Apokalypsa a spirála nekonečného vraždění. Vědec přinesl převratné vysvětlení, proč Merkelová pozvala migranty, a velmi vážně promluvil, o tom, co k nám přijde…

Apokalypsa a spirála nekonečného vraždění. Vědec přinesl převratné vysvětlení, proč Merkelová pozvala migranty, a velmi vážně promluvil, o tom, co k nám přijde…

Program večera zahájil klavírní virtuóz, profesor Radoslav Kvapil – zahrál výběr z cyklu Poetické nálady Antonína Dvořáka a Tři české tance Bohuslava Martinů. Se svými příspěvky k problematice imigrace vystoupili profesor historie Jaroslav Pánek z Historického ústavu AV ČR, spisovatel Benjamin Kuras a zakladatel platformy poslanec Zdeněk Soukup.
Všichni vystupující se shodují, že evropské civilizaci hrozí zánik, že můžou přijít stamiliony migrantů z Afriky a to by přineslo možnou spirálu násilí, vraždění a „apokalypsu“.
Sebevraždě křesťanství v Evropě pomáhá i papež František
Benjamin Kuras hovořil o sebevraždě západní civilizace, kdy imigrace je vražednou zbraní, a sebevraždu naší civilizace dokumentoval na konkrétních faktech úpadku křesťanství v Evropě. Na Blízkém východě jsou křesťané muslimy vražděni. Ve Velké Británii je křesťanů již méně než 20 procent. Šéfredaktorem náboženského programu BBC se stal muslim. Dvě třetiny kostelů v Nizozemí byly zrušeny. Jen pět procent Švédů navštěvuje bohoslužby. Křesťané jsou v Evropě na pokraji vymření.
Kuras zmínil knihu francouzského konzervativního katolického spisovatele Phillipa de Villiérs Budou ještě zítra vyzvánět zvony? Kostely se bourají, místo nich rostou jako houby po dešti nové mešity či se z kostelů přeměňují na mešity a místo zvonů se rozléhá volání muezzinů. Avignon, dříve město papežů, je dnes městem islamistických salafistů. Katedrála Saint Denis v Paříží, kde je pohřben vítěz nad muslimy Karel Martel, je dnes uprostřed islámem okupované čtvrti. Islám se brzy stane hlavním náboženstvím Francie. V mladé generaci je třikrát více muslimů než katolíků.
Úpadek křesťanství zasáhl i Německo. Kuras uvedl, že v roce 1963 tam bylo vysvěceno 460 nových kněží, v roce 2015 58 kněží. V roce 2015 vystoupilo z katolické církve 180 tisíc lidí. Jen 10,4 procenta Němců pravidelně navštěvuje bohoslužby. Zanikají tisíce kostelů a farností.
Podle Kurase není divu, že křesťanství v Evropě zaniká, když papež František líbá nohy ilegálním imigrantům, zatímco neslyší o utrpení pronásledovaných křesťanů.
Kuras vysvětlil, proč jemu, i když je sám židovského vyznání, leží osud křesťanství na srdci. Křesťanství dle něho vedlo k úžasnému vzepětí kultury a civilizace. Též si vzpomněl na hovor s jednou křesťanskou rodinou, která i pod hrozbou smrti schovávala Židy před nacisty. Řekli mu prý, že kvůli tomu, že by „bez Židů bylo na světě smutno“. Kuras zase řekl, že by bylo na světě smutno bez křesťanů.
Islám není náboženství, ale politická doktrína k ovládnutí světa. Až se něco bude dít, bude pozdě
Poslanec Zdeněk Soukup se vymezil proti tomu, že ti, kteří jsou proti masové imigraci a multikulturalismu, jsou nálepkováni jako xenofobové. Přicházejí totiž lidé, kteří nám chtějí vnutit svou kulturu a žít dle svých pravidel, dle práva šaría, které popírá rovnost mužů a žen. Islám podle Soukupa není náboženství, ale politická doktrína k ovládnutí světa, která vnucuje ostatním svůj pohled na svět.
My vymíráme a současně sem přicházejí mnohačlenné rodiny imigrantů, kteří mají vysokou porodnost a je otázkou času, kdy nás přečíslí a asimilují nás. Dnes je dle něho přihlášení se k vlastenectví aktem odvahy, protože je pak člověk častován nadávkou, že je „nácek“.
Podle něho je mylný argument, že nás migrační krize minula. Jsme teprv na začátku. Až se dají do pohybu desítky milionů lidí z Afriky, bude velmi složité to řešit. Solidarita v pojetí EU je vnutit nám uprchlíky, které nechceme. „Mezi poslanci převládá názor, že teď se, co se týče migrace, nic neděje. Až se něco bude dít, bude pozdě,“ varoval Soukup.
