Poněkud incestní bankovnictví
RSS

Poněkud incestní bankovnictví


MARIAN KECHLIBAR


Začátkem března neznal  Silicon Valley Bank  v naší kotlince prakticky nikdo, teď se o ní mluví více než o chlebu s máslem. Není divu, však jde o  největší krach americké banky od roku 2008 , kdy se složila banka Washington Mutual. (Pamětníci teď určitě zbystří a připomenou Lehman Brothers, ale to byla  investiční  banka, která běžnou bankovní činnost nevykonávala.)
Pro softwarový průmysl soustředěný v Křemíkovém údolí jde o dost nepříjemnou událost. Vztah SVB k malým firmám („startupům“) byl totiž poněkud incestní.
„Startup“ je malá, obvykle technologická firma, které se rizikoví kapitalisté ( venture capitalists, VC ) rozhodnou dát balík peněz výměnou za podíl ve společnosti. Typicky si investoři vybírají firmy, které jsou v nějakém smyslu slibné: například poskytují službu, která má potenciál rychle růst a stát se světovým fenoménem. Počítají přitom s tím, že většina takových firem si „namele hubu“ a investice do nich přijdou vniveč, ale sem-tam se některá „vyvede“ natolik, že ztráty z těch ostatních bohatě vynahradí.
Tato investiční kultura je unikátní a jen díky ní Křemíkové údolí vůbec existuje, ale zároveň je  malá , aspoň neměříme-li ji na peníze (miliardy dolarů se v tomto víru jenom točí), ale na  lidi . Navíc má jedno naprosté specifikum: většina zakladatelů startupů („founders“) jsou mladíci těsně po vysoké škole, někdy ještě ani to ne. Nu, a takoví mladíci ke svým investorům tak trochu vzhlížejí a jejich rady samozřejmě berou vážně. V jiných odvětvích průmyslu bývají poměry vyrovnanější. Žádá-li velká firma o půjčku, typicky spolu vyjednávají dva týmy zhruba stejně starých a zkušených veteránů byznysu. Ale zakladatelům „startupů“ v Křemíkovém údolí bývá kolem pětadvaceti a mají víc odvahy než zkušeností.
Schůzka zakladatelů startupů v Berlíně, zdroj: Heisenberg Media,  Wikipedia ,  CC BY 2.0 Což například znamená, že pošle-li jim nějaký  Marc Andreessen  nebo jiné velké zvíře deset milionů dolarů a zároveň jim doporučí, aby si je uložili u  Silicon Valley Bank , tak hádejte, co udělají. A to se přesně dělo, a  Silicon Valley Bank  jim toto ukládání  zpříjemňovala různými bonusy , například výraznými slevami nebo vouchery na důležité softwarové služby (Amazon Web Service, Slack), které právě startupy rády využívají. A aby toho nebylo málo, i SVB sama byla leckdy ochotna startupům půjčovat, ovšem s tím, že půjčené peníze budou mít uloženy zase u ní.
Tak vznikla situace, kdy naprosto disproporční množství vkladů v SVB patřilo právě startupům. To také znamenalo, že průměrné konto obsahovalo  značné  množství peněz, daleko vyšší, než je limit 250 000 dolarů, do kterého musejí být v Americe bankovní vklady pojištěné. V normální bance mívají peníze i domácnosti a pidifirmy, čímž je složení vkladů trochu různorodější. „Startupy“ jsou ale většinou moc nákladné na to, aby se daly provozovat z pouhých 250 000 dolarů po nějakou delší dobu.  93 % vkladů v SVB  tedy nebylo pojištěných.
(To nutně neznamená, že jsou ztraceny. U předešlých krachů amerických bank se vesměs stalo, že  nakonec  dostali všechny své peníze zpět i vkladatelé, kteří vklady pojištěné neměli. Jenom to trvalo o něco déle. Ale znamená to, že se o ně budete  víc bát , a to sehrálo dost podstatnou roli v osudu “křemíkové banky”.)
Bezprostředním důvodem kolapsu SVB byl starý známý jev, na kterém nic  high-tech  nebylo a který by okamžitě poznali i před sto lety: proběhl na ni takzvaný  bankovní run . Zjednodušeně řečeno, najednou si každý a jeho pes chtěli vybrat své peníze, a to pokud možno ihned, což neustojí ani zdravá banka. V normálním bankovnictví je riziko  runu  sníženo právě tím, že menší vklady jsou pojištěné a jejich majitelé tak nemají důvod k panice. Ale v SVB bylo pojištěných jen sedm procent vkladů, což znamenalo, že důvod k panice měl skoro každý zákazník.
