Zaměstnanci kanadských aerolinek podávají hromadnou žalobu na vládu kvůli požadavku na očkování proti Covidu
RSS

Zaměstnanci kanadských aerolinek podávají hromadnou žalobu na vládu kvůli požadavku na očkování proti Covidu


Kanada patřila k těm zemím, které pro jisté profese nařídily povinnou aplikaci experimentálních látek. Mezi tyto profese patřili i dopravci všeho druhu, jak jsme mohli vidět na případu protestujících kamioňáků.
Logicky pak nařízení  tak jako v mnoha jiných zemích postihlo i zaměstnance aerolinek. Ti, kteří si odmítli pochybné látky nechat aplikovat, byli ze svých pracovních pozic bez jakýchkoli okolků vyhozeni, v lepším případě dostali dlouhou neplacenou dovolenou.
Organizace Free to Fly Canada, která bojuje proti povinnému očkování pilotů a dalších pracovníků v letectví, podala minulý týden u federálního soudu hromadnou žalobu na kanadskou vládu a kanadského ministra dopravy.
Tři první žalobci – pilot, letuška a zaměstnanec letiště – byli suspendováni nebo propuštěni ze služby poté, co si odmítli aplikovat očkování proti COVID-19 pro letové posádky a cestující nařízené kanadskou vládou v říjnu 2021.
Žaloba tvrdí, že došlo k porušení kanadské Listiny práv a svobod, porušení práva na soukromí a porušení smlouvy.
Podle organizace Free to Fly Canada je hromadná žaloba otevřena všem neočkovaným pracovníkům leteckého průmyslu, kteří jsou nepříznivě ovlivněni předpisy.
V tiskové zprávě Free to Fly uvedl, že kanadská vláda způsobila, že zaměstnavatelé porušují smluvní dohody pro tisíce kanadských pracovníků, porušují práva vyplývající z charty a brání svobodnému a spravedlivému kolektivnímu vyjednávání.
Free to Fly poznamenává, že jde o první takový případ, který byl předložen v Kanadě. Ti, kteří se chtějí připojit k hromadné žalobě, mohou prokázat svou způsobilost k žalobě ukončením zaměstnání, nuceným předčasným odchodem do důchodu nebo pozastavením činnosti.
„Zaměstnavatelé tato pozastavení často označovali jako dovolené, ale z definice tomu tak nebylo, vzhledem k jejich nedobrovolné povaze,“ uvedl Free to Fly.
Greg Hill, kapitán Air Canada, který byl suspendován v roce 2021, je ředitelem Free to Fly. K žalobě řekl:
V posledních letech Free to Fly pečlivě zkoumal složitou kanadskou právní situaci. Tato žaloba je výsledkem této analýzy a je strategicky bezprecedentní.
Příkaz organizace Transport Canada měl za následek porušení smluvních dohod a vážnou újmu mnoha pracovníkům v letectví. Jménem těch, kteří byli pozastaveni, ukončeni nebo jinak poškozeni, se těšíme na příležitost obnovit to, co je ztraceno.
Nařízení kanadské vlády podle žaloby porušuje „práva na život, svobodu a osobní bezpečnost“ a práva na „rovnost, svobodu svědomí a svobodu sdružování“ zakotvená v Listině práv a svobod.
Žaloba poskytuje časový sled událostí, které vedly k nařízení očkovací povinnosti pro pracovníky leteckých společností, počínaje 13. srpnem 2021, kdy vládní úředníci oznámili svůj záměr nařídit očkování COVID-19 pro pracovníky ve státem regulované letecké, železniční a námořní přepravě, stejně jako i pro cestující.
Kanadský premiér Justin Trudeau a vicepremiérka Chrystia Freelandová 6. října 2021 oznámili, že počínaje 30. říjnem 2021 bude kanadská vláda vyžadovat, aby zaměstnavatelé ve státem regulované letecké, železniční a námořní dopravě zavedli požadavky na očkování pro své zaměstnance.
