Africké státy mají námitky proti navrhovaným změnám mezinárodních zdravotních předpisů a Indie zjistila nesrovnalosti ve finančním auditu WHO
RSS

Africké státy mají námitky proti navrhovaným změnám mezinárodních zdravotních předpisů a Indie zjistila nesrovnalosti ve finančním auditu WHO

Jak již víte, tak právě včera skončil summit WHO, na němž se měla mimo jiné projednávat i pandemická smlouva, která je cestou k zotročení občanů členských zemí, neboť zavádí diktaturu WHO nejen v otázkách zdravotních, ale i klimatických a zemědělských. WHO by měla mít nadřazené kompetence nejen nad zákony členských zemí, ale i nad jejich ústavami.
Lokajské státy – což platí zejména pro USA a všechny země EU – samozřejmě s pandemickou smlouvou souhlasí a dokonce i na národních úrovních patřičně připravují legislativu, například přijetím pandemických či nouzových zákonů (jde o jiný název téhož).
Po skončení summitu je již možné shrnout vše podstatné. Jak se dalo čekat, tak námitky měly africké země, ale ozvala se také Indie. Jisté však je, že dříve než v roce 2024 pandemická smlouva platit nezačne. Do té doby je dost času jednat a proti jejímu přijetí bojovat.
Den Afriky , 25. května, měl kýžený účinek. Ve vzácné demonstraci africké moci a solidarity se několik afrických členských států ohradilo proti navrhovaným změnám Mezinárodních zdravotních předpisů, o nichž se tento týden diskutovalo na 75. Světovém zdravotnickém shromáždění – což je krok, o němž se mnozí domnívají, že by mohl otřást dominancí Světové zdravotnické organizace.
Dobře umístěný zdroj uvedl: Rezoluce o pozměňovacích návrzích IHR nebyla na WHA přijata, protože africké země se obávaly, že konzultace mezi členskými státy jsou nedostatečné a proces byl uspěchaný. Botswana přečetla prohlášení jménem 47 členů AFRO.
Podle  agentury Reuters  „pokud Afrika bude i nadále odmítat svou podporu, mohla by zablokovat jednu z mála konkrétních reforem očekávaných od setkání, což by zmařilo naděje, že se členové dohodnou na reformách k posílení pravidel zdravotnické organizace OSN, která usiluje o ústřední roli v globální zdravotní politice.“
Mezinárodní humanitární právo by mělo definovat a vyjasnit povinnosti členů WHO v souvislosti s mimořádnými událostmi v oblasti veřejného zdraví a dalšími zdravotními otázkami. Vláda Spojených států navrhla 13 kontroverzních dodatků IHR, které dávají generálnímu řediteli WHO Tedrosovi jednostrannou pravomoc vyhlásit skutečné nebo potenciální mimořádné zdravotní stavy a očekávat reakci do 48 hodin.
Cílem předlohy návrhu, o níž dosud nebylo formálně rozhodnuto, je rovněž změnit článek 59 Mezinárodního humanitárního práva a urychlit provádění budoucích změn.
Je třeba připomenout, že některé země WHO předložily návrhy rezolucí o mezinárodním humanitárním právu, jejichž přezkoumání v rámci postupu WHO potrvá nejméně čtyři měsíce. Těmito zeměmi jsou Austrálie, Bosna a Hercegovina, Kolumbie, Evropská unie a její členské státy, Japonsko, Monako, Korejská republika, Spojené království Velké Británie a Severního Irska a Spojené státy americké.
Delegace Afrického #WHA75 vyjádřila výhrady k těmto změnám IHR a uvedla, že všechny reformy by měly být řešeny v pozdější fázi jako součást „holistického balíčku“.
„Africký region sdílí názor, že proces by neměl být uspěchaný,“ řekl Moses Keetile, náměstek ministra zahraničí na botswanském ministerstvu zdravotnictví, v úterý jménem afrického regionu.
„Zjistili jsme, že postupují příliš rychle a tento druh reforem nelze provést ukvapeně,“ řekl znepokojený africký delegát v Ženevě. Americká mise v Ženevě neodpověděla na žádost agentury Reuters o komentář.
Brazílie a Rusko jsou součástí iniciativy BRICS spolu s Indií, Čínou a Jižní Afrikou . Írán a Malajsie také údajně vyjádřily výhrady k navrhovaným změnám IHR, zatímco Rusko a Brazílie se zdají podnikat velké kroky v mezinárodní zdravotní politice nebo dokonce chtějí vystoupit z WHO. Indie mezitím vyjádřila obavy z nesrovnalostí ve financích WHO.
