Šok z ČSÚ: Po izolování domovů důchodců vloni na podzim a po zahájení očkování seniorů v ČR došlo od počátku roku ke zvýšení jejich úmrtnosti o neuvěřitelných a děsivých 45% za prvních 17 týdnů tohoto roku! Statistika ČSÚ odhaluje podivnou souvislost, dat

Šok z ČSÚ: Po izolování domovů důchodců vloni na podzim a po zahájení očkování seniorů v ČR došlo od počátku roku ke zvýšení jejich úmrtnosti o neuvěřitelných a děsivých 45% za prvních 17 týdnů tohoto roku! Statistika ČSÚ odhaluje podivnou souvislost, dat

Šok z ČSÚ: Po izolování domovů důchodců vloni na podzim a po zahájení očkování seniorů v ČR došlo od počátku roku ke zvýšení jejich úmrtnosti o neuvěřitelných a děsivých 45% za prvních 17 týdnů tohoto roku! Statistika ČSÚ odhaluje podivnou souvislost, data totiž prokazatelně ukazují, že senioři začali mohutně umírat právě po zahájení lockdownů, když je nikdo nesměl navštěvovat! Statistika vám vyrazí dech i zuby! Proč v lockdownu, který měl seniory ochránit, jich ve skutečnosti zemřelo v průměru skoro o polovinu více než v době mimo lockdown?
Statistika nuda je, má však cenné údaje. Jistě si vzpomínáte na jednu píseň s tímto textem, a právě statistika naší redakci odhalila něco, co nám doslova vyrazilo dech. Lubomír Volný z Volného bloku před několika dny informoval, že Andrej Babiš klidně rozdává důchodcům peníze, protože spousta jich umře v této době, takže se ty peníze státu v podstatě vrátí, resp. nedojde k jejich čerpání. Podle Lubomíra Volného prý za počátek tohoto roku zemřelo o několik desítek procent více seniorů než ve stejném období před rokem.
My jsme se proto v redakci podívali na statistiky ČSÚ ohledně úmrtnosti seniorů a zjistili jsme děsivou souvislost, která asi mnoha lidem dosud unikala. Narazili jsme na souvislost tak hrozivou, že nám doslova spadla brada, když jsme se dívali na kalendář, na statistiku a na novinové články. Nejprve se vrátíme k informacím Lubomíra Volného. V databázi ČSÚ jsou senioři rozděleni do 3 skupin, a to 65 až 74 let [ 1 ], dále 75 až 84 let věku [ 2 ], a konečně 85 let věku a více [ 3 ].
Český statistický úřad
Pokud si porovnáme data od 1. ledna 2021 až do 17. týdne tohoto roku se stejným obdobím roku 2020, tak zjistíme, že za sledované období prvních 17 týdnů zemřelo v roce 2020 v 1. věkové skupině 9020 seniorů, ve 2. skupině 12 151 seniorů a ve třetí skupině 12 118. Jenže v roce 2021 zemřelo za toto období v 1. skupině 14 751 seniorů. ve druhé skupině 18 134 a ve třetí 15 203 seniorů.
V souhrnu tedy v roce 2020 za prvních 17 týdnů v roce zemřelo ve všech 3 věkových skupinách celkem 33 289 seniorů, ale letos v roce 2021 to už bylo 48 088 seniorů, což je nárůst o téměř 45% . Ano, čtete správně. V České republice za prvních 17 týdnů roku, což jsou zhruba první 4 měsíce roku do konce dubna, zemřelo skoro o polovinu více důchodců než vloni! A to je statistika za první 4 měsíce roku. Proboha! Takový skandál nemá obdoby. Zvýšení úmrtnosti o téměř 45% by se tak snadno dalo dát do souvislosti s tím zlým koronavirem, do souvislosti s šířením viru, do souvislosti s cestováním atd. Jenže pozor, tady mluvíme o seniorech.
Jakmile se začaly uzavírat domovy důchodců, nastalo místo snížení počtu úmrtí naopak masivní vymírání seniorů
V Česku se začalo očkovat 27. prosince 2020 a první byli očkováni zdravotníci a důchodci v pečovatelských domech a v domovech důchodců. Jenže statistika ČSÚ ukazuje něco daleko děsivějšího. Vysoký počet úmrtí seniorů počátkem tohoto roku by se dal vysvětlit tím, že očkování teprve začalo a senioři tak umírali na virus. Statistika to de facto ukazuje, že v únoru tohoto roku začala čísla klesat.
