Jak moc vážné je ohrožení ochuzeným uranem? Pravda, nebo mýty?
RSS

Jak moc vážné je ohrožení ochuzeným uranem? Pravda, nebo mýty?

JANE KAUFMAN
V dnešní době je tolik nových zpráv, tolik se toho děje po celém světě, že to ani není možno zpracovat. Neustále jsme zavalováni novými a novými informacemi, jedna novinka stíhá druhou a šokovaný člověk neví co si z toho vybrat. I u nás se píše o tom, jak Britové chtějí dodat Ukrajincům na frontu náboje z ochuzeného uranu (anglicky: depleted uranium, neboli DU) a prý na tom nic není, Britové sami to používají už desítky let. To je sice pravda, ale oni to používají na jiných, ne sami na sobě a v tom je podstatný rozdíl.
Měli by nám ukázat kolik škody něco takového už napáchalo na lidech. Irák je kvůli DU nábojům naprosto zničen a většina jeho obyvatel jsou odsouzeni k nemocem a předčasné, bolestivé smrti. V Srbsku, kde se náboji z vyčerpaného uranu také nešetřilo, si rakovina podává ruce s jinými vážnými nemocemi.
Rusové varují , že Angličané zmenšují škodlivý vliv této nebezpečné bojové látky a přitom je známo, že tam, kde byla používána, se rodí děti bez nohou a bez rukou, bez prstů, s vyhřezlými nádory velikosti melounu, viz stránku (pouze pro silné žaludky) ZDE . A to je podle těchto lhářů v pořádku, protože to nejsou jejich děti.
Když anglická Ministryně obrany Annabel Goldie potvrdila, že opravdu budou tyto náboje na Ukrajinu zaslány, Moskva se okamžitě vyjádřila, že to je nové zhoršení situace a že něco takového je rovno jadernému útoku „špinavými bombami.“ Mají naprostou pravdu, ať se to Západu a jejich přikyvovačům líbí, nebo ne.
Ruský President Putin se vyjádřil, že z něčeho takového je patrno, že Západ opravdu hodlá bojovat do posledního Ukrajince a to nejen slovy, ale i skutky. Proto bude Rusko muset „reagovat úměrně,“ protože spojený Západ se začal uchylovat k jaderným zbraním.
I potraviny budou zasaženy
V případě Ukrajiny se ještě jedná o to, že veškeré potraviny budou těmito radioaktivními náboji znehodnoceny. Nebude radno jíst nic, co na Ukrajině vyrostlo. Britové obviňují Rusko, že úmyslně vydává ven lživé informace o vlivu radioaktivity na zdraví člověka a na životní prostředí a tvrdí, že vliv ochuzeného uranu je nepatrný. Posmívají se jim, že jejich obavy jsou přehnané a zbytečné. Jenže Britové jsou jedni z hlavních propagátorů Nového světového zřízení, snad proto, že sami od pradávna touží po ovládnutí celého světa. Možná doufají, že v novém zřízení budou vládnout. Takže jim není radno věřit.
Nedůvěryhodní Britové
Nejen to, Britové jsou známi tím, že v kritické situaci, pokud se jim to hodí, tak zradí každého svého spojence. Zradili Čechy, když Beneše donutili podepsat Mnichovskou dohodu (Neville Chamberlain), zradili ruského Cara, který kvůli tomu přišel s celou rodinou o život, zradili Finsko, když jim slíbili pomoc proti invazi Sovětského svazu, zradili i Polsko a Německo zradili hned několikrát.
V článku stanice BBC ze 30. června 1999 s názvem „Ochuzený uran ‚ohrožuje Balkán epidemií rakoviny‘ se britský biolog zmiňuje o tom, že náboje z ochuzeného uranu, shozené na Srbsko a na Kosovo způsobí více než 10 000 smrtelných onemocnění rakovinou. Podle další zprávy BBC je výskyt rakoviny v Srbsku po roce 1999 ten nejvyšší v Evropě. Zhruba 60 000 lidí je každoročně diagnozováno s touto nemocí a rozšíření rakoviny mezi dětmi je 2,5krát vyšší, než je evropský průměr.
BBC zpráva ze 17. prosince 1999 se domáhala zákazu nábojů, vyrobených z vyčerpaného uranu. BBC hlášení z 1. listopadu 2006 se pozastavovalo nad tím, že následky použití ochuzeného uranu jsou stále opomíjeny. Odvolávali se na strašlivé případy v Iráku a v Srbsku/Kosovu. A 10. ledna 2007 se BBC otevřeně pohoršovalo nad tím, že uran zabíjí italské vojáky, kteří byli nábojům z ochuzeného uranu vystavení v 1990. letech ve válce v Bosně a v Kosovu. Ukázky z těchto článků jsou na stránce, uvedené dříve .
