Vyhazovat za názor. Prozatím to Ševčík ustál. A proč v této souvislosti neplatit České televizi poplatky?
RSS

Vyhazovat za názor. Prozatím to Ševčík ustál. A proč v této souvislosti neplatit České televizi poplatky?ŠTĚPÁN CHÁB
Etická komise Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické (VŠE) neshledala na konání děkana Miroslava Ševčíka nic závadného. Ba naopak, poukázala na to, že závadně se vůči němu chová rektor Petr Dvořák, který zahájil na Ševčíka hon.

Děkan Miroslav Ševčík se několikrát zúčastnil demonstrací proti vládě Petra Fialy pořádaných v posledním roce. Angažoval se také v politické straně Trikolora. Na to konto se rektor VŠE ozval s tím, že Ševčík by měl být z školy odstraněn. Nejlépe aby sám bez prodlení rezignoval. Tlak na Ševčíka byl přinejmenším posledního čtvrt roku velmi citelný. Pořádaly se proti němu demonstrace. Pořádaly se i demonstrace na jeho podporu. Proti němu i pro něj vznikly petice (proti Ševčíkovi 500 podpisů, na jeho podporu přes 11 tisíc).

„Etická komise má shora popsané jednání vůči doc. Ševčíkovi za ryze účelové, vysoce šikanózní, hrubě diskriminační, těžce neetické a jednoznačně nezákonné,“ uvedli členové Etické komise ve stanovisku k tlaku rektora Dvořáka. A to navzdory Dvořákově přesvědčení, že to má Ševčík spočítané. A tak můžeme slavit, případně skřípat zuby a vymýšlet další cesty, jak Ševčíka z role děkana vystrnadit. No protože přece tak strašně špatně přemýšlí a kamarádí s těmi od dezolátů. Což je, přiznejme si, v dnešní době velmi nevhodné.

O Ševčíkově chvilkové záchraně jste jistě zaslechli. Tak se na věc podíváme z jiného úhlu pohledu. Z oné snahy zavést do legislativy povinnost platit si tu naši veřejnoprávní propagandu i v případě, že vlastníte připojení k internetu. A tak, jakožto nekonzument produkce České televize a tedy legální neplatič koncesionářských poplatků, které brzy budu muset platit, se zaměřím na Českou televizi a její referování o snaze vyštvat Ševčíka z místa děkana.

O kauze Česká televize referovala dle jejich webu ve čtrnácti samostatných zpravodajských a diskusních blocích . Dvakrát dostal prostor rektor Dvořák, a to deset minut a pět minut v rozhovoru ve studiu ČT a to formou jeden na jednoho, takže bez názorového oponenta. Ševčík diskusi přítomen nebyl, aby se mohl nařčením bránit. Ševčíkovi se dostalo jediného zastání ve formě člena senátu VŠE Jana Vondráčka, kterému Česká televize dodala velmi emotivního oponenta a Ševčíkova odpůrce Libora Duška, vedoucího katedry národního hospodářství na Univerzitě Karlově. Styl moderování Daniela Takáče byl vůči Vondráčkovi očividně dehonestující (například pohrdlivý úsměv po oznámení Vondráčka, že pro odvolání Ševčíka není důvod). Všech čtrnáct výstupů České televize o kauze bylo rétoricky zaměřených výrazně proti Ševčíkovi. Nestrannost nebyla přítomna. Asi někde musela mňoukat ve střižně.

… to vše sledováno za účelem studia chování České televize v tomto konkrétním případě, nikoliv proto, že bych produkci televize pravidelně konzumoval.

Nakoukl jsem i do produkce CNN Prima News. Žel mají hůř udělaný web, takže dopočítat se toho, kolikrát byl Miroslav Ševčík před kamerami a mohl vlastními slovy sám sebe obhajovat, se mi nepodařilo. Ale s jistotou mohu říct, že tam byl několikrát a byl mu dán prostor. CNN Prima News žádné poplatky nevyžaduje. Přesto kauzu Ševčík pokryla mnohem lépe.

Česká televize se v této kauze postavila zcela, ale zcela jednostranně proti Ševčíkovi a měla jeho vyštvání z VŠE za hotovou věc. Zpravodajství České televize je tedy naplněné velmi jasným politickým postojem. Nereferuje samozřejmě vždy předpojatě. Když na Moravě úrodu potluče krupobití, nedá se předpokládat, že to ČT zamlčí, nebo bude reportovat o tom, že malým sedlákům potlouklo krupobití všechno, jen Babišovy polnosti zůstaly nedotčené. I když, kdo ví.
To je také jeden z úhelných kamenů toho, proč produkci České televize nekonzumuji a rozhodně jí odmítám přispět byť jediným haléřem. V době, kdy si to své politicky vyhraněné zpravodajství mohou ukrýt za platební bránu, je zavedení celoplošných poplatků nehorázná drzost.
Je dobře, že Miroslav Ševčík zatím svůj boj ustál. Stejně na něj čeká další. A Česká televize bude stát srdnatě a hrdě proti němu. Proč bych si měl něco takového platit?


Štěpán Cháb, Krajské listyThe post Vyhazovat za názor. Prozatím to Ševčík ustál. A proč v této souvislosti neplatit České televizi poplatky? first appeared on Pravý prostor .


Nejčtenější za týden