Globalisté vymýšlejí plány na zorganizování globálního hladomoru: 13 zemí světa – včetně České republiky – souhlasí s přechodem na méně produktivní zemědělské metody
RSS

Globalisté vymýšlejí plány na zorganizování globálního hladomoru: 13 zemí světa – včetně České republiky – souhlasí s přechodem na méně produktivní zemědělské metody


Jde v podstatě o závazky, které jsou velmi podobné těm, ke kterým se zavázala celá EU v rámci tzv. „zeleného údělu,“ jen o něco „ambicióznější.“
Pokud chcete mít představu o tom, jaké metody to jsou, pak si můžete připomenout osud první plně udržitelné země – Srí Lanky.
Ta byla ještě v roce 2018 dávána Schwabovým WEF za příklad jako vzor udržitelnosti a budoucnosti pro celý svět. Podle tehdejších předpovědí měla být do roku 2025 ze Srí Lanky díky přechodu na udržitelné zemědělství prosperující země, která půjde příkladem všem ostatním.
Stal se pravý opak. Země se během poměrně krátké doby od zavedení tzv. „plné udržitelnosti“ dostala do totálního ekonomického kolapsu. Rekordně se propadly i výnosy z hlavní vývozní komodity – čaje.
Země na tom byla natolik špatně, že lid vytáhl do ulic a k paláci tehdejšího prezidenta, který byl nucen před naštvanými davy prchnout ze země.
I přes uvedený příklad toho, jak dopadá země, která přejde na plně udržitelné zemědělství, jehož cílem je snížení obsahu dusíku a uhlíku, se mnohé další země rozhodly jít stejnou cestou.
Tedy cestou, která časem povede ke globálnímu nedostatku, hladomoru, lokálním konfliktům o zdroje, občanským válkám a jisté depopulaci.
Touto cestou se však rozhodly vydat země z různých pólů multipolárního světa, což jen opět dokazuje, že v agendě jedou skutečně všichni. Často slyším, že jde jen o záležitost EU, ale to naprosto není pravda.
A důležité je také upozornit na fakt, že i naše lokajská vláda se rozhodla po vzoru svých páníčků z Washingtonu vydat stejnou cestou.
Ví to však vůbec naši zemědělci?
Globální klimatický kult se chystá rozjet svou válku proti potravinám na plné obrátky, když 13 zemí – mnoho z nich jsou hlavní státy produkující dobytek a potraviny v čele se Spojenými státy, Argentinou, Brazílií, Chile a Španělskem – podepsalo závazek uvalit na zemědělce nová omezení zaměřená na snížení emisí metanu.
Global Methane Hub oznámil v tiskové zprávě ze 17. května, že ministři zemědělství a životního prostředí a velvyslanci ze 13 zemí, včetně Spojených států, podepsali závazek, který se zavazuje snížit emise metanu v zemědělství. USA zastupoval Bidenův klimatický car John Kerry.
Co to vlastně znamená?
Podle tiskové zprávy vydané těmito zeměmi a zveřejněné na  Global Methane Hub :

„Minulý měsíc (v dubnu 2023) Global Metane Hub spolupracoval s ministerstvy zemědělství Chile a Španělska na svolání vůbec první globální ministerské konference o zemědělských postupech ke snížení emisí metanu. Na ministerském zasedání se sešli vysoce postavení členové vlády, aby se podělili o globální pohledy na snižování emisí metanu a nízkoemisní potravinové systémy.
Shromáždění vedlo k prohlášení, ve kterém se národy zavázaly podporovat úsilí o zlepšení kvality a kvantity a přístupu k financování opatření pro přizpůsobení se změně klimatu a zmírnění v zemědělství a potravinářství a spolupracovat na úsilí zaměřeném na snížení emisí metanu v zemědělství a potravinových systémech.

Mezi účastníky konference byly Organizace OSN pro výživu a zemědělství, Koalice pro klima a čisté ovzduší, Meziamerický institut pro spolupráci v zemědělství, Světová banka, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Meziamerická rozvojová banka.
Světová banka, další výtvor liberálního řádu založeného na pravidlech po druhé světové válce, spolu s OSN v poslední době hodně mluví o nadcházejícím hladomoru. Světová banka vydala minulý týden, 22. května, bílou knihu nazvanou Aktualizace potravinové bezpečnosti: Reakce Světové banky na rostoucí potravinovou nejistotu.

Ředitel Světového potravinového programu OSN také od září loňského roku vydává  hrozivá varování před nadcházejícím globálním hladomorem .
Je zvláštní, že právě v době, kdy globalisté varují před nedostatkem potravin a hladomorem, jejich hlásné trouby ve Světové bance, OSN a v administrativách zainteresovaných zemí mluví o přechodu na novou a nevyzkoušenou formu „udržitelného“ zemědělství, které je zaměřeno více na snižování metanu, než  na produkci nejvyšších výnosů potravin.
Moderní produkce potravin je špatná, říkají nám, protože produkuje metan, který údajně poškozuje životní prostředí.

„Potravinové systémy jsou zodpovědné za 60 % emisí metanu,“ řekl Marcelo Mena, generální ředitel společnosti Global Methane Hub.
„Gratulujeme zemím, které jsou ochotny převzít vedení v potravinových systémech, zmírňování metanu a potvrzujeme náš závazek podporovat tento typ iniciativy programy, které zkoumají slibné technologie pro zmírnění metanu a podpůrný výzkum mechanismů zmírňování metanu s cílem vytvořit nové technologie.“

John Kerry je také velmi nadšený z toho, že odpojí cennou, produktivní zemědělskou půdu, zmenší velikost stád dobytka a předá naše systémy produkce potravin technokratům a globalistům, kteří nabízejí vágní přísliby „nových technologií“.
Podle americké Agentury pro ochranu životního prostředí jsou USA zaneprázdněny snahou o zmírnění emisí metanu nejen v Americe, ale po celém světě, přičemž na svých  webových stránkách  uvádějí:
„Spojené státy poskytují klíčové vedení, financování a technické znalosti pro mezinárodní úsilí o snížení emisí metanu, což od roku 2021 povede k více než 1 140 projektům na zmírnění metanu prostřednictvím GMI.“ Viz mapa aktivit EPA na snižování emisí metanu níže:

John Kerry ve svém prohlášení uvedl:
„Zmírňování metanu je nejrychlejší způsob, jak snížit oteplování v krátkodobém horizontu.
Potraviny a zemědělství mohou přispět k budoucnosti s nízkým obsahem metanu tím, že zlepší produktivitu a odolnost zemědělců.
Vítáme ministry zemědělství, kteří se podílejí na provádění globálního závazku v oblasti metanu.“
Tisková zpráva ze 17. května dále uvádí, že „Konference se zaměřila na zavádění vědeckých postupů, inovací a technologií v souladu s udržitelnou produkcí potravin…“
Země, které podepsaly tento závazek transformovat svou zemědělskou politiku, jsou Spojené státy, Argentina, Austrálie, Brazílie, Burkina Faso, Chile, Česká republika, Ekvádor, Německo, Panama, Peru a Španělsko.
Mimochodem, dočetli jste se třeba v mainstreamu o tom, k čemu se naše vláda zavázala? A kolik zemědělců již ví, co je čeká?


Ohodnoťte tento příspěvek![Celkem: 3 Průměrně: 5 ]Článek Globalisté vymýšlejí plány na zorganizování globálního hladomoru: 13 zemí světa – včetně České republiky – souhlasí s přechodem na méně produktivní zemědělské metody se nejdříve objevil na Necenzurovaná pravda .


Nejčtenější za týden