Bill Gates zasahuje: Světová zdravotnická organizace po vydání odhalujícího článku na Aeronetu smazala v noci na dnešek ze svého webu prohlášení, že zatím nedoporučuje očkování dětí! Výrok je rázem pryč a WHO nahradila text opačným stanoviskem s odkazem n

Bill Gates zasahuje: Světová zdravotnická organizace po vydání odhalujícího článku na Aeronetu smazala v noci na dnešek ze svého webu prohlášení, že zatím nedoporučuje očkování dětí! Výrok je rázem pryč a WHO nahradila text opačným stanoviskem s odkazem n

Bill Gates zasahuje: Světová zdravotnická organizace po vydání odhalujícího článku na Aeronetu smazala v noci na dnešek ze svého webu prohlášení, že zatím nedoporučuje očkování dětí! Výrok je rázem pryč a WHO nahradila text opačným stanoviskem s odkazem na studii skupiny SAGE, v jejíž správní radě sedí lidé pracující pro nadaci Billa a Melindy Gatesových! To nevymyslíš! Studie financovaná z peněz Gatesovy nadace totiž tvrdí, že mRNA vakcína Pfizer je bezpečná pro děti od 12 let! Do nebe volající skandál ukazující děsivou poslušnost a servilitu WHO ve vztahu k vakcinační lobby Billa Gatese!
Redakce Aeronetu včera v úterý 22. června publikovala výbušný článek [ 1 ] o tom, že Světová zdravotnická organizace (WHO) couvla a nedoporučuje prozatím očkování dětí proti nemoci Covid-19, dokud nebude nashromážděno více dat, a také proto, že děti netrpí na následky viru nijak závažně, průběh případných nemocí je mírný, pokud vůbec nemoc propukne, takže je potřeba získat více dat, aby bylo možné přijmout příslušná doporučení. Tento výrok WHO opravdu mnoho lidí překvapil, protože i aktivita politiků byla rázem oslabena, protože proti doporučení WHO se těžko něco vymýšlí.
Bill Gates a Tedros Adhanom, šéf WHO
Takže jsme čekali, jak na to zareagují politici, že WHO na svém webu zatím nedoporučuje očkování dětí. Jenže, přes noc z úterý na středu se něco stalo, něco divného a zvláštního. Dnes ráno 23. června nám do redakce začaly přicházet emaily, že si lidé náš úterní článek přečetli, ale v odkazu [ 2 ] na serveru WHO žádná zmínka o nedoporučení očkování dětí není , že prý jsme asi naletěli nějakému hoaxu. Rozhodně jsme ničemu nenaletěli, dokonce jsme udělali snímek webu WHO, kde je výrok o nedoporučení očkování dětí zachycen. Jenže, když jsme dnes šli na web WHO, tak jsme s hrůzou zjistili, že ten výrok tam už dnes ve středu opravdu není.
WHO přes noc smazala ze svého webu nesouhlas s očkováním dětí a nahradila text v podstatě opačným postojem
Ano, přátelé, vedení Světové zdravotnické organizace po uveřejnění našeho článku včera večer podle všeho odstranilo výrok z webu a došlo k úplnému překopání formulací v textu vztahujícího se k očkování děti. Zatímco v úterý WHO na svém webu uváděla, že nedoporučuje prozatím očkování dětí, protože mají jen mírné průběhy a virus na ně primárně neútočí, dnes ve středu už je to na webu celé jinak a WHO uvádí, že děti od 12 let se mohou očkovat. V textu sice WHO ještě nedala otevřené doporučení, nechává si otevřená vrátka, ale text vyznívá jako celek úplně obráceně oproti včerejšku.
Záznam internetového archivu z úterý 22. června, na webu WHO je výrok stále přítomen
Co se tedy stalo? To jsme se rozhodli zjistit za pomoci služby internetového archivu Wayback Machine, který uchovává snímky webových stránek. Načetli jsme si tedy historii jmenované webové stránky WHO a nestačili jsme se divit. Včera v úterý odpoledne je poslední snímek webu WHO [ 3 ] pořízený v čase 16:49:39 odpoledne, tedy několik hodin před publikováním našeho včerejšího článku. Na tomto snímku webu je výrok WHO o nedoporučení očkování dětí stále dostupný. Uvedený text měl tuto podobu:
Children should not be vaccinated for the moment.
