Klimatické modely jsou černá skříňka
RSS

Klimatické modely jsou černá skříňka


G. SITAŘ
Wall Street Journal píše, že počítačové modely, na základě kterých vědci předpovídají vývoj klimatu na desítky let dopředu, mají své limity. Téměř všechny předpovídají výrazně vyšší nárůst teplot, než ke kterému ve skutečnosti dochází. Vědci ale vždy vyberou tu nejkatastrofičtější předpověď.Klimatické modely jsou základním nástrojem pro předpovídání klimatu budoucnosti. Když se světoví lídři poprvé sešli v roce 1992 v Rio de Janeiru, aby dojednali první mezivládní klimatickou dohodu, měli k dispozici pouze čtyři primitivní modely, které byly schopné generovat klimatické předpovědi. O třicet let později existuje více než sto klimatických modelů, které spravuje 49 výzkumných skupin, což dokazuje nárůst zájmu o klimatický výzkum.
Nobelovu cenu za fyziku dostali v roce 2021 tři vědci za svůj příspěvek k modelování komplexních klimatických systémů.
Modelování komplexních systémů má své limity
Wall Street Journal zveřejnil minulý rok článek, ve kterém upozorňuje na limity počítačového modelování komplexních systémů. V článku uvádí:
Výběr, překlad, zkrácení autor.
Téměř pět let mezinárodní skupina vědců měřila a pozorovala mračna ve snaze vyřešit problém, který dlouhodobě sužuje klimatické předpovědi: jak ovlivňují tyto shluky vodní páry globální oteplování.
Přepsali více než dva miliony řádek počítačového kódu a přidali složité rovnice pro chování mračen. Poté rovnice otestovali a dále upravili. Zjistili, že ani ty nejlepší nástroje, které mají k dispozici, nejsou schopny modelovat klima s přesností, kterou by svět potřeboval.
Vědci dospěli k závěru, že jejich nové výpočty byly ovlivněny fyzikou mračen během rostoucích teplot, která může urychlovat nebo zpomalovat změnu klimatu. Podle jednoho z vědců je vyšší senzitivita modelu nesprávná. Je to pravděpodobně následek změn, které jsme provedli, abychom chování mraků v modelu učinili realističtější. Vyřešíme jeden problém a vytvoříme druhý.
Testování modelů je náročné. Model rozděluje Zemi na virtuální síť, která se skládá z více než 64 tisíc krychlí, každá o hraně sta kilometrů a dále rozdělená na 72 vrstev. Pro každou klimatickou předpověď musí počítač vypočítat téměř pět milionů údajů pro každou půlhodinu. Na otestování správnosti nového kódu nechávají vědci modelovat klima na 300 let dopředu.
Tolik Wall Street Journal.
Modely se přehřívají
Důvěryhodnost předpovědních modelů zpochybnil klimatolog John Christy, který v roce 2015 připravil zprávu pro americkou vládní komisi. Ve zprávě uvádí, že existující klimatické modely mají silnou tendenci předpovídat vyšší teplotu, než je tomu ve skutečnosti. Průměrná teplota, kterou klimatické modely v minulosti předpověděly, je výrazně vyšší než jaká nakonec byla naměřena.
Z toho vyplývá, že modely nejsou schopné přesně interpretovat některé důležité procesy, které ovlivňují klima, protože nebyly schopné předpovědět, co už se událo. Jinými slovy podle Johna Christyho tyto modely selhaly při jednoduchém testu, během kterého měly říci, co už se stalo.
Důležité je vyvolat strach
Samotná zpráva mezivládního klimatického panelu z roku 2013 uvádí, že posuzování historických údajů o klimatu je obtížné. V kapitole 2 uvádí, že „existuje mnoho statistických metod pro odhadování trendů v klimatických časových řadách” a že „je obtížné určit, nakolik je trend časových řad přesný.”
Pozdější verze zprávy uvádí, že „trendy, které se zdají významné, jsou-li posuzovány proti jednomu typu modelů, nemusí být významné při porovnávání s jinými modely”. Zpráva nerozvádí, proč byl vybrán statistický model, který říká, že trend nárůstu je významný.
Klima se mění, modely zůstávají
Studie uveřejněná v roce 2021 uvádí, že většina klimatických modelů nadhodnocuje oteplení, ke kterém došlo za posledních 40 let, a že existují značné rozdíly mezi výsledky modelů a skutečností. „Tyto rozdíly naznačují, že změna klimatu a jeho přirozená proměnlivost zůstávají ve stávajících modelech nedostatečně zohledněny”.
Pozn. autora: Od strašení pandemií k vyvolávání hrůzy klimatem. Cíl zůstává stejný. Odevzdejte svoje svobody a peníze a nechte stát rozhodovat, co vám bude ještě povoleno.
Přitom průměrná teplota na Zemi za posledních sedm let klesla .
G. Sitař

The post Klimatické modely jsou černá skříňka first appeared on .


Nejčtenější za týden