1895 … klobouky se mění, lidi a jejich problémy už tolik ne Run  je extrémně rychlý proces a v tomto případě netrval ani dva dny. Ve středu osmého března se ve finančních výkazech banky objevila  znepokojující poznámka o prodeji aktiv  k pokrytí ztrát. Ve čtvrtek devátého března vyzval známý investor Peter Thiel „svoje“ startupy,  aby si ze SVB vybraly peníze . Ten samý čtvrtek se firmy pokusily vybrat ze SVB  celkem 42 miliard dolarů . (To není překlep, ale opravdu částka, kterou český státní rozpočet utratí za půl roku.) V pátek desátého už byla banka na lopatkách a převzaly nad ní kontrolu federální úřady.
Mikroskopické rozměry Křemíkového údolí, kde budovy jednotlivých firem stojí na dohled od sebe, všichni znají všechny a každý sleduje Twitterový účet každého, samozřejmě přispěly k rychlosti celého kolapsu. Likvidace následků bude trvat nepochybně o něco déle.
Peter Thiel je takzvaně kontroverzní osoba, zejména proto, že moc nevyznává standardní pokrokově levicová dogmata, která jsou jinak na kalifornském pobřeží stejně doma jako korán v Mekce. Z toho důvodu na něj řada lidí hledí jako na zloducha z povolání, a v levicových kruzích jsem narazil i na obvinění, že celý problém způsobil úmyslně. Považuji ale za nepravděpodobné, že by Thiel rozjel  run  na SVB jen tak pro svoje pobavení. Spíše měl jako zkušený investor opravdové obavy o to, jestli je banka solventní, a tím se dostáváme k zajímavé věci.
SVB totiž  začala kolísat proto , že po éře převážně nízkých úrokových sazeb – tak nízkých, že se často plazily kolem nuly a ve finančním světě  proskakovaly úvahy o tom , jak je dostat do záporu – začal americký Fed v roce 2022 velmi rychle zvyšovat sazby, aby aspoň trochu zbrzdil inflaci. (Moc jiných prostředků k dispozici nemá.) Tím se ale banky, včetně SVB, dostaly do nepříjemného stavu, kdy vkladatelům musely platit vyšší úroky, než co jim vynášely jejich dlouhodobé investice – třeba americké státní dluhopisy, pořízené před několika lety s podstatně nižším úrokem.
Navíc v případě růstu úrokových sazeb prodejní cena starých, nízko úročených dluhopisů, klesá, což znamená, že musíte-li je prodat, utržíte za ně míň, než byste chtěli. A kdy musíte prodávat dluhopisy, i když nechcete? Třeba tehdy, začne-li si příliš mnoho zákazníků vybírat peníze z účtů.  Prásk.  Slepovat tenhle rozbitý džbán dohromady bych nechtěl.
Vývoj úrokových sazeb v USA Incestní povaha SVB má aspoň jednu výhodu: problém by se neměl příliš šířit do jiných částí ekonomiky. Na rozdíl od roku 2008, kdy si smečka největších bank a investičních společností navzájem přeprodávala pochybné  securities  a vytvořila špagetovitou síť vzájemných závazků, která je pak také společně stáhla ke dnu, by se  bezprostřední  následky kolapsu SVB mohly „vyzuřit“ jen v Křemíkovém údolí samotném.
Ta opravdu zajímavá otázka je ale trochu jiná; ono to slovo “bezprostřední” se v minulé větě nenachází náhodou. Před bankovním  runem  v Křemíkovém údolí se čekalo, že Fed brzy opět zvýší úrokové sazby, aby dále krotil inflaci. Teď se pro změnu očekává, že američtí centrální bankéři  budou v otázce úrokových sazeb výrazně opatrnější .  Jak velká část dnešní ekonomiky je životaschopná jen potud, dokud jsou úrokové sazby nízké a lze si tedy levně půjčovat?
Odpověď na tuto otázku nám žádná „mluvící hlava“ neposkytne. Dokonce ani takzvané  stresové testy , kterým se v USA musejí velké banky podrobovat každoročně (SVB spadala do kategorie menších bank, které byly od těchto požadavků roku 2018  osvobozeny ;  compliance  je drahý špás), posledních téměř deset let  vůbec nepočítaly  s rizikem růstu úrokových sazeb, ačkoliv jejich smyslem by mělo být odhalovat strukturální slabiny.
Inu, úlohou krizí prý bývá přijít na to, čeho si nevšimli kontroloři účtů. Kdo ví, na co přijde ta další; a ne všechny takové  objevy  bude možné “zalepit” z prostředků daňového poplatníka.
(Psáno 15.3. večer. Vzhledem k tomu, že situace se vyvíjí každým dnem, některé informace už mohou být zastaralé.)MARIAN.KECHLIBAR
The post Poněkud incestní bankovnictví first appeared on .


Nejčtenější za týden