Jak za pomoci inflace rozvrátit kapitalismus, píše Lenin v roce 1919
RSS

Jak za pomoci inflace rozvrátit kapitalismus, píše Lenin v roce 1919


S. SPURNÝ
New York Times uveřejnily v roce 2019 rozhovor s vrchním velitelem bolševické revoluce v Rusku, soudruhem Leninem. Lenin v rozhovoru otevřeně popisuje, jak plánují bolševici zničit kapitalismus za pomoci inflace a expertů.V úvodu rozhovoru Lenin říká, „že revoluce sama o sobě znamená diktaturu a že diktatura je vláda teroru”. Chyby se podle něj staly, ale byly nevyhnutelné, neboť bylo nemožné předvídat, jak bude Marxova sociální filozofie, která nikdy před tím nebyla uvedena do praxe, fungovat v reálu.
Na to by podle Lenina neměli lidé, kteří protestují proti terorismu komunistů, zapomínat.
Překlad, zkrácení, mezititulky autor.
Inflace je boží
Inflace byla pro Lenina nejúčinnější zbraní v boji s kapitalismem.
“Státní banka vydává statisíce nových rublových bankovek denně. Neděláme to proto, abychom naplnili státní pokladnu prakticky bezcennými papírky, ale s vědomým úmyslem zničit peníze jako nástroj placení.”
„Zkušenost nás naučila, že je nemožné vykořenit zlo kapitalismu pouze zabavováním a vyvlastňováním majetku. Jakkoli nelítostně mohou být tyto metody uplatňovány, lstiví spekulanti a tvrdohlaví přeživší kapitalistické třídy vždy najdou způsob, jak je obejít a korumpovat život společnosti.”
„Nejjednodušším způsobem, jak vymýtit ducha kapitalismu, je proto zaplavit zemi bankovkami s vysokou nominální hodnotou bez jakékoli finanční záruky. Velká iluze hodnoty a moci peněz, na které je postaven kapitalistický systém, bude definitivně zničena. To je důvod, proč tiskneme peníze dnem i nocí.”
Experty zkorumpujeme
„Transformace kapitalismu do komunistického státu se neobejde bez pomoci vědeckých a technických expertů. Nevyhnutelně jsou tito experti součástí buržoazní třídy. Byli jsme proto nuceni přijmout buržoazní metody a zajistit si služby nejlepších kapitalistických specialistů tím, že jim platíme vysoké platy. Je to v rozporu s principy, podle kterých by měly být všechny mzdy na úrovni pracujících. Ale je to nutné příměří pro přechodnou dobu.”
Takhle to otiskly New York Times v roce 1919.
Nikdo si toho nevšimne
Známý ekonom John Maynard Keynes k tomu napsal:
„Za pomoci pokračující inflace mohou vlády konfiskovat, potají a bez povšimnutí, značnou část bohatsví svých občanů. Za pomoci této metody mohou nejen konfiskovat, ale mohou konfiskovat svévolně. Lenin měl pravdu. Neexistuje žádná jemnější metoda, žádná jistějí metoda, jak rozvrátit existující společnost než znehodnocení měny.”
„Proces inflace zapojuje všechny skryté síly ekonomických zákonů na straně destrukce a dělá to způsobem, který není schopen rozpoznat ani jeden člověk z milionu.”
Socialistické úspěchy
Dva roky poté, co Lenin poskytl rozhovor New York Times, se ekonomika Sovětského svazu totálně zhroutila. Povstání námořníků v Kronštadtu dotlačilo bolševiky ke změně kurzu. Lenin vyhlásil takzvanou novou ekonomickou politiku neboli NEP. Půda, obchod a drobný průmysl se vrátily do soukromých rukou a stát umožnil oběh peněz. Rolníkům bylo dovoleno hospodařit na své půdě, pokud státu odváděli daně. Ekonomika se stabilizovala.
V roce 1928 Stalin miliony produktivních soukromých farem zlikvidoval násilnou kolektivizací. Stejně tak zatočil s ostatními drobnými živnostníky. O tři roky později zažil Sovětský svaz hladomor.
Inflace snadno a rychle
Nejsnadnější metodou k vyvolání inflace je takzvaná monetizace státního dluhu. Stát utrácí více, než vybere na daních. Na krytí schodku si stejně jako každý smrtelník musí půjčit. Ale smrtelník si může půjčit pouze peníze, které již existují a které má někdo jiný.
Stát si může půjčit od centrální banky. Banka mu půjčí tím, že vytvoří „peníze z ničeho” a pošle je státu. Bingo, státní dluh je zaplacen nově vytvořenými penězi.
S.Spurný

The post Jak za pomoci inflace rozvrátit kapitalismus, píše Lenin v roce 1919 first appeared on .


Nejčtenější za týden