Pákistánská kampaň za „očistu“ země
RSS

Pákistánská kampaň za „očistu“ země

LAWRENCE A. FRANKLIN


Při vzniku Pákistánu v roce 1947 tvořili  nemuslimové  23 % jeho obyvatel. Dnes v Pákistánu – v urdštině „Země čistých“ – tvoří nemuslimové jen asi  3 %  obyvatel. V současné době tvoří  sunnité  80–85 % obyvatelstva. Otřesné zacházení Pákistánu s hinduisty, křesťany, šíity a dalšími islámskými sektami, jako jsou ahmadíjové, přimělo mnoho příslušníků těchto náboženských menšin k  odchodu ze země . Většina hinduistů  se přestěhovala do Indie, ostatní do Singapuru a do Hongkongu.

Je zřejmé, že Pákistánci nechtějí ve své zemi žádné menšiny a zdá se, že jejich úsilí o „očistu země čistých“ stále sílí.
Z pákistánských muslimských škol – madras – vyučujících pouze chlapce, vycházejí miliony studentů, kterým byla nalita do hlav nenávist k hinduistům, křesťanům a židům.
Tuto nesnášenlivost dále pomáhají udržovat pákistánští imámové, z nichž mnozí jsou vyškoleni saúdskoarabskou přísně wahhábistickou větví sunnitského islámu a jsou ze Saúdské Arábie i  finančně podporováni . Mezinárodní centrum pro náboženství a diplomacii ( The International Center for Religion and Diplomacy ) uvádí, že pákistánské  učebnice pro sedmou třídu  vykreslují pákistánské hinduisty jako zrádnou skupinu, která podporuje úhlavního nepřítele země – Indii. Stejné učebnice líčí pákistánské křesťany jako agenty Západu, kteří chtějí zničit islám. Komise Spojených států amerických pro mezinárodní náboženskou svobodu ve své zprávě z roku 2016  uvedla :
„Pákistánské státní školní učebnice o neislámských náboženstvích nadále hlásají předsudky, nedůvěru a nadřazenost vůči nemuslimům. Učebnice navíc zobrazují nemuslimské občany Pákistánu jako sympatizanty jeho domnělých nepřátel: Pákistánští křesťané jsou vnímáni jako lidé ze Západu a jsou vnímáni stejně jako britští koloniální utlačovatelé, pákistánští hinduisté jsou vnímáni jako Indové – úhlavní nepřátelé Pákistánu.“
Přestože pákistánská  ústava  hlásá, že bude se všemi občany bez ohledu na jejich náboženskou a etnickou příslušnost před zákonem zacházeno stejně, je zřejmé, že se tak neděje. Zprávy mnoha nevládních organizací a ministerstva zahraničí USA podrobně popisují každodenní porušování lidských práv menšin, které porušuje jak literu, tak i ducha Mezinárodního zákona o náboženské svobodě ( International Religious Freedom Act ) z roku 1998. Ministerstvo zahraničí USA trvale uvádí Pákistán na seznamu „ zemí vyvolávajících obavy „.
Přestože pákistánská vláda vypracovala „ Národní akční plán „ na ochranu menšin, nedošlo v jejich každodenním životě k žádnému znatelnému zlepšení. Diskriminace pákistánských menšin ze strany vládních institucí se odráží v každodenní marginalizaci a ponižování hinduistů, křesťanů a dalších menších náboženských komunit. Mezi tato zneužívání patří žhářské útoky na  hinduistické chrámy  a na  kostely , jakož i  znesvěcování  náboženských symbolů a  vandalismus  na hřbitovech a ve svatyních náboženských menšin. Nejnebezpečnějším jevem jsou pravděpodobně  falešná obvinění z rouhání , která jsou častá zejména v Islámábádu,  Láhauru  a  Karáčí . V Pákistánu, stejně jako v mnoha jiných  muslimských zemích , je rouhání trestným činem, za který hrozí trest smrti a který často končí  davovým násilím  proti menšinovým komunitám. Server  Morning Star News  na toto téma v lednu 2023  napsal :
„Podle Centra pro sociální spravedlnost se sídlem v Láhauru bylo v Pákistánu v letech 1987–2021 zaregistrováno 1 949 případů osob obviněných z rouhání – bylo obviněno 928 muslimů, 643 ahmadíjů, 281 křesťanů, 42 hinduistů a 55 osob neznámé víry.“