Směrnice by se vztahovaly na letecké společnosti a letiště a další organizace, jejichž zaměstnanci vstupují do vyhrazených prostor letišť, jako je např. koncesionářský a stravovací personál, jakož i pro státem regulované železniční a lodní společnosti.
Každá organizace v těchto sektorech by byla povinna vypracovat „ustanovení pro certifikaci/prohlášení stavu očkování zaměstnanců, popis důsledků pro zaměstnance, kteří nedodrží nebo zfalšují informace a postup pro udělení výjimky kvůli zdravotním kontraindikacím nebo jejich upřímnému náboženskému přesvědčení.
„V důsledku těchto povinností organizace, které byly pod federálním dohledem Transport Canada, zavedly povinné očkování, které zavedlo do pracovní smlouvy novou, dříve neexistující, základní podmínku zaměstnání,“ stojí v žalobě.
Za těchto nových podmínek byli zaměstnanci, kteří nesouhlasili s pokyny nebo je nedodržovali, buď pozastaveni nebo propuštěni, přestože měli všechny svobodně sjednané, platné a závazné smlouvy, které neobsahovaly ustanovení o povinném očkování proti COVID-19 nebo zveřejnění stavu očkování proti COVID-19.
Žaloba uvádí, že žalobcům bylo nařízeno zveřejnit soukromé lékařské informace, bylo jim přiděleno neplacené volno a/nebo jejich zaměstnavatelé s nimi ukončili pracovní poměr, protože buď odmítli sdělit svůj stav očkování, nebo jsou z jiného důvodu neočkovaní, a tudíž nevyhověli příkazu.
„Hill, který pracoval pro Air Canada od roku 2006 a dosáhl hodnosti kapitána, měl až do svého suspendování v roce 2021 příkladnou a bezvadnou pověst,“ píše se v žalobě.
Další ze tří původních žalobkyň, Tanya Lewis z Alberty, byla letuškou WestJet od roku 2011 a měla příkladný a bezvadný záznam před jejím pozastavením v roce 2021 a ukončením v roce 2022, které připisuje povinnému očkování její společnosti.
Žalobce Brent Warren, obyvatel Britské Kolumbie, pracoval pro Air Canada jako steward na mezinárodním letišti ve Vancouveru. Pracoval pro společnost od roku 2005 a měl příkladné a bezvadné výsledky až do svého suspendování v roce 2021, opět v kontextu očkovací politiky společnosti Air Canada.
Žaloba se týká šesti vakcín proti COVID-19 dostupných v Kanadě: Pfizer-BioNTech (Comirnaty), Moderna (Spikevax), Janssen od Johnson & Johnson (Jcovden), AstraZeneca (Vaxsevria), Medicago (Covifenz) a Novavax (Nuvaxovid). 
U každé ze šesti vakcín žaloba uvádí, že příbalové informace neobsahují žádné informace o přenosu COVID-19. Žalobci tvrdí, že kanadská vláda proto nemůže tvrdit, že tyto vakcíny brání přenosu COVID-19 na jiné lidi.
Žaloba rovněž namítá, že Listina práv a svobod souhlasí se žalobci:
Svoboda svědomí umožňuje tuto svobodu uplatňovat a nepodstupovat lékařský zákrok, jako je očkování, aniž by došlo k poškození druhých.
Stěžovatelé tvrdili, že jejich práva byla porušena, protože bezpečnost jejich osoby a jejich svoboda byly ohroženy požadavkem lékařského zákroku a v důsledku nerespektování byli poškozeni potrestáním žalobců s významnou finanční a emocionální újmou.
Podle organizace Free to Fly 2800 kanadských leteckých profesionálů a 40 000 cestujících se přihlásilo na podporu organizace, která spolupracuje s organizací US Freedom Flyers, která se staví proti požadavkům na očkování amerických pracovníků v letectví a podporuje právní kroky proti takovým opatřením.


Ohodnoťte tento příspěvek![Celkem: 3 Průměrně: 5 ]Článek Zaměstnanci kanadských aerolinek podávají hromadnou žalobu na vládu kvůli požadavku na očkování proti Covidu se nejdříve objevil na Necenzurovaná pravda .


Nejčtenější za týden