Budoucí český prezident? Bývalý bolševik?
RSS

Budoucí český prezident? Bývalý bolševik?

HELENA VLACHOVÁ
To jsme na tom my Češi tak prachbídně, že bychom si měli opětovně do čela své země zvolit někoho, kdo de facto představuje urnový háj? Bývalého bolševika?


Motto „Když přibývá spravedlivých, lid se raduje, panuje-li svévolník, lid vzdychá.“ (Přísloví Šalamounova, Třetí sbírka, pořízená muži Chizkijášovými, 29.2)
To jsme na tom my Češi tak prachbídně, že bychom si měli opětovně do čela své země zvolit někoho, kdo de facto představuje urnový háj? Bývalého bolševika?
S bolševiky, kteří usilují o prezidentský post, se jaksi roztrhl pytel. Drzost soudruhům nikdy nescházela, dokázali manipulovat s myslí lidí, kteří nedokázali činit svá vlastní rozhodnutí. Když vidím, kdo má opovážlivost usilovat o post prezidenta, nedá mi to, abych se neozvala. Jsem už dlouho mladá, proto vím, co komunisté za své vlády dokázali. Kolik lidských životů zničili, obehnali naši zem ostnatým drátem, do něhož proudila elektřina, aby tak zabránili útěkům lidí na Západ. Takovým způsobem si hlídali svou zhoubnou ideologii. Kdo se k nim přidal, byl svým založením člověk bez páteře. Ať dnes nikdo neříká, že tam musel. Nikdo se nemusel stát členem této zločinecké organizace, bylo to na svobodné vůli každého. Avšak velmi dobře si pamatuji lidi, kteří se rozhodli pro rudou knížku. Být členem KSČ přinášelo výhody. Pro člověka bez morálních zásad bezesporu. O komunistickou stranu těmto lidem nešlo, šlo jim o vlastní prospěch.
Nejzákeřnější podstata zla spočívá v tom, že často mívá tvář vlídnou a laskavou, že jednoho nenapadne ji jakkoli podezřívat z nekalých úmyslů. Těmito slovy bych charakterizovala soudruhy. Stačí jim připomenout 50. léta, kdy tvrdě postihovali řeholnice a duchovní, páchali justiční vraždy. 60. léta přinesla trochu uvolnění, po němž však přišel tvrdý zásah z Východu. Po Pražském jaru 1968 pocítili soudruzi strach z toho, že jejich ničemná ideologie neobstojí, proto k nám pozvali vojska Varšavské smlouvy. Normalizace let 70. nepřinesla nic jiného než pronásledování a zlikvidování lidí, kteří nesouhlasili s okupací sovětských vojsk na našem území. Sovětská armáda zdevastovala naše životní prostředí, československá ekonomika se propadávala ke svému dnu, protože soudruzi ve vedoucích funkcích preferovali jen svou ideologii, ekonomice nerozuměli. Země byla řízena z Moskvy.
Je můj názor, související s mým věkem, že ten, jenž se stal členem KSČ po roce 1968, postrádá morální bezúhonnost. Proto nelze připustit, aby se na prezidentském křesle ocitli bývalí soudruzi, jakými jsou Andrej Babiš, Petr Pavel, Tomáš Zima, případně stalinista Skála. Vzhledem k jejich členství v komunistické straně nelze tyto považovat za důvěryhodné. Miloš Zeman snad stačil. Nebo snad ne? To jsme na tom tak špatně, že bychom měli na Hradě opět uvítat kohosi, kdo v novodobých dějinách naší země zklamal? Kdo v podstatě kolaboroval s okupanty a podporoval tak Moskvu?
Velmi se mi nelíbí, jak je současná vláda tolerantní k Hradu. Očekávala bych větší razanci ke spolčení, jímž se Miloš Zeman obklopil. Takhle vše vyznívá, že Fialova vláda uzavřela jakýsi pakt o neútočení s hradní šaškárnou. To ve voličích může vyvolat dojem, že je v podstatě jedno, kdo bude naši zem reprezentovat, že to může být i ten nejhorší z nejhorších.
Jako národ postrádáme zásadovost a hrdost. Jestliže někdo kolaboroval se zločinci, nelze mu dát důvěru. Je zapotřebí být hrdý, i když to může být v některém období těžké. Ale uchovat si svou důstojnost. Jestliže dáme možnost bývalým komunistickým přisluhovačům, je obrazem našeho morálního bahna. A za takovou zemi se může jeden jen stydět…

Helena Vlachová
The post Budoucí český prezident? Bývalý bolševik? first appeared on Pravý prostor .


Nejčtenější za týden