Srbsko, které bylo DU zbraněmi drsně poznamenáno, soudilo NATO kvůli válečnému zločinu ublížení tamnější populaci. Jenže Spojené státy zařídily, že jak oni sami, tak i NATO mají právní imunitu vůči soudům za následky jejich válečných výpadů a Srbové se nikam nedostali. Tito spiklenci chtějí neustále soudit ruského Presidenta Putina a sami si to zaonačili, že za jejich vlastní zločiny, kterých bylo obrovské množství, nejsou postižitelní.
Problém se zbraněmi z DU
Ten problém je, že jaderný prach, který po použití nábojů z ochuzeného uranu zůstane, nikam nezmizí. Zůstává v přírodě a v lidech na dlouhé roky. Americká vládní stránka udává položivot uranu U235 a U238 na více než 100 milionů let. Radioaktivita sama není ten hlavní problém, zde dochází rovněž k nárůstu dceřiných splodin, které vznikají při rozkladu. Tyto zvyšují vliv radioaktivního záření původního materiálu.
Jak již bylo psáno v mém jiném článku, nazvaném „Současná situace na Ukrajině přivolává možnost jaderné války,“ z poloviny února 2023, popis účinnosti DU nábojů je následující: „Je známo, že US a NATO používají nejen vyčerpaný uran, ale také vyčerpaný beryl (snad nejvíc jedovatý kov, co známe) v nábojích, kvůli jejich schopnostem prorazit i nejpevnější pancéř, nebo zeď bunkru. Žádný z těchto materiálů nezpůsobí řetězovou reakci, takže nevybuchne. To ale neznamená že nejsou škodlivé. Jakmile projektil prostřelí to, na co byl vystřelen, rozpadne se na vysoce radioaktivní prášek, který vítr snadno rozfouká a tento pak zamořuje všecko kolem ještě celá desetiletí.
“ Američané použili náboje s vyčerpaným uranem v Afghanistánu, když hledali Osamu bin Ladena a projektily snadno pronikly v horách skrze stovky metrů kamene a všude za sebou zanechávaly vrstvy práškového uranu. Takový radioaktivní prášek je schopen prostoupit do spodní vody i mnoho kilometrů od místa výstřelu a všichni, co pak tuto vodu pijí, jsou těžce nemocní. Těhotné ženy mají z takové vody děti s příšernými vrozenými vadami.
„ Většina lidí toho moc o vyčerpanému uranu a jeho používání neví. Media záměrně tyto informace skrývají, aby lidé neprotestovali. Ale jistý lékař popisoval před časem na internetu jak vzal jeden takový náboj v Iráku do holých rukou a strávil dalších 10 let jako těžce nemocný. Je div, že se vůbec uzdravil.“
Tady je nutno dodat, že jestliže ochuzený uran dovede tak mocně ublížit, pak ten uran není ochuzený! Je to prostě uran, velice nebezpečný, radioaktivní prvek!
Náboj z DU snadno prorazí cílové vozidlo, nebo tank a jeho větší úštěpky postupně zničí všecko, co je uvnitř. Tyto se rovněž mohou samy od sebe vznítit a pak zapálí všecko kolem, včetně pohonných látek a případných nábojů.
Vliv uranu na člověka, zvěř a přírodu
Všechny uranové isotopy jsou radioaktivní. Vyčerpaný uran je o asi 40% méně radioaktivní než nezpracovaný uran. Jeho částice neprostoupí pokožkou, pokud není tímto nábojem prostřelena. Ale je nebezpečné vdechovat jeho prach, pít jím znečištěnou vodu, anebo jíst potraviny, pěstované v ochuzeným uranem znehodnocené půdě.
NATO, v epidemickém záchvatu sebeobhajoby neustále tvrdí, že DU zbraně nezpůsobují vůbec žádnou rakovinu. Zato britští armádní lékaři odedávna varují, že ochuzený uran způsobuje rakovinu plic, lymfatických žláz, mozku a pronikne i do kostí. Kromě toho má velice škodlivý vliv na ledviny, játra, srdce a mnoho dalších vnitřních orgánů, jak varuje „Agentura pro jedovaté látky“ (Agency for Toxic Substances and Disease Registry).
