Křesťani?
RSS

Křesťani?

Politické strany vznikaly většinou koncem devatenáctého a začátkem dvacátého století s cílem účinnějšího prosazování určitých zájmů. Tak tomu bylo i u křesťanských politických stran. Strany měly svůj program a zásady. Průběhem času se však často začaly od nich odklánět.


 Často se hovoří o oportunismu. Za který je obvykle považován způsob jednání a rozhodování, které se neřídí vlastními zásadami, nýbrž se přizpůsobuje vnějším okolnostem, příležitostem a výhodám z toho kterého rozhodnutí. Původně jej užívali námořníci pro příznivý vítr. Později dostalo pejorativní výraz jako zaslepené dychtění po lepším místu ve společnosti pouze prostřednictvím příležitosti nehledě na ostatní zásady.


Jaroslav BálekPromo článek: 


Promo článek


číst dál


Nejčtenější za týden