Nějaký důvod pro výrok, že senioři umírali po vakcínách, je proto zde neprůkazný a sporný, protože po lednu začala čísla klesat, s několika výjimkami, ale to není to hlavní zjištění. My jsme se v redakci podívali na rok 2020 a zajímalo nás, kdy tahle vlna vysokých úmrtí začala. A je to 43. týden loňského roku, konkrétně poslední dekáda října. Co se stalo v té době okolo října a několik týdnů předtím? Pamatujete si? Ano, v polovině září se začaly uzavírat domovy důchodců a pečovatelské domy do lockdownů a izolací. Česká média o tom přinesla zprávy [ 4 ] už v polovině září, že domovy důchodců se znovu uzavírají do lockdownů.
Věk 85 a více, poslední týdny v roce
Jakmile došlo k uzavření domovů důchodců, začaly mohutně růst čísla zemřelých seniorů. Konzistentně každý týden umíralo v průměrů až o 100% seniorů více než v předchozím roce. Jenže, něco tady zásadně nehraje. Důchodci byli v izolacích v domovech důchodců a v pečovatelských domech měli ve srovnání s důchodci žijícími ve vlastních bytech a domech neuvěřitelně vysokou úmrtnost. Stačí si jenom prolistovat [ 5 ] Googlem a zjistíte, že v ČR vymíraly celé domovy důchodců, klidně i polovina klientů, a to v době trvalých lockdownů těchto zařízení.
Lockdowny jsou právě od toho, aby se do nich nešířil virus, ale přesto důchodci začali umírat masivně až po vyhlášení lockdownů a po uzavření domovů důchodců a pečovatelských domů. To je přesný opak toho, čeho mají lockdowny dosahovat. Dobře se podívejte na statistiku před 43. týdnem roku 2020. Až do 41. týdne byl nárůst úmrtí seniorů jen v rámci meziročních výkyvů předchozích let, ale 42. a potom 43. týden spustily obrovské umírání seniorů. A co se událo v této době?
Masivní umírání seniorů se kryje s počátkem lockdownu v ČR
V Česku byl 22. října vyhlášen lockdown [ 5 ]. Ano, ta souhra se startem umírání důchodců se 100% časově kryje se zahájením lockdownu v ČR a nikdo si toho dosud nevšiml, přestože statistika ČSÚ doslova řve na poplach! Od 43. týdne každý a každý týden, v době lockdownu a důchodců uzavřených v izolacích, začalo obrovské umírání v domovech důchodců a v pečovatelských domech a trvalo podle statistik až do 13. týdne tohoto roku, tedy do počátku dubna 2021.
Když se podíváte na čísla, tak zjistíte, že lockdowny domovů pro seniory měly jen jediný efekt, trvalou a udržitelnou, téměř 7-měsíční a v průměru o 45% vyšší terminaci důchodců než v době mimo lockdown.  Jaký je význam lockdownu, při kterém trvale umírá v průměru o 45% více lidí, a přestane to až ve chvíli, kdo lockdown skončí? Chápete to? Co bylo účelem lockdownu? No přece snížení styků a kontaktů, přenosů viru, a tím pádem méně úmrtí seniorů. A výsledek? Ten vidíte v té statistice.
Věk 85, první týdny v roce
Každé opatření má obvykle svoji třeskutou logiku. Když chcete někoho ochránit a někam ho umístíte, tak očekáváte, že dojde k poklesu rizika. Jenže namísto toho tady po uzavření důchodců do izolací došlo k nastartování 7-měsíčního vymírání důchodců o 45% více než kdykoliv předtím. Nemá to nic společného s vakcínou nebo s testy, to do toho vůbec nemotejte, to nemá souvislosti.
