Děkan Ševčík versus rektor Dvořák. Která etická komise má pravdu?
RSS

Děkan Ševčík versus rektor Dvořák. Která etická komise má pravdu?


JOSEF NOŽIČKA
Něco jiného by bylo, pokud by Miroslav Ševčík kritiku současné české vlády či celé EU prováděl na svých přednáškách z ekonomie, případně by na nich agitoval své studenty, aby na protivládní demonstrace chodili.


Tento týden v médiích znovu ožila kauza děkana Národohospodářské fakulty VŠE Miroslava Ševčíka. Jak ti, co sledují společenské dění, vědí, o jeho odvolání usiluje rektor VŠE Petr Dvořák kvůli Ševčíkově účasti na březnové demonstraci s názvem „Česko proti bídě“, při níž se navíc dostal do potyčky se zasahujícími policisty. Děkan Ševčík tehdy tvrdil, že se incidentu, při němž se část demonstrantů snažila strhnout z budovy Národního muzea ukrajinskou vlajku, osobně nezúčastnil, a do konfliktu s policisty se dostal díky tomu, že šel náhodou kolem a jeden demonstrant s rozbitou hlavou ho požádal o pomoc (viz odkaz  zde ).
Odvolat Miroslava Ševčíka ž funkce se rektoru VŠE nicméně dosud nepodařilo, neboť jeho výzvy k rezignaci děkan odmítl a akademický senát Národohospodářské fakulty děkana na svém zasedání začátkem dubna ve funkci podržel, když pro jeho odvolání hlasovali pouze dva z celkového počtu devíti členů. Ševčíka však může odvolat celouniverzitní akademický senát, pokud by rektor Dvořák jeho odvolání navrhl. K tomu zatím nedošlo, vypovídající ovšem může být stanovisko dvou etických komisí, které případ docenta Ševčíka v tomto týdnu řešily.
Nejprve v pondělí vydala stanovisko Etická komise Národohospodářské fakulty, dle níž Miroslav Ševčík etický kodex VŠE neporušil. Komise naopak v této souvislosti zkritizovala počínání rektora Dvořáka i předsedkyně celouniverzitní Etické komise Lucie Andreisové (viz odkaz  zde ). Etická komise celé VŠE pak dle včerejších zpráv (viz například  zde ) dospěla k názoru opačnému a děkan Ševčík dle jejího stanoviska svými kauzami etický kodex porušil.
S ohledem na to, že členy etické komise příslušné fakulty jmenuje a odvolává její děkan, zatímco v rámci celé univerzity jsou tyhle záležitosti v kompetenci rektora, se asi jiný výsledek ani očekávat nedal. Které z etických komisí bych tedy dal za pravdu já?
Docent Ševčík je nepochybně již řadu let postavou hodně kontroverzní. Je mu vytýkáno například předlistopadové členství v KSČ, někdy až arogantní chování vůči svým oponentům, někteří lidé stále připomínají jeho zneužití majáčku při jízdě po dálnici před 9 lety. Na druhou stranu je nezpochybnitelným faktem, že ve funkci děkana je dle všeho úspěšný, neboť ji zastával nepřetržitě v letech 2010-2018, a po čtyřleté nucené pauze do ní byl v roce 2022 zvolen znovu.
A byť někteří lidé mohou mít vůči jeho politickým názorům a některým dřívějším vyjádřením vůči premiéru Fialovi, které byly až za hranou slušnosti, spoustu výhrad, pro mě je podstatné zdůvodnění Etické komise Národohospodářské fakulty, ve kterém se uvádí, že aktivity, které rektor Dvořák Ševčíkovi vytýká, děkan uskutečnil mimo výkon své funkce, ve svém volném čase a v řadě případů také s výslovným uvedením, že nevystupuje ani za fakultu, ani za univerzitu. Žádné z kritizovaných vyjádření navíc nepronesl na půdě VŠE.
Byť se mnou někteří nejspíš nebudou souhlasit, i pro mě je zásadní, že Miroslav Ševčík zmiňované aktivity neprováděl na univerzitní půdě. Něco jiného by bylo, pokud by například kritiku současné české vlády či celé EU prováděl na svých přednáškách z ekonomie, případně by na nich agitoval své studenty, aby na protivládní demonstrace chodili. Není ovšem známo, že by z jeho strany k něčemu takovému docházelo, a pokud opravdu žijeme v demokratické zemi, tak by právo účastnit se demonstrací (případně na nich i vystoupit s projevem) nemělo být upíráno nikomu. Ostatně, měl snad za Babišovy vlády někdo v práci problémy kvůli tomu, že se zúčastňoval protestních akcí, pořádaných spolkem Milion chvilek pro demokracii?


Josef Nožička

 
The post Děkan Ševčík versus rektor Dvořák. Která etická komise má pravdu? first appeared on .


Nejčtenější za týden