There is not yet enough evidence on the use of vaccines against COVID-19 in children to make recommendations for children to be vaccinated against COVID-19. Children and adolescents tend to have milder disease compared to adults. However, children should continue to have the recommended childhood vaccines.
Český překlad:
Děti by prozatím neměly být očkovány.
Zatím není dostatek důkazů o použití vakcín proti COVID-19 u dětí, aby bylo možné vydat doporučení pro očkování dětí proti COVID-19. U dětí a dospívajících bývá onemocnění mírnější než u dospělých. Děti by však měly být i nadále očkovány doporučenými dětskými vakcínami.
Náš článek jsme publikovali včera v čase 21:20 a začal být šířen na sociálních sítích a emaily. V čase 23:00 již měl článek přes 100 000 přečtení a prokliků. A potom to přišlo. Po půlnoci v čase 00:56:30 provedla služba Wayback Machine nový snímek webové stránky WHO, jenže tento snímek [ 4 ] již výrok o nedoporučení očkování dětí neobsahuje, místo něho je na webu zachycen na téma dětí úplně jinak formulovaný text v tomto znění:
Children and adolescents tend to have milder disease compared to adults, so unless they are part of a group at higher risk of severe COVID-19, it is less urgent to vaccinate them than older people, those with chronic health conditions and health workers.
More evidence is needed on the use of the different COVID-19 vaccines in children to be able to make general recommendations on vaccinating children against COVID-19.
WHO’s Strategic Advisory Group of Experts (SAGE) has concluded that the Pfizer/BionTech vaccine is suitable for use by people aged 12 years and above. Children aged between 12 and 15 who are at high risk may be offered this vaccine alongside other priority groups for vaccination. Vaccine trials for children are ongoing and WHO will update its recommendations when the evidence or epidemiological situation warrants a change in policy.
Český překlad:
Děti a dospívající mají v porovnání s dospělými obvykle mírnější průběh onemocnění, takže pokud nepatří do skupiny s vyšším rizikem závažného průběhu COVID-19, není u nich očkování tak naléhavé jako u starších osob, osob s chronickým onemocněním a zdravotnických pracovníků.
Je zapotřebí více důkazů o použití různých vakcín proti COVID-19 u dětí, aby bylo možné vydat obecná doporučení ohledně očkování dětí proti COVID-19.
Strategická poradní skupina odborníků WHO (SAGE) dospěla k závěru, že vakcína Pfizer/BionTech je vhodná pro použití u osob ve věku 12 let a starších. Dětem ve věku od 12 do 15 let, které jsou ve vysokém riziku, může být tato vakcína nabídnuta spolu s dalšími prioritními skupinami pro očkování. Zkoušky vakcíny pro děti probíhají a WHO bude svá doporučení aktualizovat, jakmile budou důkazy nebo epidemiologická situace vyžadovat změnu politiky.
Ve středu 23. června již není na webu WHO po výroku ani památky
Takže jak sami vidíte, po uveřejnění našeho článku uběhly cca. 4 hodiny a WHO okolo půlnoci pohotově přepsala a přeformulovala námi v předešlém článku citovaný text. V novém textu tak není o nedoporučení očkování pro děti ani stopy a WHO dokonce má tu drzost, že reformulovala výrok do podoby, že u dětí není očkování tak naléhavé jako u starších osob. Tedy původní výrok o tom, že není dostatek důkazů pro odůvodnění očkování dětí se za pouhé 4 hodiny od publikování našeho výbušného a šířeného článku změnil do podoby, že jde pouze o nižší naléhavost u dětí. A to není všechno.
V čele skupiny SAGE sedí lidé napojení a placení nadaci Billa Gatese