Evropské hodnoty musí být v Evropě nadřazené. Referendum o vystoupení z EU
Podle Soukupa musí být hodnoty evropské kultury (založené na křesťanství, antice, židovství, římském právu a humanismu) v Evropě nadřazeny ostatním kulturám, ale nemáme své hodnoty vnucovat mimo Evropu. Též nemáme žít v představě „EU na věčné časy“. Soukup je pro členství v EU, ale podporuje, aby se o vystoupení z EU mohli lidé vyjádřit v obecném referendu. Hraničním případem pro vystoupení z EU by bylo zavedení společné azylové a sociální politiky, kdy by měli migranti v EU všichni stejné dávky a pak by se jim vyplatilo žít u nás.
Dle něj selhalo NATO – odmítlo řešit migrační krizi. Číslo 1800 příslušníků pobřežní stráže EU je dle něj směšné. Soukup upozornil, že migranti žijící v Německu za německé sociální dávky, si pronajímají byty u nás a žijí tu. Evropská unie dle něj podkopává veškerá pravidla demokracie – Komise EU si uzurpuje zákonodárnou moc a to je první krok k diktatuře. Lisabonská smlouva nám může vnutit imigranty.
Pozvání migrantů na překrytí aféry Volkswagenu?
Pak přednesl svou přednášku profesor historie Jaroslav Pánek. Pomáhat individuálně trpícím je správné, ale masová migrace je dle něj úplně něco jiného – je to obří problém. Prostor, který jsme zdědili po předcích, by naši vnukové a vnučky už nemuseli poznat. Přesto nesmíme propadat defétismu a když se budeme chovat racionálně, migrační vlna nás nemusí smést. Problém migrace je třeba posuzovat bez emocí a bez politické korektnosti.
EU a NATO dle něj přispěly k míru v Evropě, ale EU vznikla a také zanikne – a zánik EU je tudíž jednou z variant, se kterou musíme počítat. EU dle něj není spolkem rovnocenných států, ale mocenským nástrojem velkých států – zejména Německa. Převažují ekonomičtí migranti nad skutečnými uprchlíky.
Pánek vyslovil hypotézu, že chování Německa v migrační krizi souvisí s aférou Dieselgate, minimálně časově. Německo totiž původně bylo v počátku migrační vlny zdrženlivé – a již před několika lety mluvila Angela Merkelová o selhání multikulturalismu. Avšak aféra Volkswagenu s emisemi velmi nabourala důvěru v německý průmysl a v Německo jako takové. Pánek tedy vyslovil hypotézu, že „pozvání“ uprchlíků do Německa mělo možná mediálně překrýt aféru Volkswagenu s tím, že jedna aféra překrývá druhou. Německo si tím mohlo vylepšit své PR tím, že jedná „humanisticky“.
Místo evropského Německa máme německou Evropu. Hraní médií na city
Profesor Pánek dále připomněl tezi německého sociologa Ulricha Becka, že místo „evropského Německa“ vznikla „německá Evropa“, což vystihuje pojem „merkeviellismus“, tedy kombinace slov Merkelová a machiavellismus. Německo ovládá Evropu.
Pánek připomněl myšlenku Hannah Arendtové – „lež byla vždy nástrojem politiky“. Dle Pánka jde jen o míru. Informační válka v migrační krizi vede ke zkreslování faktů. Co není v médiích, jako by se ve veřejném životě nestalo. Nebezpečnější než zjevná lež je zkreslování dat, které programově působí na veřejnost. V dřívější době se Evropané příliš nedojímali nad válkami a utrpením třetího světa. Média ale začala plánovitě působit na city – viz fotografie utonulého chlapečka u tureckých břehů. Ta měla vyvolat dojem, jak bezcitná Evropa je a že nese odpovědnost.
Pánek ale vyslovil otázky, proč se média neptala – proč hošíkovi rodiče nesetrvali v první bezpečné zemi, proč je na hranicích nezadržela a nezachránila před nebezpečnou plavbou turecká pohraniční stráž, proč muslimským uprchlíkům nepomáhají bohaté islámské státy Perského zálivu? Stejně tak, proč média nezveřejnila fotografie mladé švédské ženy pobodané uprchlíkem?
Potenciál krvavého střetu. Korporace chtějí snížit mzdy