Oficiální statistika irácké vlády dokazuje, že před první válkou na tomto území, v r. 1991 bylo zasaženo rakovinou 40 lidí ze 100 000. V r. 1995 to bylo 800 lidí ze 100 000 a v r. 2005 to bylo více než 1 600 lidí ze 100 000. Tento počet se s postupem let stále zvyšuje. Bohužel, kvůli chaotické situaci v zemi není dostatek potřebné dokumentace a počet nemocných rakovinou a jinými nemocemi může být proto mnohem vyšší.
Radioaktivní látky mají rovněž vliv na lidskou genetiku a radioaktivitou zasažené geny dnešních vojáků a civilistů, kteří byli těmto jedům vystaveni, mohou zdědit i jejich děti. Děti amerických veteránů, kteří se vrátili z války v Iráku měly vyšší výskyt vrozených vad.
Ruský vojenský odborník Alexej Leonkov říká, že DU náboje sice nepatří mezi jaderné zbraně, ale radioaktivní odpad, který vytvářejí je stejný jako odpad z jaderných zbraní. Říká, že výbuch DU projektilů způsobuje ionizující radiaci, která přetrvává v takovém množství, že je nebezpečná lidskému zdraví.
Jeho výrok byl potvrzen dalším vojenským znalcem a bývalým členem Výboru OSN na biologické a chemické zbraně, Igorem Nikulinem. Tento se vyjádřil, že při výbuchu náboje z DU se jeho základ promění v radioaktivní prach, který se rozprskne široko daleko do okolí, lidé ho vdechují a dostane se i do spodní vody. Podle něho je položivot uranového prachu několik miliard let, což znamená, že celé okolí bude znehodnoceno na mnoho století.
Škodlivý vliv těchto nebezpečných zbraní si nevybírá a zasahuje jak vojáky, tak civilisty a každého jiného, kdo se v okolí nachází.
Prach nezůstává nikdy na místě
Předseda ruské Dumy, Vjačeslav Volodin se vyjádřil, že je zcela možné, že válka na Ukrajině nebude vedena do posledního Ukrajince, ale do posledního Evropana . Radioaktivní náboje zamoří nejen bojiště, ale i okolí a způsobí zdravotní ohrožení pro všecky následující generace. Další nebezpečí spočívá v tom, že něco takového se může zhoršovat: jakmile zde jednou máme zbraně s jaderným obsahem, po nich mohou následovat špinavé bomby a po nich skutečné, jaderné bomby.
Již vloni na podzim bylo zjištěno, že Ukrajinci dostali příkaz postavit „špinavé bomby“ a ruskému Ministerstvu obrany se podařilo získat seznam míst, kde byly tyto zbraně uskladněny. Tak zvaná špinavá bomba se sestává z běžné výbušniny, která je uložena v radioaktivním obalu, což není valně rozdílné od nábojů z ochuzeného uranu.
Ukrajinci tuto skutečnost samozřejmě popřeli, čemuž není radno věřit.
Je ale jisté, že prach a radioaktivní prach nevyjímaje, nezůstává na jednom místě. Vítr ho rozfouká a může ho zanést velmi daleko. Prach také zůstane na oblečení a může v některých případech zasáhnout i osoby kilometry a kilometry daleko, se kterými přijde ten, kdo se vyskytl v blízkosti výbuchu, do styku.
Američtí vojáci, kteří se vrátili z Iráku, kde jednali se zbraněmi s ochuzeným uranem nakazili i mnohé své blízké rodinné příslušníky a dokonce i domácí zvířata. Lékaři nemohli přijít na to, čím to je, co je to za nemoc a tak se tomu začalo říkat Syndrom z války v golfském zálivu (Gulf war syndrome). Dodnes není známo, jestli tuto nemoc způsobuje ochuzený uran, anebo jedovatý plyn sarin, který tam byl rovněž (protizákonně) používán. Oficiální vysvětlení bylo, že chemické zbraně toho druhu měli iráčtí vojáci. Ale když si uvědomíme, že Američané zkoušeli poslat sarin a ještě mnohé jiné, stejně škodlivé chemikálie na Ukrajinu, tak je spíš pravděpodobné, že chemické zbraně používali v Iráku Američané.
Odborník potvrzuje
Dr. Radomír Kovačevič, toxikolog a odborník na radiologii z Bělehradu a ředitel Radiologického obranného centra tamtéž kritizoval ty, kteří publikují informace o následcích používání DU, ale nikdo skutečně nepátrá po faktech přímo z míst, kde byly tyto zbraně použity, jako na příklad v Srbsku. Pouze jedno hlášení, vydané srbskými vědci se odvolávalo na skutečné informace, přímo ze zasažených částí země.
