Bourání mýtů: Socialismus garantoval práci pro všechny. Každý měl jistotu zaměstnání, nezaměstnanost neexistovala

Bourání mýtů: Socialismus garantoval práci pro všechny. Každý měl jistotu zaměstnání, nezaměstnanost neexistovala

BM“Díky plánovanému hospodářství byl za socialismu dostatek užitečné práce pro všechny, a proto neexistovala nezaměstnanost.”
… tvrzení, se kterým se v  průzkumu agentury FOCUS z dubna 2018   ztotožnilo 77% respondentů. Fakta a vyvrácení mýtu:
Nezaměstnanost za socialismu sice formálně neexistovala, mít zaměstnání však nebylo právem, ale povinností pod hrozbou vězení.  Být zaměstnán bylo pro každého zákonnou povinností a kdo se zaměstnání vyhýbal, byl považován za příživníka, přičemž takto vymezené příživnictví bylo sankcionováno i vězením. Pracující se nemohli zcela svobodně rozhodovat, v jakém povolání, v jakém podniku a na jaké pozici budou pracovat. A vůbec ne ti, co projevili nesouhlas s politikou strany nebo ideologií režimu. Socialistické Československo se tak podobně jako ostatní země východního bloku stalo pomyslným táborem nucených prací, resp. klecí povinně zaměstnaných lidí.
Po mocenském ukradení majetků v “znárodnění” a “kolektivizaci” a postupné likvidaci živností a jiného drobného podnikání režim zcela znemožnil jakékoliv formy podnikání, přičemž například ještě v roce 1930 tvořily v Československu drobní řemeslníci a živnostníci spolu s podnikateli a pracovníky ve svobodných povoláních bezmála 14 % a drobní a střední rolníci 22% ekonomicky aktivní populace. Cílem režimu bylo vytvořit ze všech ekonomicky aktivních obyvatel námezdní pracující, závislé na státu.
Formální zaměstnání neznamenalo smysluplnou a produktivní práci.  Tlak na formální vykazování téměř 100-procentní zaměstnanosti vedl k přezaměstnanosti a umělému udržování pracovních pozic, což znamenalo pro společnost značnou finanční zátěž a jiné negativní důsledky, například v podobě konzervace neproduktivních činností na úkor produktivnějších.
Důsledkem nesmyslné pracovní povinnosti byla i nízká produktivita práce.  Například počátkem 70. let 20. století náš průmysl dosahoval pouze 80% produktivity práce ve francouzském průmyslu, přičemž ani ten nepatřil ve srovnání s jinými vyspělými zeměmi Západu k nejefektivnějším. Potvrzením přezaměstnanosti a nízké produktivity v socialismu byl i rapidní nárůst nezaměstnanosti po Listopadu 1989.

Bourání mýtů
Jak poznat nevěru?

Máte podezření, že vás váš protějšek podvádí?

Rychlá půjčka ihned

Není nic jednoduššího než si vybrat rychlou půjčku na www.finmoney.cz.

Špionážní technika

Jak zjistit pravdu? Pomocí profesionálních pomocníků.

Jirkovo rychlé půjčky

Srovnejte si online půjčky z pohodlí vašeho domova. 100% přes Internet

Slevové kupóny

Ušetřete nemalé peníze na online nákupech. Slevové kupóny do e-shopů.

Účetní program AdmWin

Nabídky, zakázky, objednávky, sklady, faktury, dod.listy, účtenky EET


Dnes nejprohlíženější