Zastánci přijímání uprchlíků používají dle Pánka jako argumenty dvě základní tvrzení: 1) že je potřeba milosrdenství vůči uprchlíkům a že 2) migranti pomohou ekonomice.
Masová migrace dle Pánka přináší potenciál krvavého střetu a aktivizace muslimských menšin v Evropě. Dle něho musí právo reagovat na měnící se realitu. Hrozí totiž zánik evropské civilizace. Podle něho ale již dle dnešního nastavení mezinárodního práva nejsou státy povinny přijímat masové množství migrantů. V této věci USA a Austrálie upřednostnily svou vlastní bezpečnost.
Pokud jde o otázku zapojení migrantů do ekonomiky, tak Pánek připomněl, že existují miliony nezaměstnaných mladých lidí v jižních státech EU, takže volání po pracovní síle je zvláštní. Podle něj migranti nejsou nezbytnou a kvalifikovanou pracovní silou. Dle něho existuje kalkul korporací, že migranti sníží cenu práce na pracovním trhu dle principu, že zisky jsou privatizovány a ztráty socializovány – náklady na migranty totiž zaplatí drobní daňoví poplatníci.
Migranti nechtějí zůstat v první bezpečné zemi, ale chtějí tam, kde budou mít lepší ekonomické a sociální zabezpečení a tam, kde již mají své komunity. Čili jim nejde o záchranu života, ale o zlepšení životních podmínek.
Dejme se na pochod… Apokalypsa a katastrofa
Levicová ideologie tvrdící, že nelze imigrantům vnucovat náš jazyk a naše hodnoty, se projevuje v multikulturalismu a ve vzniku ghett. Existují pak i návrhy, aby se Evropané učili jazyky příchozích – místo toho, aby se migranti učili jazyk hostitelské země. To je ale nerealizovatelné, protože vedle arabštiny by se museli Evropané učit desítky dalších orientálních jazyků. Levicová ideologie dále znamená obrovskou změnu v etnickém složení obyvatelstva a v rozpadu principu teritoriality práva – tedy principu, že v jedné zemi platí stejné zákony pro všechny. To vede k ohrožení demokracie a soudržnosti státu.
Masy lidí mířící do Evropy vyvolaly v lidech pocit nepřátelské invaze. Existuje riziko, že stovky milionů migrantů se mohou vydat na pochod do Evropy kvůli válkám, klimatickým změnám, hladomorům či nedostatku vody. Afrika je přelidněná a populační exploze pokračuje. Toto by pro Evropu dle Pánka znamenalo „apokalypsu“ a katastrofu.
Evropa nemůže setrvávat v představě, že může pomoci všem Asiatům a Afričanům. Zdrojem obživy těchto lidí se musí stát nerostné bohatství a zdroje jejich vlastních zemí. Připomněl, že například Izraelcům se podařilo proměnit poušť v kvetoucí zahrady. V případě přelidnění těchto zemí je dle Pánka řešením plánované rodičovství. Pokud by tito lidé přišli do Evropy, Evropa by byla rozvrácena a nakonec by to nepomohlo ani imigrantům, ani evropským domorodcům.
Turecký prezident Erdogan vyzval k nárůstu plodnosti v turecké společnosti. Dohromady s bezvízovým stykem do EU by se dle Pánka jednalo o invazi. Pánek připomněl, že u imigrantů je vůle přijmout evropské hodnoty velmi omezená a je mezi nimi velké množství zastánců práva šaría a lidí nenávidějících Západ, a to dokonce i mezi potomky imigrantů žijících v Evropě po několikátou generaci.
zdroj:  parlamentnilisty.cz  (rok 2016)
Příspěvek Apokalypsa a spirála nekonečného vraždění. Vědec přinesl převratné vysvětlení, proč Merkelová pozvala migranty, a velmi vážně promluvil, o tom, co k nám přijde… pochází z ČeskoAktuálně.cz

Jak poznat nevěru?

Máte podezření, že vás váš protějšek podvádí?

Rychlá půjčka ihned

Není nic jednoduššího než si vybrat rychlou půjčku na www.finmoney.cz.

Špionážní technika

Jak zjistit pravdu? Pomocí profesionálních pomocníků.

Jirkovo rychlé půjčky

Srovnejte si online půjčky z pohodlí vašeho domova. 100% přes Internet

Slevové kupóny

Ušetřete nemalé peníze na online nákupech. Slevové kupóny do e-shopů.

Účetní program AdmWin

Nabídky, zakázky, objednávky, sklady, faktury, dod.listy, účtenky EET


Dnes nejprohlíženější