OSN – António Guterres: „Po více než tisíciletí islámské poselství míru inspirovalo lidi“
RSS

OSN – António Guterres: „Po více než tisíciletí islámské poselství míru inspirovalo lidi“

Zatímco ve světě jsou prokazatelně nejpronásledovanější náboženskou skupinou křesťané, neexistuje žádný „den boje proti křesťanofobii.“ On ostatně ani není nikde v mezinárodních kruzích pojem „křesťanofobie,“ „hinduistofobie“ či „ateistofobie“ používán. Taková slova ve slovnících chalífáty zkorumpovaných politiků neexistují.
Islám se za staletí svojí existence nijak nezměnil, jeho jediným cílem je zavést celosvětové právo šaría dobýváním území káfirů. Jde o velmi násilnou ideologii, která má i svůj vlastní právní systém – právo šaría.
Ovšem zkorumpovaná EU, která dlouhodobě velmi čile spolupracuje s Muslimským bratrstvem, jehož různé odnože z daní těch, kdo mají být zlikvidováni, financuje, stejně jako OSN tyto cíle podporují a to tím způsobem, že tuto násilnou ideologii nazývají „náboženstvím míru.“
Pro účely urychlení islamizace světa dokonce existuje „den boje proti islamofobii,“ který proběhl nedávno. Na tento den upozornili i v OSN, kde ovšem zarytě mlčí o tom, že jsou to ve skutečnosti islámské země, kdo likviduje náboženské menšiny, zatímco expanzivní a násilný islám pokračuje v dobývání dalších zemí.
„Generální tajemník vyzývá k vymýcení ‚jedu‘ protimuslimské předpojatosti na akci připomínající Mezinárodní den boje proti islamofobii,“  Organizace spojených národů , 10. března 2023:
„… Jsme jen pár dní od začátku ramadánu. Již více než tisíciletí inspiruje islámské poselství míru, soucitu a milosti lidi po celém světě. Samotné slovo islám pochází ze stejného kořene slova – salam/mír.
Jako Vysoký komisař OSN pro uprchlíky jsem viděl velkorysost muslimských zemí, které vítaly lidi nucené uprchnout ze svých domovů, zatímco mnoho dalších uzavřelo své hranice.
Viděl jsem moderní projev toho, co se nachází v súře Al-Tawbah svatého Koránu: „A pokud někdo hledá vaši ochranu, pak mu poskytněte ochranu, aby mohl slyšet slova Boží. Pak ho doprovoďte tam, kde může být v bezpečí.“
Tato ochrana by měla být poskytnuta věřícím i nevěřícím, opět podle svatého Koránu.
Jak pozoruhodná formulace ochrany uprchlíků před staletími před Úmluvou o uprchlících z roku 1951…“
Tolik zřejmě Katarem slušně zkorumpovaný Guterres. Pomineme-li fakt, že Saúdská Arábie před svými vysídlenými souvěrci – podobně jako jiné chalífáty – pevně uzavírá hranice, pak bychom se mohli podívat i na onu proklamovanou „mírumilovnost“ islámu, který nemá s mírem ve vztahu k bezvěrcům zhola nic společného.
Za dobu dobývání nemuslimských zemí bylo dosud v zájmu islámu zabito asi 3/4 miliardy lidí, přičemž toto dobývání území a zabíjení stále pokračuje (nyní zejména v Africe a brzy zřejmě ve větší míře v západní Evropě).
Guterres také poněkud zapomněl podotknout, že nemuslimové, kteří jsou přijati islámskými zeměmi, mají být konvertováni nebo zabiti, pokud nejsou schopni platit vysokou daň (džizju).
Takže pro Guterrese a jím podobné zkorumpované či propagandou zmanipulované káfiry přináším další pasáže koránu, jimiž se řídí i většina muslimů v Evropě a o nichž zkorumpovaný Guterres mlčí.
Podle práva šaría, které má být podle nejvyšších islámských autorit nastoleno po celém světě:
1. Muslimové si mají podrobit celý svět pod islámem (Korán 9:29).
2. Kritizovat Mohameda nebo popírat, že je prorok, se trestá smrtí.
3. Kritika nebo popírání Alláha se trestá smrtí.
4. Zločiny genocidy, masového znásilňování, rabování atd. (Hiraba) nebudou potrestány, pokud budou zločinci činit pokání.
5. Muslimové se musí angažovat v takíji a lhát nemuslimům, aby podpořili islám.
6. Krádež se trestá amputací rukou (Korán 5:38)
7. Žádný trest rodičům a prarodičům za zabití jejich potomků (vražda ze cti).