WHO v novém textu zmiňuje studii, kterou zpracovala Strategická poradní skupina odborníků WHO (SAGE) [ 5 ]. V této studii se prý přišlo na to, že mRNA vakcína Pfizer/BioNTech je bezpečná pro očkování dětí ve věku od 12 let. Takže, z původního nedoporučujícího stanoviska, které na webu WHO viselo ještě včera odpoledne, se po publikování našeho článku po zhruba 4 hodinách, krátce po půlnoci na dnešek, stalo nepřímé doporučení a ujištění o bezpečností očkování dětí na základě studie SAGE. A právě odtud začíná smrdět vakcinační hnojiště. Stáčí jít za nosem a dovede nás přesně k hlavním loutkářům, kteří si vodí WHO jako marionetu. Za vším stojí Bill.
Bill Gates si mne ruce, jak se mu to všechno daří, ovečky stojí fronty na jeho chemické šmakulády…
Všichni členové [ 6 ] skupiny SAGE podepisují dokument o možných střetech zájmů. A jeden takový dokument se nachází na webu WHO [ 7 ] ze dne 31. března 2020 s názvem “Deklarace zájmů” ve vztahu ke členům WHO. A v tomto dokumentu zjistíme, že hned 2 členové skupiny jsou financováni a úzce napojeni na nadaci Bill & Melinda Gates Foundation. Prvním z nich je Kathy Neuzil. Typicky české příjmení by vás nemělo zmást, protože tato dáma v deklaraci střetu zájmů uvedla, že:
Působí jako hlavní řešitel projektu financovaného Nadací Billa a Melindy Gatesových. Tyfus Vaccine Acceleration Consortium (2016-2021), které zahrnuje klinické studie vakcín proti břišnímu tyfu. Bharat Biotech, Indie Typbar-TCV. Tento zájem byl vnímán jako neosobní, nespecifický a finančně významný.
Její instituce získala výzkumnou podporu pro následující studie: Grant od Nadace Billa a Melindy Gatesových na studium chřipkové vakcíny těhotných žen v Mali. (grant skončil v roce 2017). Tyto zájmy byly vnímány jako neosobní, nespecifické a finančně významné.
Dr. Kathy Neuzil je i v této chvíli aktivní členkou [ 8 ] skupiny SAGE, která pro WHO provádí různé studie a hodnotící programy, jako byla třeba studie bezpečnosti mRNA vakcíny Pfizeru pro děti od 12 let. A to není všechno.
Vloni v březnu byl členem SAGE i další doktor a vědec, Firdausi Quadri z Bangladéše. V případě jeho deklarace možných střetů zájmů je uvedeno:
Do prosince 2017 působil jako hlavní řešitel randomizované, placebem kontrolované studie, jejímž cílem bylo změřit ochranu, kterou poskytuje jednorázové dávkové schéma bivalentní, usmrcené, celobuněčné perorální vakcíny proti choleře (Shanchol) v Dháce v Bangladéši, financované Mezinárodním institutem pro vakcíny a Nadací Billa a Melindy Gatesových. Tato studie byla vyhodnocena jako neosobní, nespecifická a finančně významná.
Do září 2017 působil jako spoluřešitel randomizované, pozorovatelem zaslepené a kontrolované studie, jejímž cílem bylo vyhodnotit bezpečnost a imunogenicitu lokálně vyráběné inaktivované celobuněčné orální vakcíny proti choleře (WC-OCV) “Cholvax” u zdravých dospělých a dětí v Bangladéši, financované Mezinárodním institutem pro vakcíny a Nadací Billa a Melindy Gatesových. Tento zájem byl vyhodnocen jako neosobní, nespecifický a finančně významný.
Působí jako hlavní řešitel studie hodnotící zavedení vakcíny proti choleře v Bangladéši, kterou financuje Nadace Billa a Melindy Gatesových. Tento zájem byl vyhodnocen jako neosobní, nespecifický a finančně významný.
Působí jako hlavní řešitel studie “Cholera serosurveys to refine estimates of burden and population at risk”, dílčí grant od “The Johns Hopkins University”, hlavním dárcem je BMGF. Účelem tohoto grantu je zlepšit odhady výskytu celosvětové zátěže cholerou a velikost celosvětové populace ohrožené nákazou cholery a průkopnicky využít nové metody k měření dopadu nástrojů prevence a kontroly cholery, jako je OCV. Tento zájem byl vyhodnocen jako neosobní, nespecifický a finančně významný.
Firdausi Quadri působil ve skupině SAGE podle svodky do ledna tohoto roku [ 9 ].