Pozorovatel Světového zdravotnického shromáždění z občanské společnosti řekl: „Jen pro vaši informaci, indický tým včera během finančního výboru uvedl, že je velmi zklamán, že jeho audit byl ignorován WHO.“
Diskuse o změnách mezinárodního humanitárního práva probíhají souběžně s rozhovory o potenciální nové pandemické dohodě (#PandemicAccord), což vyvolává obavy z duplikace a plýtvání finančními prostředky pro WHO.
Vzhledem k vývoji se zdá, že jak změny IHR, tak nová pandemická dohoda, pokud budou úspěšné, vejdou v platnost v roce 2024, pokud se země nerozhodnou omezit moc WHO a převzít odpovědnost za své zdraví.
Toto datum roku 2024 bylo zdůrazněno v pracovní skupině pro změny mezinárodního humanitárního práva: Delegáti uvítali závěrečnou zprávu pracovní skupiny pro posílení připravenosti a reakce WHO na mimořádné události v oblasti zdraví, která mimo jiné navrhla postup pro možné změny IHR (2005).
Dohodli se, že budou pokračovat ve skupině se změněným mandátem a názvem (Pracovní skupina pro změny mezinárodního humanitárního práva – WGIHR), aby mohli pracovat výhradně na posuzování návrhů na změnu mezinárodního a reprodukčního práva. Členské státy rovněž vyzvaly generálního ředitele, aby svolal revizní výbor IHR, který by poskytl technická doporučení k navrhovaným změnám, jež mohou být předložena. Pracovní skupina navrhne balíček cílených změn ke zvážení 77. zdravotnickému shromáždění.“
„Několik rozvojových zemí se vyjádřilo, že WHO má příliš mnoho vyjednávacích platforem a to je prostě nezvládnutelné,“ řekl Nithin Ramakrishnan, poradce Sítě třetího světa.
Podle Daily Caller republikánský senátor Ron Johnson ve čtvrtek představil návrh zákona, který se staví proti zneužívání Světové zdravotnické organizace (WHO) a zajišťuje, že Senát má vliv na pandemickou smlouvu.
Daily Caller nejprve obdržel legislativu nazvanou „Žádná smlouva WHO o připravenosti na pandemii bez schválení Senátem“, kterou vedl Johnson a má 15 spolusignatářů. Návrh zákona stanoví, že WHO zřídí mezivládní vyjednávací výbor (INB), a pokud bude schválen, bude vyžadovat, aby jakákoli dohoda vypracovaná INB byla předložena Senátu jako smlouva, která by vytvořila větší transparentnost pro správu.
Zákonodárci se domnívají, že musí začít bojovat, aby zabránili WHO ve zřízení INB.
„Světová zdravotnická organizace spolu s našimi federálními zdravotnickými agenturami ve své reakci na COVID-19 žalostně selhala. Jejich selhání by neměla být odměněna novou mezinárodní smlouvou, která by posílila jejich moc na úkor americké suverenity. To, co WHO potřebuje, je větší odpovědnost a transparentnost,“ řekl Johnson Daily Caller před oficiálním představením zákona.
„Tento návrh zákona dává Bidenově administrativě jasně najevo, že jakákoli nová pandemická dohoda musí být považována za smlouvu WHO a předložena Senátu k ratifikaci. O suverenitě Spojených států nelze vyjednávat,“ řekl Johnson.
Ve Spojených státech senátor Rick Scott také zavádí zákon, jehož cílem je omezit moc Světové zdravotnické organizace (WHO). To je vítané, ale ironické, protože změny byly navrženy americkým ministerstvem zdravotnictví a sociálních služeb. Návrh zákona předložený ve čtvrtek, by zabránil americkým úředníkům být vázáni příkazy nebo směrnicemi od WHO nebo jejích subdivizí. Kromě toho by američtí představitelé byli povinni oponovat změnám Charty WHO, dokud Sněmovna reprezentantů a Senát neschválí dodatek ve společné rezoluci Kongresu.
WHO a IHR byly středem pozornosti úspěšné konference Světové rady pro zdraví Better Way a brzy bude zveřejněna videoprezentace odbornice WHO Dr. Astrid Stuckelbergerové. Dr. Stuckelbergerová připomněla publiku, že WHO je malou částí mnohem většího stroje OSN/WEF.
Dva roky po katastrofálně špatném řízení kolem koronaviru je načase, aby svět přemýšlel a vydal se na lepší cestu pro zdraví, než aby postoupil moc WHO, která ignoruje své vlastní standardy nezbytnosti, přiměřenosti a proporcionality.
Ten čas nyní nastal….
Ohodnoťte tento příspěvek! [Celkem: 0 Průměrně: 0 ]


Nejčtenější za týden