Vznikne soustátí Polska a Ukrajiny?
RSS

Vznikne soustátí Polska a Ukrajiny?
Americký prestižní magazín Foreign Policy v neděli přišel s konceptem vytvoření struktury po vzoru polsko-litevské unie mezi Polskem a Ukrajinou. „Politický konstrukt vytvořený před téměř 700 lety nabízí řešení pro dnešní Evropu,“ domnívá se časopis.
Foreign Policy (FP) připomíná unii, která spojila velké oblasti dnešního Běloruska a Ukrajiny a „pomohla začlenit rozsáhlé oblasti východní Evropy, včetně země bývalé Kyjevské Rusi“ a dodává úvahu  „co kdyby existovalo podobné politické řešení problémů, kterým dnes Ukrajina a Polsko čelí?


duda zelenskyPromo článek: 


Promo článek


číst dál


Nejčtenější za týden