Střední škola v Illinois chce předělat klasifikační systém ve prospěch černochů
RSS

Střední škola v Illinois chce předělat klasifikační systém ve prospěch černochů

V USA se již dávno ani vláda a veřejné instituce netají prosazovaným protibělošským rasismem. Ten je v tichosti akceptován dokonce i těmi, proti komu je namířen. Nejinak jsou na tom i školy, kde dochází již delší dobu k velmi výraznému zvýhodňování černochů. U nich nejsou požadovány žádné znalosti a schopnosti, někde školu dokonce nezajímá ani gramotnost daného jedince, pokud je černý.
V Illinois nyní vymysleli nový způsob klasifikace tak, aby nemuseli být studenti, kteří se ve škole objeví jen občas a učení jim ani příliš nejde, ze studií vyloučeni. To se týká zejména černých a hispánských studentů, kteří mají celkově mnohem horší prospěch. Jisté tedy je, že nová klasifikace studentů míří právě na zvýhodnění těchto menšin, přijímaných na základě dnes již v USA běžných rasových kvót, u nichž se příliš nepřihlíží na znalosti.
Vzhledem k tomu, že černí a hispánští studenti dosahují mnohem horších výsledků než bílí a východoasijští studenti, rada americké střední školy chce, aby byl systém známkování zrušen.
Mimo jiné by mělo být ignorováno špatné chování, záškoláctví a zpožděné úkoly a nikdo by již neměl dostat nejhorší známku.
Změny, které nyní zavádí Oak Park a River Forest High School Board v Illinois, zahrnují nařízení učitelům, aby ignorovali „proměnné“, o kterých tvrdí, že jsou diskriminační a poškozují známky černých studentů „nepřiměřeným způsobem“, takže studenti by již neměli být penalizováni za záškoláctví, špatné chování nebo za to, že neodevzdali své školní úkoly včas .
„Tradiční známkování udržuje nespravedlnost a prohlubuje nerovnosti,“ tvrdí mimo jiné. Místo toho by se učitelé nyní měli zapojit do toho, co je popsáno jako „hodnocení založené na kompetencích“ a přestat trestat studenty, i když se jim nepodaří dosáhnout učebních cílů a dříve požadovaných znalostí – místo toho je třeba povzbuzovat a odměňovat pokrok v průběhu času.
Zastánci rasového známkování již léta tvrdí, že pro dosažení lepších výsledků jsou zapotřebí zcela nová klasifikační kritéria , takže několik školních okrsků v USA již „experimentuje“ s opatřeními, jako je umožnění studentům opakovat zkoušky tolikrát, kolikrát chtějí, jejich špatné znalosti jsou při známkování ignorovány, nikoho nezajímá ani chování studentů a ani už nezáleží na tom, zda studenti skutečně navštěvují školu.
Střední škola také vytvořila statistiky o tom, jak si různé etnické skupiny vedou při přijímacích zkouškách na univerzity, a ukazuje se, že 77 procent černých studentů neuspěje – ve srovnání s 25 procenty bílých studentů a 27 procenty Asiatů.
Dotyčná škola po ostré kritice studentů a veřejnosti také zveřejnila  tiskovou zprávu , která tvrdí, že West Cook News šíří nepřesnosti, nepochopila situaci, a že škola nemá v plánu hodnotit studenty na základě rasového klasifikačního systému.
Dále tvrdí, že škola uspořádá schůzku se studenty a rodiči před provedením změn v systému hodnocení. Tedy je zřejmé, že nové hodnocení sice nebude nijak rozlišovat mezi černými a bílými studenty, ale velmi mírné hodnocení logicky pomůže všem špatným studentům, k nimž patří i podle toho, co přiznala právě škola, především černí studenti…
Ohodnoťte tento příspěvek! [Celkem: 5 Průměrně: 5 ]


Nejčtenější za týden