S.A. Hošek: UKRAJINSKÁ EPIZODA GLOBÁLNÍ VÁLKY
RSS

S.A. Hošek: UKRAJINSKÁ EPIZODA GLOBÁLNÍ VÁLKY

Válka v Evropě v letech 1914 až 1918 byla dokončením procesu zahájeného občanskými revolucemi ve Francii, USA a několika dalších zemích. Díky nim zanikla nejen velká impéria na euroasijském kontinentu, ale skončila v Evropském prostoru i tisíciletá éra nadvlády dynastických rodů a jejich sluhů, údajné to šlechty. Z toho úhlu pohledu šlo skutečně o revoluci, jak to tvrdil TGM. Ovšem jak to v dějinách obvykle bývá, každý lidský záměr přináší i vedlejší účinky, které v pozdějším toku historie mají větší význam, než samotné výsledky dané války či jiného lidského záměru. Tak tomu bylo i s onou válkou, která díky pýše Západu byla označena za první světovou, ačkoliv se na naprosté většině světa nebojovalo.
Vznik první globální války


wwiiiPromo článek: 


Promo článek


číst dál


Nejčtenější za týden