Pokud je někdo v lockdownu, je to náhrada za testy a náhrada za vakcíny, to znamená nemůže nastat jev, že po vyhlášení lockdownu začne trvalý a udržitelný proces vymírání o 45% vyšší než v době mimo lockdown. A to nedává smysl. Je to naprostý nonsense. Měli jsme informace průběžně o situaci z domovů důchodců. Věděli jsme, že personál domovů důchodců chodí na PCR testy, udržují minimální kontakt s klienty, ale média přinášela informaci o vymírání domovů důchodců, ale nikdo se jakoby nepozastavil nad tím, jak můžou proboha umírat, resp. v první instanci se nakazit senioři v totální izolaci od zbytku světa?
Lockdown, který zabíjel namísto aby chránil?
Ten obvyklý narativ je o tom, že se to vysvětluje tím, že virus do domova důchodců někdo zatáhl, a ten virus tam potom pozabíjel polovinu klientů. Jistě, v jednom domově důchodců se to stát může, ale tohle se dělo ve všech pečovatelských domech v Evropě, ve všech zemích, to nebylo izolováno jen na Česko. Jakmile nastal lockdown, začalo vymírání klientů domovů důchodců. Máme podezření v redakci, že to není náhoda. Není náhoda, když ve všech zemích, kde lockdowny mají ochránit seniory, naopak propukne masivní vymírání v uzavřených domovech důchodců.
Špejlování seniorky v domově důchodců
To prostě není náhoda, není to nehoda, není to souhra náhod, je to vzorec! Statistika to prokazuje tvrdými čísly. Jakmile došlo 22. října v ČR k vyhlášení lockdownu, začala masivní vlna vymírání seniorů, které měla uzávěra chránit. Namísto toho je de facto zabíjela. Čísla z ČSÚ jsou třeskutým mementem toho, jakou cenu má lidský život pro globalisty. Hlavně nemyslet, nepřemýšlet, neuvažovat, pouze civět na bednu, krmit se jedovatým jídlem a nechat si vpíchnout DNA vakcínu, která přeprogramuje myšlení člověka. Ani to možná nebude třeba, protože lidé jsou přeprogramovaní i bez vakcíny.
Konceptuální pohled: Jaký smysl má chráněný prostor, v jehož perimetru ve skutečnosti je větší hrozba než mimo něj?
Představte si, že město zřídí hlídané parkoviště pro drahá auta. Cílem parkoviště je, aby se méně kradla, logicky přece. Jaká by byla reakce lidí, kdyby z hlídaného parkoviště, během jeho provozu, mizelo v průměru o 45% více aut než těch, která jsou normálně zaparkována bez dozoru na ulici? Víte, jaká by byla reakce goyim? Ihned by věděli, že hlídané parkoviště je trik, podvod na seskupení drahých aut, aby se snadněji kradla, aby měli zloději větší výběr pěkně pohromadě. Všem by to hned došlo. Ano, v případě aut určitě.
Vax propaganda pražského magistrátu, přemluv dědu, přemluv bábu… k vakcinaci
Ale když dají svého otce nebo matku do lockdownu v domově důchodců, aby byli ve větším bezpečí, ale ve skutečnosti v tom lockdownu jich zemře o 45% více než někde na ulici, tak to už goyim najednou tak snadno nedojde. Vlastně jim to nedojde vůbec, až na světlé a konceptuálně gramotné výjimky. Tak daleko konceptuální gramotnost průměrného góje nesahá. Statistika je děsivým záznamem tragédií v podobě studených čísel. Čím více lockdownů, tím více umírání. To je výsledek. Pokud tohle někomu nedojde, není mu již pomoci. Potom je hotovo.
-VK-
Šéfredaktor AE News

Jak poznat nevěru?

Máte podezření, že vás váš protějšek podvádí?

Rychlá půjčka ihned

Není nic jednoduššího než si vybrat rychlou půjčku na www.finmoney.cz.

Špionážní technika

Jak zjistit pravdu? Pomocí profesionálních pomocníků.

Jirkovo rychlé půjčky

Srovnejte si online půjčky z pohodlí vašeho domova. 100% přes Internet

Slevové kupóny

Ušetřete nemalé peníze na online nákupech. Slevové kupóny do e-shopů.

Účetní program AdmWin

Nabídky, zakázky, objednávky, sklady, faktury, dod.listy, účtenky EET


Dnes nejprohlíženější