8. Amputační tresty za opakované krádeže: 1. levá ruka, 2. pravá ruka, 3. levá noha, 4. pravá noha, 5. hlava.
9. Nemuslimy můžete zotročit kvůli sexu nebo práci (Korán 4:3, 4:24, 5:89, 33:50; 58:3; 70:30)
10. Člověk může mít pohlavní styk se zajatou nemuslimskou ženou poté, co již nemá „své období“ a / nebo je po porodu. Pokud má manžela, pak je její manželství zrušeno, když se stane otrokyní.
11. Musíš zabíjet nemuslimy, abys získal 72 panen v nebi (Korán 9:111)
12. Muslimští muži mají sexuální práva na každou ženu/dívku, která nenosí hidžáb. Taharrush Gamea je koordinovaný útok na dívku nebo ženu na veřejnosti masou muslimských mužů. Taharrush Gamea není „hra“, jak tvrdí někteří muslimové. V arabštině Taharrush znamená „obtěžování“, Jinsi znamená „seхuální“ a Gamea (vyslovováno a hláskováno, Jamai neegyptskými muslimy) znamená „masa“ nebo „skupina“.
13. Můžete zabít sexuální otrokyně (Korán 4:34)
14. Zabíjejte Židy a křesťany, pokud nekonvertují nebo nezaplatí daň džizja (Korán 9:29)
15. Budete terorizovat nemuslimy (Korán 8:12; 8:60)
16. Muslim nesmí být popraven za vraždu nevěřícího.
17. Bojujte s každým, kdo není na stezce Alláha, a zabijte ty, kteří nevěří Mohamedovi (Ibn Ishák 992)
18. Muslim, který se stane nemuslimem, musí být potrestán smrtí.
19. Nemuslim, který odvádí muslima od islámu, je potrestán smrtí.
20. Nemuslimský muž, který se ožení s muslimskou ženou, se trestá smrtí.
21. Žena nebo dívka, která byla znásilněna, nemůže svědčit u soudu proti svému násilníkovi (násilníkům).
22. K prokázání znásilnění ženy jsou zapotřebí svědectví 4 mužských svědků (Korán 24:13).
23. Žena nebo dívka, která tvrdí, že byla znásilněna, aniž by předložila 4 mužské svědky, je vinna cizoložstvím.
24. Žena nebo dívka, která byla shledána vinnou z cizoložství, se trestá smrtí.
25. Muž odsouzený za znásilnění může být odsouzen tím, že se ožení se svou obětí.
26. Žena může mít 1 manžela, muž může mít až 4 manželky, ale Mohamed jich může mít 9.
27. Muž se může oženit s velmi malou dívkou a dovršit manželství, když jí bude 9 let.
28. Dívčí klitoris by měl být řezán (Mohamedova slova, kniha 41, Kitáb Al-Adab, hadís 5251).
29. Muž může bít svou ženu za neposlušnost (viz Korán 4:34).
30. Muž se může jednostranně rozvést se svou ženou. Manželka potřebuje manželův souhlas k rozvodu.
31. Rozvedená manželka ztrácí péči o všechny děti starší 6 let.
32. Výpověď ženy u soudu, povolená v majetkových věcech, nese třetinu váhy muže.
35. Ženský dědic dědí polovinu toho, co dědí mužský dědic.
36. Žena nemůže mluvit sama s mužem, který není jejím manželem nebo příbuzným.
37. Maso k jídlu musí pocházet ze zvířat, která byla obětována Alláhovi – tj. být „halal“.
38. Manželé jsou povinni poskytovat manželkám pouze stravu, oblečení a ubytování. Cokoliv jiného, včetně poplatků za lékaře, léků atd., je pro ni charita. Vzpurná manželka nedostane nic.
Tolik jen malý výběr z hlavních zásad „náboženství míru.“ Většinou z nich se skutečně oddaní muslimové řídí, i když například tresty smrti nejsou v některých případech v současném islámském světě uplatňovány. Nyní jsou popravy vykonávány v 11 islámských zemích, například vloni v Saúdské Arábii popravili mimo jiné i několik homosexuálů.
Zbytek islámských zemí popravy sice na základě mezinárodního tlaku ve výše uvedených případech omezuje, ale dlouhodobé vězení odsouzenci beztak velmi často nepřežijí.
Co se týká trestů sekání končetin, tak i ty jsou v některých zemích skutečně stále uplatňovány, v posledních letech zažívají doslovný boom například v Africe …
Ohodnoťte tento příspěvek! [Celkem: 0 Průměrně: 0 ] Článek OSN – António Guterres: „Po více než tisíciletí islámské poselství míru inspirovalo lidi“ se nejdříve objevil na Necenzurovaná pravda .


Nejčtenější za týden