Tato jediná zpráva ukazovala skutečné a strašlivé následky, které způsobuje ochuzený uran. Uran byl zjištěn ve vzduchu a byla rovněž objevena přítomnost plutonia. Amerika a NATO nakonec přiznali, že vystřelili 31 000 nábojů, což je asi 9 tun uranu. Srbská armáda jich napočítala 45 000 až 51 000, což je 15 tun. A podle ruských zdrojů to bylo 90 000 nábojů a raket a v nich asi 30 tun ochuzeného uranu.
Množství uranu, které mají Srbové v sobě je neuvěřitelně vysoké a všichni jsou tím zasaženi, jak civilisté, tak i vojáci, bez ohledu na to, jak dobře byli proti těmto útokům vybaveni. Jistý člověk, povoláním zámečník, měl v sobě 3,7 miligramů uranu na každý litr moče. Samozřejmě, už dávno nežije.
Dokonce i mnozí z těch, kteří pracovali na výzkumu v těch částech země, které byly nejvíc bombardovány, zemřeli na rakovinu.
Z toho všeho je zjevné pouze jedno, že je zde zřejmá snaha o zničení historie lidstva (Irák), kde američtí vojáci prvně vykradli museum (historie) a pak teprve přišly na řadu banky. A dále se jedná o vyhubení nás, Slovanů a asi je mezi námi a tou historií nějaké spojení, které je před námi utajováno. Napřed to byla Jugoslávie, teď Ukrajina, NATO tam chce poslat „Armádu souhlasných,“ která se bude sestávat z občanů jejich členských zemí, z nichž mnohé jsou Slovanské. Ti všichni tam půjdou na smrt. Nic jiného je nečeká.
Až se začne na Ukrajině střílet DU náboji, pak se tam určitě nepohrnou Francouzi, nebo Britové, Němci, nebo seveřané. Ti všichni dobře ví, co takové zamoření obnáší. Ale Slované, řádně zpracovaní televizí, bez skutečných a pravdivých informací, to je zcela jiný příběh. Mnozí z nich, kteří vůbec neví o co ve skutečnosti jde, půjdou přece svým „bratrům“ Ukrajincům na pomoc. Jenže zde budou pomáhat špatné straně. Ti „Ukrajinci,“ kteří budou DU náboje střílet, žádní Ukrajinci nejsou. Ti po těch pravých Ukrajincích střílejí.
A to všecko je záměr. Když se dva rvou, třetí se směje.
Náboje s DU už na Ukrajině jsou?
Vyskytly se zprávy, že náboje s ochuzeným uranem už na Ukrajině jsou. Pravdivost těchto zpráv není zatím zaručena a také není známo, jestli jsou tam i tanky, které tyto náboje používají. V takovém případě bude Rusko muset „reagovat úměrně,“ jak říkají, neboli s použitím jaderných zbraní.
Budoucnost Ukrajiny je tím pádem zaručena. Bude to země plná těžko nemocných lidí a hlad bude každodenní záležitostí. Ukrajinská úrodná pole budou naprosto zničena. Podle vyjádření odborníků, jedna jediná protitanková střela, která obsahuje ochuzený uran, je schopna zamořit jeden hektar země, včetně vody a rostlin.
Je to genocida populace, proti níž jsou tyto náboje použity. Ruští akademikové navrhují zbombardovat všecky ukrajinské železnice a dálnice, aby nemohly být tyto střely doručeny. Ale jestli už v zemi jsou, pak ani to nepomůže, protože Ukrajinci, ve své prostoduchosti, je určitě budou používat. Kdoví, jestli vůbec budou vojáci na bojišti informováni o tom, s čím zacházejí a pak je katastrofa jistá.
Jiní navrhují okamžitě rozvázat diplomatické styky s Londýnem.
Jaderná válka od samého začátku
Christopher Busby, badatel organizace SIA Environmental Research v Litvě, která se zabývá výzkumem životního prostředí právě vydal studii , kde hodnotil výskyt uranu v Anglii. Informace získal od organizace „Zřízení pro atomové zbraně“ (Atomic Weapons Establishment) ve městě Aldermaston, v blízkosti Londýna. Tito použili devět sběračů vzorků ovzduší a všechny z nich ukazovaly to stejné, že od února 2022, kdy začala válka na Ukrajině, bylo v Anglii naměřeno podstatně zvýšené množství uranu ve vzduchu.
