Politické procesy v Česku? Případ druhý, kauza diskutující učitelky
RSS

Politické procesy v Česku? Případ druhý, kauza diskutující učitelky
Před nedávnem jsme popsali první aktuální politický proces v Česku. Nyní pokračujeme v tomto pravděpodobně hodně dlouhém seriálu dalším případem. Perzekuce je znepokojivá tím, že dostala systematický charakter a probíhá podle velmi podobného scénáře.Dne 5. dubna 2022 probíhala v jedné z osmých tříd na jedné pražské základní škole hodina češtiny. Učitelka Martina Bednářová si pro žáky připravila hodinu stylistiky na téma média a mediální sdělení, vztah mediálního sdělení a reality. Jednalo se o učivo, jehož zvládnutí je požadováno rámcovým vzdělávacím programem i školním vzdělávacím programem této školy.
Bylo asi šest týdnů od ruské invaze na Ukrajinu a paní učitelka se rozhodla zvolit aktuální téma rusko-ukrajinského konfliktu. Hodina proběhla tak, jak je u paní učitelky zvykem. Žáci diskutovali, nebáli se vyjádřit svůj názor, paní učitelka jim oponovala, házela udičky, možná i trochu provokovala. Ve třídě však seděl „uvědomělý“ žák, který si bez souhlasu učitelky natočil na svůj mobil osmnáct minut z této hodiny. Pozor! Šlo o flagrantní porušení školního řádu. Pár dní předtím byla žákyně 9. ročníku potrestána důtkou třídního učitele za to, že o přestávce nahrávala spolužáky, aby měla důkaz, že ji šikanují.
Mašinerie státní represe se dala do pohybu
Dne 7. dubna se do ředitelny školy dostavil rodič onoho „uvědomělého“ žáka. Dožadoval se setkání s paní ředitelkou, která poté Martinu Bednářovou pozvala do ředitelny. Zde jí byly se souhlasem ředitelky školy rodičem žáka kladeny arogantní a irelevantní dotazy a bylo vyhrožováno advokáty, paragrafy, soudy a medializací v souvislosti s pořízeným záznamem její vyučovací hodiny. Rodič též upozorňoval na styky s nyní již ex-starostou Kolářem, tedy šéfem zřizovatele školy. Přestože paní učitelka požadovala, aby jí byl přehrán inkriminovaný záznam a ze schůzky byl pořízen zápis, nebylo jí vyhověno. Poté byla vykázána ze ředitelny s tím, že rodič záznam přehraje pouze paní ředitelce.
Následoval zákaz výuky a výpověď z pracovního poměru ze strany ředitelky školy podle § 52, písm. g) Zákoníku práce (zřejmě aplikována část „pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci“). Důsledkem toho je, že Martina Bednářová od té doby nepracuje, dostala dva měsíční platy bez možnosti pracovat, po ukončení pracovního poměru nedostala odstupné a po ukončení podpory v nezaměstnanosti nemá žádné příjmy.
Třídně uvědomělí žáci pochváleni, začal mediální hon
Žák či žáci, kteří v rozporu se školním řádem natáčeli svoji učitelku a tento záznam pustili svým rodičům, byli místo potrestání vedením školy pochváleni. Záznam byl poskytnut médiím ( Seznam Zprávy ), která je sestříhala, upravila a zveřejnila. Následně byla s dětmi uspořádána medializovaná debata, natáčelo se přímo ve škole, vznikla velká mediální kauza.
Novináři porušili všechny zásady ochrany osobnosti zveřejněním jména, fotografie a zaměstnání, čímž způsobili Martině Bednářové nenapravitelné škody – nemožnost najít nové zaměstnání, anonymní výhrůžky smrtí, zhroucení jejího osmdesátiletého tatínka atd.
Naproti tomu kolegové Martiny s ní udržovali a dosud udržují přátelské a korektní vztahy a v tomto duchu se chovali i při policejním vyšetřování. A rodiče žáků z předmětné třídy chodili za paní ředitelkou a požadovali návrat své učitelky, protože se jim vůbec nelíbilo, že děti rok před přijímacími zkouškami přišly o zkušeného a kvalifikovaného češtináře a škola nebyla schopna zajistit adekvátní náhradu. Češtinu tam nyní učí neaprobovaný středoškolsky vzdělaný tělocvikář. Žádosti rodičů nebylo vyhověno.
A co na to paní Bednářová?
