Německá studie ukazuje vážné incidenty související s bivalentním posilovačem mRNA Pfizer-BioNTech
RSS

Německá studie ukazuje vážné incidenty související s bivalentním posilovačem mRNA Pfizer-BioNTech


Stále více zemí již tzv. „posilovače“ nedoporučuje, několik je dokonce zakázalo zejména pro mladé, ale přesto se i nyní najdou vlády (jako i ta naše), které  nabádají občany k dnes již mnohdy 5. dávce genového jedu.
Přitom hned několik studií – včetně asi půl roku staré německé – ukazuje, že posilovače jsou ještě horší než původní přípravky.
Přesto se stále injekce zejména seniorům doporučují. Jde snad skutečně o záměrnou „důchodovou reformu?“
Koncem roku 2022 byly hlášeny informace o studii provedené ve Würzburské univerzitní nemocnici zaměřené na nežádoucí účinky u lidí, kteří dostali druhou posilovací dávku vakcíny Covid od společnosti Pfizer.
Do studie bylo zařazeno 76 zdravotnických pracovníků, kteří dostali čtvrtou dávku vakcíny Covid-19 mezi 13. srpnem 2021 a 14. říjnem 2022, buď s původní monovalentní vakcínou BNT162b2mRNA (48,7 % , 37/76) nebo bivalentní BNT162b2mRNA-Original/ Vakcína Omicron BA.4-5 (51,3 %, 39/76).
Výzkumníci pozorovali významný nárůst vedlejších účinků při druhé posilovací dávce u účastníků, kteří dostali bivalentní mRNA vakcínu.
Byla pozorována vysoká míra nežádoucích účinků: 84,6 % (95% CI 70,3-92,8 %; 33/39) ve srovnání s dávkou monovalentní vakcíny 51,4 % (95% CI 35,9-66,6 %; 19/37). Významný počet těch, kteří dostali bivalentní posilovací vakcínu, hlásil po očkování „zdravotní postižení“ a „sníženou schopnost pracovat.“
K podobným závěrům došla i další nerandomizovaná, kontrolovaná  studie  z univerzity ve Würzburgu, do které byli zapojeni  němečtí i britští vědci . 
„Tato nerandomizovaná kontrolovaná studie hodnotila nežádoucí účinky, užívání léků a invaliditu po čtvrté vakcinaci (tj. druhé přeočkování) mezi zdravotnickými pracovníky v prospektivní studii CoVacSer, včetně účasti na sledování do 17. března 2022.
Všichni účastníci předtím dostali tři dávky vakcíny COVID-19. Druhý booster byl proveden s monovalentní vakcínou BNT162b2 mRNA nebo bivalentní vakcínou BNT162b2 mRNA Original/Omicron BA.4-5.“
Ve studii dostalo 104 zdravotnických pracovníků čtvrtou dávku vakcíny Covid mezi srpnem 2021 a říjnem 2022, a to buď původní monovalentní vakcínou Pfizer, nebo bivalentní vakcínou Pfizer. 
„Míra nežádoucích účinků při druhé posilovací dávce byla významně vyšší  – 87,5 % (95% CI, 77,2 %-93,5 %; 56/64) u účastníků, kteří dostali bivalentní vakcínu, než u těch, kteří dostali monovalentní vakcína  – 52,5 % (95 % CI, 37,5 %-67,1 %; 21/40).
Bivalentně očkovaní účastníci také hlásili vyšší míru nežádoucích účinků ve všech podkategoriích. Navíc úlevová medikace byla častěji užívána ve skupině bivalentně očkovaných, byla zde numericky vyšší míra invalidity a delší průměrná doba pracovní neschopnosti.
Závěry
Většina  zdravotnických pracovníků , kteří dostali přeočkování, byly ženy a průměrný věk všech účastníků studie byl mezi 47 a 51 lety. Výskyt bolestí hlavy a těla, únavy, horečky a zimnice byl významně vyšší u zdravotnických pracovníků, kteří dostali bivalentní vakcínu.
Výzkumníci došli k závěru, že zdravotničtí pracovníci, kteří dostali bivalentní vakcínu BNT162b2 divokého typu/Omicron BA.4/5 jako druhou posilovací dávku, měli vyšší míru nežádoucích reakcí než zdravotničtí pracovníci, kteří dostali monovalentní vakcínu.
Interval mezi první a druhou posilovací dávkou byl 193 dní u příjemců monovalentní vakcíny a 322 dní u příjemců bivalentní vakcíny.
„Lidé, kteří dostali druhou posilovací dávku COVID-19 bivalentní vakcíny BNT162b2 mRNA-Original/Omicron BA.4-5, hlásili více nežádoucích reakcí než lidé, kteří dostali monovalentní vakcínu. Po bivalentním očkování byla tendence k častější pracovní neschopnosti a případnému užívání léků.
Limitacemi této studie jsou retrospektivní hodnocení založená na dotazníku, chybějící randomizace a zaslepení a rozdílný interval mezi dvěma posilovacími vakcinacemi v obou skupinách.“
Studie byla financována Spolkovým ministerstvem školství a vědy (BMBF) a iniciována výzkumníky. Studie dochází k závěru, že bivalentní posilovací vakcína vyvolala nežádoucí reakce, které bránily zdravotníkům chodit do práce.
A otázkou je, jaké další vedlejší účinky se projeví časem, případně po 5. či 6. dávce…


Ohodnoťte tento příspěvek![Celkem: 0 Průměrně: 0 ]Článek Německá studie ukazuje vážné incidenty související s bivalentním posilovačem mRNA Pfizer-BioNTech se nejdříve objevil na Necenzurovaná pravda .


Nejčtenější za týden