V Pákistánu jsou v masovém měřítku porušována také práva žen. Mezi zločiny proti ženám patří  únosy  hinduistických a křesťanských dívek, často v předpubertálním věku, které jsou pak nuceny konvertovat k islámu a přinuceny ke sňatku s muslimem. Podle jedné zprávy je v Pákistánu každoročně uneseno  nejméně 1 000 hinduistek a křesťanek .
Další nerovné zacházení s menšinami vzniká při sporech mezi muslimy a jejich nemuslimskými sousedy o půdu, podnikání a během osobních neshod. Takové spory obvykle končí pro nemuslimskou rodinu špatně. Muslimský soused může vytáhnout kartu „zákona o rouhání“ a křesťana falešně  obvinit  z projevů neúcty ke koránu, islámskému proroku Mohamedovi nebo některému principu islámského učení. To často vede k tomu, že nevinný nemuslim spor vzdá nebo je dokonce uvězněn.
V případě odsouzení za porušení zákona o rouhání v Pákistánu, ať už se jedná o úmyslné, náhodné nebo smyšlené porušení, hrozí  přísné tresty  včetně trestu smrti. Od roku 1987, kdy byl zákon proti rouhání zpřísněn, bylo uvězněno nejméně  1 500 křesťanů . Podle lednové  zprávy  indických médií: „Pákistán plánoval přehodnotit své příliš přísné zákony proti rouhání, ale místo jejich zmírnění je naopak ještě zpřísnil.“
Následující věty popisují pouhý zlomek ponižování a utrpení, kterému jsou vystaveni pákistánští nemuslimové. V prosinci 2022 došlo ke dvěma děsivým protikřesťanským incidentům. Při jednom z nich dav zavraždil bratra dívky  Lalli Kachi , která byla unesena ze svého domova v provincii Sindh a přinucena konvertovat k islámu. Druhým incidentem, rovněž v provincii Sindh, byla vražda křesťanské matky  Dayi Bheel , jejíž zohavené tělo bylo nalezeno na odlehlém poli.
Šíitové, kteří tvoří asi  15 %  obyvatelstva, jsou svými sunnitskými souvěrci odsuzováni jako kacíři. Šíité jsou obětí útoků během pátečních modliteb a jsou i cílem  sebevražedných atentátů  ve svých mešitách. V roce 2021  zavraždili  sunnitští teroristé z organizace ISIS 11 šíitských horníků. Šíité jsou běžně  obtěžováni , zejména během islámského měsíce  al-muharramu  [1], kdy šíité pořádají veřejná procesí. Pozoruhodné je, že pákistánskou vládu  kritizovala  i většinově sunnitská Americká muslimská advokátní komora ( American Muslim Bar Association , AMBA), že jako signatář Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech nedodržuje své závazky na ochranu menšin.
Další náboženskou menšinou jsou ahmadíjové, kterých je v Pákistánu podle odhadů asi  půl milionu . Ahmadíjové jsou většinou sunnitských muslimů považováni za odpadlíky od víry, protože ctí proroka  Mirzu Gulamu Ahmada , zatímco sunnité a šíité věří, že posledním prorokem byl Mohamed. Ahmadíjové jsou v Pákistánu tak krutě pronásledováni, že sekta přesunula své hlavní středisko do  Velké Británie . V Pákistánu není ochrana ahmadíjů dokonce ani předstírána –  podle  pákistánského trestního zákoníku nejsou ahmadíjové muslimové. Ahmadíjové podle zákona nesmějí v Pákistánu  stavět mešity  ani veřejné vyzývat věřící k modlitbě.
V prosinci 2022, po stětí hinduistické ženy Dayi Bheel, které byla údajně stažena kůže z hlavy, indické ministerstvo zahraničí formálně  požádalo  Pákistán, aby plnil své závazky v oblasti ochrany menšin. Tento požadavek bude mít na zločiny jako, jsou například únosy nemuslimských dívek a žen muslimskými muži, jen malý dopad.


 
Lawrence A. Franklin, překlad původního textu:  Pakistan’s ‚Purification‘ Campaign Against Its Minorities,  překlad: Helena Kolínská, Libor Popovský


——————–
Poznámka překladatele
[1]  Al-muharram  je prvním měsícem  islámského kalendáře . Je to jeden ze čtyř posvátných měsíců v roce, kdy je zakázáno válčení. Je považován za druhý nejposvátnější měsíc po  ramadánu . Desátý den  al–muharramu  je známý jako  Ašúra , kdy šíité truchlí nad historickou tragédií rodiny  Ḥusajna ibn Alího .
The post Pákistánská kampaň za „očistu“ země first appeared on Pravý prostor .


Nejčtenější za týden