vládu nad jelity, poněvadž pozornost je klíčem k programování jelit. Skrze upoutanou pozornost se navozuje stav hypnotické poslušnosti jelit i v situacích, kdy by jelita logicky měla vypovědět poslušnost. Těchto somnambulních stavů jelit se dosahuje pomocí iluzionistických triků kejklířů IV. kategorie, kteří zajišťují základní chod tyjátru. Těmto kejklířům IV. kategorie se říká politici. Politici jsou produkty systému středního řádu. Dostávají programy s benefity, které jim umožňují podléhat iluzi, že jsou řídícím prvkem systému. Politici mají pomocníky v podobě hlásných trub (médií), ovlivňovačů (česky influencerů), známých herců, hudebníků, sportovců, lékařů a tak dále, jejichž obličeje si produkty nejnižšího řádu díky permanentnímu opakování v médiích zapamatují a zafixují. Program obsahuje sdělení „tito lidé mají vždycky pravdu, jsou důvěryhodní ať říkají cokoliv, jejich názory je možné převzít jako vlastní“ . Souhrnně se těmto produktům středního řádu říká elita. Elita zdánlivě vládne jelitům. Elity jsou vždy a za všech okolností připravené poslouchat loutkovodiče vyšší úrovně.Mezi elitou středního řádu a principály tyjátru je vrstva vyššího řádu, tzv. super elity. V systému se nazývají nejbohatšími lidmi Země a jsou pro ně sestavovány žebříčky. Většinou se jedná o jedince s poruchou osobnosti. Super elity zprostředkovávají kontakt mezi principály tyjátru a elitou. Vytváří v produktech nižšího a středního řádu zdání skutečně úspěšných lidí, kteří zbohatli díky své inteligenci, intuici, pracovitosti. Dostávají od principálů nejvyšší benefity a díky tomuto programování a poruše osobnosti jsou ochotní prakticky k čemukoliv. Vodí na šňůrkách obyčejné elity tj. vybrané politiky, herce, sportovce, ovlivňovača apod., vytváří o sobě obraz altruistů, filantropů, zakládají velkolepě propagované programy charity a pomoci, které v důsledku přináší ještě větší bídu do zubožených míst. Přesto jim jelita tleskají a elity se míní roztrhnout, aby měli alespoň nos na fotce s nimi. Jelita, elita i super elita je totiž hypnotizovaná do té míry, že si každou pitomost fotí, natáčí kvůli domnělému posílení svého statusu. Super elity vodí na šňůrkách elity podle pokynů principálů, od kterých za tímto účelem dostali i penězovody. Elita je školená v kouzelnických tricích, v klaunských estrádách pro zabavení a získání pozornosti jelit. Jde o iluzionistické prvky IV. kategorie, sem tam se někomu z elit dostane výsady poznat i kejkle III. kategorie. Eskamotérství II. a I. kategorie je vyhrazeno toliko super elitám. Nejvyšší úrovní ovládající všechny kategorie je magie založená na principech mamonu.Klíčovým programem systému jsou herní programy zvané volby. Hry na volby záměrně narušují stabilitu a kontinuitu, což jsou prvky zcela zásadní pro dobrou vládu. Skutečné pilíře demokracie – právní jistota, dělba moci a ochrana menšin – jsou v tyjátru přítomny pouze iluzorně. Skutečným cílem systému je nedat jelitům klid, pokoj a stabilitu. Neustále jsou vytahovány nové kauzy a skandály, které poutají pozornost jelit, zatímco mimo tuto hlavní pozornost se odehrává skrytě vše podstatné. Jelita pravidelně odevzdávají hlas předem vybraným (principály a super elitami) kašparům z elit. Jelita jsou hypnotizována lichou nadějí, že letošní kašpárek už bude ten správný a dozajista lepší než ten, který je posledně tuze zklamal. Komu se má hodit hlas nakukávají jelitům hlásné trouby s krycím názvem média, kterým elity kvůli zmatení jelit říkají svobodná a nezávislá. Funkci mají stejnou jako média v antických věštírnách. Vytvoří hrdiny, které pošlou na fiktivní zteč a hrdinové pak prezentují myšlenky orákula. Jelita s nadšením a dobrovolně odevzdávají principálům divadla prostřednictvím elit celý svůj zisk formou daní, poplatků, nákupu přístřešků, jedů s krycím názvem potraviny, škodlivin nazývaných léky, parkovného, dálničních známek, jízdného v MHD, tedy vesměs platí vše, na co již před tím odvedli daně. Nakonec si jelita zaplatí i svůj funus. A Brambory!ÍtýPozn.: jde pouze o tlumočení pohledu mimozemšťana – veškerá podobnost s osobami či jevy v našem reálném světě je čistě náhodná – kdyby došlo k nedorozumění, jde vždy o metaforu – mohlo dojít i k chybě v překladu nebo nedorozumění kvůli velmi rozdílným sociálně kulturním poměrům na planetě K-PAXJan Hnízdil
Článek Jan Hnízdil: Elita a jelita se nejdříve objevil na AC24.cz .


Nejčtenější za týden