Jakmile se začal o výrok WHO zajímat Aeronet, okamžitě došlo k přepsání článku na webu WHO s cílem obrany vakcín pro použití na dětech
Takže je naprosto jasné, k čemu došlo. Po zveřejnění našeho článku včera, který poukázal na to, že politici propagují očkování dětí, zatímco WHO to ve svém prohlášení na webu explicitně nedoporučuje, došlo k zásahu a k opatření ze strany nadace Billa Gatese a jeho lidí. Tento výrok na webové stránce WHO o tom, že děti by se neměly prozatím očkovat, logicky sabotoval úsilí globalistů o urychlené dopravení chemických roztoků do žil malých dětí.
Globalisté chtějí dětem vstřikovat do žil chemické terapeutické roztoky už ve věku 12 let, a to je teprve začátek
Takový výrok na webu WHO prostě sabotoval veškeré vakcinační úsilí. Okamžitě tak došlo k odstranění výroku a došlo rovněž k publikaci studie skupiny SAGE, která vychválila bezpečnost vakcíny Comirnaty 500 od Pfizeru pro děti od 12 let. A když v členské radě SAGE sedí lidé, kteří jsou grantově financování od nadace Billa Gatese, a kteří jsou dokonce placeni, když participují na jeho různorodých výzkumech vakcín po celém světě, tak se nelze divit, že došlo k tak rychlému zásahu po publikaci našeho článku, který se začal tak rychle šířit a sdílet.
Systém schizmatického řízení levé a pravé ruky
Jak velkou paniku musel náš článek vyvolat, když globalčiky dokázali zmobilizovat své síly a honem rychle přepsat text na webu WHO, to si ani neumíte představit. Ono je to logické, že to vypadá trapně, když levá ruka neví, co dělá pravá, a když na jedné straně politici plní zadání a objednávku globalistů na napíchání nezletilých dětí chemickými genovými terapeutiky za každou cenu a tak rychle, jak to půjde, zatímco na druhé straně hlásná trouba globalistů WHO na svém webu napíše, že zatím nedoporučuje očkování dětí. Takové chucpe, že?
Původní výrok WHO o tom, že by se děti prozatím neměly vakcinovat
Je jasné, že nejsou kádry a výsledkem jsou potom chyby a protichůdné kroky, ale jak sami vidíte, jakmile se o tento rozpor začne zajímat náš server, okamžitě si toho všimnou a všechno ihned a bleskurychle napravují. Teď alespoň víte, koho se opravdu bojí. Alternativy a serverů, které ryjí do podstaty jejich spiknutí proti lidu a národům. Odhalujeme totiž jejich procesy řízení, které často vykazují chyby, které potom oslabují kredibilitu a autenticitu globalistů a všech kroků, které provádí. Systém levé a pravé ruky vyrábí chyby, ale to je podstata globalistického řízeného chaosu.
-VK-
Šéfredaktor AE News
S námi čtete, s námi objevujete
Vážení čtenáři Aeronetu, pokud se vám líbí naše investigativní žurnalistika a komplexní analýzy, které pro Vás už 7. rokem děláme, pokud se vám líbí naše články, videa a pravidelné páteční pořady na SVCS, a chcete-li, abychom vám i nadále mohli přinášet nové informace a politické analýzy a komentáře, přispějte prosím jakoukoliv sumou v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce  zde , ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Zatím jsme vysbírali jen cca.  37%  z cílové sumy a  do konce měsíce zbývá 6 dnů . Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná.  Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!Jak poznat nevěru?

Máte podezření, že vás váš protějšek podvádí?

Rychlá půjčka ihned

Není nic jednoduššího než si vybrat rychlou půjčku na www.finmoney.cz.

Špionážní technika

Jak zjistit pravdu? Pomocí profesionálních pomocníků.

Jirkovo rychlé půjčky

Srovnejte si online půjčky z pohodlí vašeho domova. 100% přes Internet

Slevové kupóny

Ušetřete nemalé peníze na online nákupech. Slevové kupóny do e-shopů.

Účetní program AdmWin

Nabídky, zakázky, objednávky, sklady, faktury, dod.listy, účtenky EET


Dnes nejprohlíženější