To znamená jen jedno, že někdo používal na Ukrajině radioaktivní materiál od samého začátku konfliktu a Rusové to určitě nebyli. Buď dochází k úniku z reaktorů v Záporoží, nebo jinde, které jsou neustále ukrajinskou armádou odstřelovány a bombardovány, anebo Ukrajinci používají od samého začátku „špinavé bomby.“
Je podivné, že „Mezinárodní atomická agentura OSN“ (International Atomic Energy Agency, neboli IAEA), která se do Záporoží dostavila na kontrolu reaktorů a byla i v Černobýlu, na nic z toho nepřišla. Bylo tam hned několik odborníků a že by nic nenaměřili?
Také se vyjádřili, že nedošlo k úbytku vyčerpaného radioaktivního paliva a přitom ta skutečnost, že Ukrajinci zkoušeli za každou cenu jejich návštěvě zamezit, ukazuje na to, že tam úbytek paliva byl a že bylo s největší pravděpodobností použito na „špinavé bomby.“
Takže na co nám pak je OSN se všemi jejich drahými agenturami, výbory, komisemi, odborníky, testovacím zařízením a kdoví čím jiným? Na nic! Zcela na nic! Všecky tyto mezinárodní organizace, které jsou pověřeny dozorem nad světovou bezpečností a světovým mírem dělají pravý opak: zamořují planetu a válčí.
A hlavně: jejich zkoruptovanost jim nedovolí posuzovat kteroukoliv situaci nezaujatě, takže je to pouze celý zástup draze placených parazitů, kteří se mají dobře z peněz daňových poplatníků celého světa. Jak jinak by se mohlo stát, že by ve svém hlášení ze Záporoží IAEA experti neuvedli podstatnou skutečnost, že ti, kteří jaderné reaktory odstřelují jsou Ukrajinci a ne Rusové?
Zde je nutno upozornit na jednu důležitou pozoruhodnost: jestliže v Anglii bylo naměřeno zvýšené množství radioaktivního uranu, který pravděpodobně pochází z Ukrajiny, tak pak je celá Evropa zasažena tím stejným. Měří to někdo? Hlásí to někdo? Anebo to záleží na několika odhodlaných dobrovolnících, kteří takovému výzkumu věnují svůj volný čas a peníze?
A co se stane, až Ukrajinci začnou na Ukrajině střílet DU-náboje? Pak bude i celá Evropa zasažena. Potraviny, které jednotlivé státy pěstují, budou otrávené radioaktivitou, lidé budou nemocní, rakoviny budou bujet.
Je na čase s tím vším skončit. Je na čase protestovat proti této válce, protestovat proti DU zbraním na Ukrajině. To, že je zákeřní Američané a zbabělé NATO používalo v Iráku, v Srbsku a v Bosně, byl rovněž zločin. Byla to genocida. Proč nikdo neprotestoval, to je záhada. Asi většina lidí nesleduje, nemají zájem. V televizi o tom nic neříkají, tak to asi bude v pořádku. Ovšem i to tehdy poznamenalo celou Evropu!
Kolik takových zásahů ještě potřebujeme, než pochopíme, že je zde snaha nás zničit, zlikvidovat, vyhubit? A kolik toho musí přijít, než se rozhodneme, že si to nenecháme líbit?
Jeden člověk je málo
Zdá se, že pouze jeden jediný politik se veřejně postavil proti DU-zbraním na Ukrajinu. Byla to Sahra Wagenknecht z Levicové strany Německa (Die Linke). Ta jediná otevřeně volala po tom, aby Německo zabránilo Británii tyto zbraně Ukrajincům dodat.
Napsala na společenské stránky, že: „Dodání uranové munice na Ukrajinu Velkou Británií je kriminální čin. Studie ukázaly, že jejich použití zamořuje životní prostředí a způsobuje rakovinu u civilistů a u vojáků. Naléhám, aby se (německá) federální vláda proti tomu postavila.“
Je to ubohost, když se nás a našich práv musí zastávat právě komunisté. I když i od nich je to pouze politický tah, jakási taktická záležitost, přesně podle přísloví: „když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají.“
Gottwald, když se za války skrýval v Sovětském svazu, tak svá vysílání pro Československo prokládal národnostními frázemi a silně apeloval na české vlastenectví. Dokonce ani Jan Hus mu tehdy nebyl proti srsti, jak píše Josef Korbel, otec Madeleine Albrightové, v knize: „Komunistický rozvrat Československa“ (The Communist Subversion of Czechoslovakia, 1938-1948: The Failure of Co-existence).
The post Jak moc vážné je ohrožení ochuzeným uranem? Pravda, nebo mýty? first appeared on Pravý prostor .


Nejčtenější za týden