Učitelka, která do této kauzy ve škole učila šest let se skvělými výsledky a bez jediné výtky k výkonu práce ze strany vedení, poté soudně napadla svoji výpověď. A jak to probíhalo? Cituji vyjádření Martiny Bednářové:
Naštěstí vím, že u nás fungují jen spravedlivé a nezaujaté soudy a v žádném případě tu neprobíhají politické procesy, to mě uklidňuje, neboť toto nevědět, byl by můj dojem z celého soudního řízení zcela odlišný. Paní soudkyně JUDr. Lada Horáková mi nepřipustila a nepřijala důkazy, které jsou pro pracovní soud velmi podstatné. Např. když má advokátka požadovala zaprotokolovat, že mám za sebou třicetiletou pedagogickou praxi a řadu profesních, objektivně hodnocených úspěchů, prohlásila, že to je irelevantní důkaz, který není pro tento spor nijak důležitý. Skutečně pracovní soud nezajímá, jak byl člověk ve svém oboru úspěšný?
Když mě paní soudkyně vyzvala k odpovědi na otázku, zda skutečně seděla v první lavici žákyně z Ukrajiny, chtěla jsem věc uvést na pravou míru a objasnit, že žákyně v Čechách již žila delší dobu před válkou, uměla výborně česky. Že když mě vyhodili, byla první, kdo se šel zeptat paní ředitelky, zda a kdy se vrátím, že se jí po mně stýská. Také že sestra této dívky (o ročník výš) odjížděla v této exponované době na dva měsíce zpět na Ukrajinu do školy, aby tam dokončila jakýsi klavírní vzdělávací cyklus. Již po prvních slovech mě paní soudkyně JUDr. Lada Horáková přerušila s tím, že ji to nezajímá a na toto se mě neptala. Tak co tedy paní soudkyni Horákovou zajímalo? Proč se zaprotokolování těchto informací bránila?
Zarážející a neobvyklé také bylo, že u občanskoprávního soudu, který měl řešit oprávněnost mé výpovědi ze školy, byla použita odborná vyjádření (nikoliv znalecký posudek) z mého trestního spisu. Jedno bylo vytvořeno politologem dr. Šírem z Katedry ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, druhé, zformulované stejnou fakultou, analyzovalo mou rétoriku a empatii. To se soud při rozhodování o platnosti/neplatnosti výpovědi z pracovního poměru běžně opírá o odborná vyjádření politologů?
Očekávala bych, že se bude řešit právo pracovní, zákoník práce, bohužel vše bylo politizováno, a to naprosto demagogicky.
A jak to dopadlo? Žaloba na neplatnost výpovědi byla zamítnuta a učitelka, která se odvážila vyzvat děti k diskusi o válce na Ukrajině, byla policií  obviněna  a vyšetřována z trestného činu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidy. Policie 27. března 2023 předala návrh na podání obžaloby státnímu zástupci. V současné situaci si lze jen těžko představit, že to skončí jinak, než dalším politickým procesem.
Dejme ještě jednou slovo Martině Bednářové:
Až doposud jsem byla přesvědčena, že doby „my víme, co si myslíš“ či „každý, kdo souhlasí/nesouhlasí, bude…“, jsou nenávratně pryč. Jak je ovšem vidět, nejsou. A je mi z toho hodně, hodně úzko.
Naší redakci taky. Případ budeme dále sledovat, protože téměř jistě proběhne další soudní řízení s celkem snadno předvídatelným výsledkem.
Milí učitelé, dobře si rozmyslete, než se pokusíte diskutovat se svými žáky. Mohli byste totiž skončit bez práce… anebo ve vězení.
K tématu:
Nebyla to špatná hra
Ať žije náš prezident generál!
Množí se stíhání za „nenávist“, policie to kvituje: Lidé se nebojí oznamovat
Učitel, který nepozná dezinformaci, nemá co dělat ve škole, říká ministr Balaš (Echo24)
Učitel, který nepozná dezinformace, nemá co dělat ve škole (Modrý jelen)
Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou:  450 Kč . Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte  zde , nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!


Související články:
Kdo seje vítr, sklidí bouři
Na Ukrajině eskaluje chudoba
Americká válka
Devět minut anti-propagandy o Ukrajině
Assange dělá svoji zatím nejdůležitější práci
Proč je třeba čtvrtý odboj aneb V jaké zemi žijeme (2. díl)
Politické procesy v dnešním Česku? Případ první, vysílání Svobodného rádia
DOTAZNÍK PRO Jiřího Fialu: Odpor proti systému
Polovina katolíků nesouhlasí s restitucemi
Dědictví přehnaných očekávání a nehospodárnosti
Napsáno pro e-republika.chNejčtenější za týden