Jak se mění svět a člověk (2)
RSS

Jak se mění svět a člověk (2)

Aby se něco mohlo hodnotit jako transformační zkušenost, to něco musí být jak epistemicky, tak osobně transformativní. Příklady zahrnují užívání určitých drog, cestu do vesmíru, válku, zabití někoho, duchovní znovuzrození, utrpení závažné fyzické nehody, ale i propad mýtům, včetně politických, hospodářských a závislosti na konzumu, zábavě a dalších. Většinou se jedná o následky nekritického myšlení, mluvy a chování člověka. Jinými slovy formulováno: transformační zkušenost může být téměř cokoli, co člověka zavede na jiné místo, než kde byl předtím. Každá zkušenost může být charakterizována jako transformativní, pokud se jedná o jednosměrnou cestu bez možnosti návratu do předchozího stavu. To znamená, že prakticky všechny zkušenosti by měly být považovány za transformativní. Dokonce i druhý porod, který není obvykle charakterizován jako transformativní. Proč? Protože existuje odlišnost od prvního a tři neznámé: 1) Jak moc by vás nová zkušenost mohla vzít na jiné místo. 2) Jak vypadá a jaké následky může mít jiný stav mysli? 3) Ne vždy se 100% dobrovolně rozhodneme podstoupit transformační skoky, protože ve skutečnosti jsme i pod vnějším tlakem. Příklad: Změny způsobené hormony v přípravě ženského těla na porod a samotného ženského těla indikují, že ne vždy se jedná o sebevědomé a racionální rozhodnutí podstoupit transformační zkušenost.
Proč lidé řídí svět


campbell 0617Promo článek: 


Promo článek


číst dál


Nejčtenější za týden