Židé: Vyvolený národ Jahveho, jejich Starý Zákon ovlivnil teologii křesťanů i islámu

Židé: Vyvolený národ Jahveho, jejich Starý Zákon ovlivnil teologii křesťanů i islámu

ROMAN BEDNÁR

Historie Židů odráží jejich neobyčejně těžký, tisíciletí trvající boj o existenci a nezávislost.  Je plná zvratů a nekonečných bolestí, zklamání, nadlidských hrdinství a geniálních činů. A nad vším tím neustále byl a se vznášel duch jediného a jedinečného boha Izraeli, Hospodina, bez kterého přítomnosti a nezlomné víry Židů na jeho moc by tento národ už dávno zmizel z jeviště dějin a dnes by neexistoval.Abraham, Mojžíš a skvělí a velmi moudří židovští proroci a rabíni nejprve dokonalým psychologickým způsobem přivolali k “životu” všemocného Jahveho, zaseli a hluboce ho vštípili do povědomí svého národa a neúnavně dohlíželi na to, aby toto úžasné a jedinečné “semínko” nejen vzešlo, ale aby se navždy nesmazatelný rozrostlo a stalo se trvalou duchovní potravou židovského národa, která mu dala tak silné energie a schopnosti, a to nejen ve víře, ale také v oblasti myšlení a intelektu, jaké neměl žádný jiný národ na světě.
Odkdy se pamatuji, tak mě vždycky fascinovaly neobyčejné příběhy, mimořádné události, vynikající myslitelé a velké taje a záhady.  To vše nabízí historie, a to takovou měrou, jako žádná jiná vědecká disciplína. Vždyť historie je jakýmsi pojítkem všech vědních oborů. Každý vynález, každý objev, každá vědecká teorie, každá převratná událost, to vše se odehrálo v jistém časovém horizontu, tedy v rámci dějin.
Žádný jiný národ nenaplňoval – z mého pohledu a na základě toho, jak znám světovou historii – tak velmi to, co jsem vyslovil v úvodní větě jako národ židovský. Žádný jiný národ neměl takovou neobyčejnou, takovou pohnutou, takovou strastiplnou a především i takovou tajuplnou a tak dlouhou historii jako tento národ, který nazýváme i národem biblickým.
Židovský národ vytvořil knihu knih, Bibli a měl skvělého a jedinečného boha Jahveho, který zázračným způsobem ovlivňoval jeho osudy a byl světlem v temnotách na jeho cestě dějinami.
Svého času jsem napsal knihu “Monoteismus židovství, křesťanství a islámu” .Tato kniha se pokouší dát několik základních, ale i několik určitě i neobvyklých odpovědí, které se vyjímají z normovaných pravidel klasického charakteru, na to, kdo jsou Židé, proč jsou takoví, jací jsou a jak je možné, že i po tisíciletích jsou stále přítomni na jevišti dějin, a to tak naplno, že patří snad k jejich nejdůležitějším režisérem. Moje publikace nastiňuje i to, jak je možné, že přetrvali všechno to, co jiné národy přetrvat nedokázaly, i když zažili jen zlomek z nekonečného utrpení, pronásledování a nespočetných snah o zničení, jak tomu bylo v případě Židů.
Lidé obecně nemají rádi výjimečnost jiných a nejednou nezůstávají jen při tom, ale snaží se ji, zejména, pokud je z jejich pohledu záhadná, nepochopitelná a i nebezpečná, přinejmenším narušovat a v četných případech i zničit. A pokud se ještě někdo i sám označuje jako vyvolený, ba dokonce pokud tak působí, pak budí odpor, nedůvěru a strach.  Ale pokud tento predikát výjimečnosti a vyvolenosti nese celý národ, tak se to všechno proti němu ještě výrazně znásobí a nakonec vyústí do snah o jeho odstranění.  Tak to plánoval udělat Hitler a jeho věrní pomocníci.
Je velkým paradoxem, že o Židech, přesto, že jsou nejstarším národem na světě, a že mají ze všech národů nejbohatší a nejpohnutější historii, víme obecně jen velmi málo. A z toho mála, co o nich víme, je velká většina předsudků, polopravd, výmyslů a lží. Určitě to souvisí i s tím, že Židé se velmi ostentativně hlásili a i hlásí ke své vyvolenosti, vždyť to ostatně jednoznačně stojí psáno ve Starém zákoně a jsou to slova jejich boha Jahveho, který to vícekrát zdůraznil a jim to potvrdil, že jsou mezi všemi národy Země jen oni jeho vyvoleným národem.
Židovství, židovská otázka a vzájemné vztahy Židů a křesťanů představují takovou nesmírně složitou záležitost, že jakkoli komplexně se ji pokusíme analyzovat a popsat, vždy se vystavujeme nebezpečí, že jsme se v mnohém nedotkli podstaty a že jsme vynechali množství důležitých faktů.
Zásadně lze říci, že kdo nezná historii židovského národa podrobně, nemůže porozumět ani jeho problematice a jeho životní filozofii.  Žádný jiný národ, jak již bylo zmíněno, nepřežil takovou pohnutou a strastiplnou historii doma i v diaspoře, jak potomci biblického národa po jejich rozprášení do všech koutů světa. Po jejich zdrcující a osudové porážce – když existovali na jevišti dějin jako národ už téměř 2 tisíciletí – v roce 70 římským císařem Titem a zničením Jeruzaléma se téměř všichni, kteří přežili Židovskou válku (použil jsem úmyslně toto vyjádření, neboť tak zní i název světoznámého románu Leona Feuchtwangera) rozprchli do Egypta, do celého Orientu, později postupně do Afriky, Evropy, Ameriky, Číny, Indie, Japonska, Austrálie, atd ..
Přesto jako národ přežili a v současném státě Izrael píší svou novou moderní historii, a to přesto, že jsou v “těsném objetí” svých odvěkých arabsko-islámských nepřátel.roman-bednar.com
Jak poznat nevěru?

Máte podezření, že vás váš protějšek podvádí?

Rychlá půjčka ihned

Není nic jednoduššího než si vybrat rychlou půjčku na www.finmoney.cz.

Špionážní technika

Jak zjistit pravdu? Pomocí profesionálních pomocníků.

Jirkovo rychlé půjčky

Srovnejte si online půjčky z pohodlí vašeho domova. 100% přes Internet

Slevové kupóny

Ušetřete nemalé peníze na online nákupech. Slevové kupóny do e-shopů.

Účetní program AdmWin

Nabídky, zakázky, objednávky, sklady, faktury, dod.listy, účtenky EET


Dnes nejprohlíženější