VIDEO: Kanadská firma představila očkovacího robota s bezjehlovým vstřikováním vakcín pro hromadná stadionová očkování! Robota nepůjde uplatit, potvrzení o naočkování se zanese do státní databáze jen po úspěšném vstříknutí vakcíny pod kůži člověka! Vylouč
RSS

VIDEO: Kanadská firma představila očkovacího robota s bezjehlovým vstřikováním vakcín pro hromadná stadionová očkování! Robota nepůjde uplatit, potvrzení o naočkování se zanese do státní databáze jen po úspěšném vstříknutí vakcíny pod kůži člověka! Vylouč

VIDEO: Kanadská firma představila očkovacího robota s bezjehlovým vstřikováním vakcín pro hromadná stadionová očkování! Robota nepůjde uplatit, potvrzení o naočkování se zanese do státní databáze jen po úspěšném vstříknutí vakcíny pod kůži člověka! Vyloučení lidského faktoru má vyloučit korupci a současně umožnit stadionová masová očkování! Orwell by se divil! Na Slovensku zmizelo od loňského roku více než 1700 plicních ventilací, vláda totiž tvrdí, že kapacita lůžek s ventilací je vyčerpána již při cca. 260 ventilacích a hrozí kolaps! Kam najednou zmizel zbytek přístrojů?
Když prezident Světového ekonomického fóra Klaus Schwab nedávno hovořil o novém společenském řádu ve světě po virové krizi, hovořil o představě světa, kde bezpečnost lidí a jejich zdraví budou mít na starosti chytré autonomní systémy, robotické stroje, které nahradí “ chybující ” a unavené lékaře na všech úrovních zdravotnictví. Největším problémem je podle jeho názoru zvládání masových zdravotnických krizí, kdy se ukazuje, že bez ohledu na to, kolik zdravotníků státy mají, nikdy to není tolik, kolik je potřeba ve chvíli pandemické krize.
Klaus Schwab proto dochází k závěru, že řešením není zvyšování počtu lékařů, ale nasazení robotických a autonomních systémů, které zastanou rutinní lékařskou činnost. Takovou činností je třeba diagnostika, zjišťování nemoci pacienta poté, co dýchne do senzoru, zakašle a moduly diagnostického robota pomocí kamer, mikrofonu, stěrových senzorů a dalších modulů určí diagnózu člověka a robot předepíše léky. Cílem nahrazení lidských lékařů roboty je zajištění tzv. stadionového zdravotnictví . A první vlaštovka tohoto nového systému je již na světě.
Bezjehlové vstřikování vakcíny robotickou paží
Kanadská firma Cobionix představila prvního autonomního robota na očkování lidí bez použití jehly. Je to robotická paže vybavená senzory, kamerami a LiDAR senzorem pro mapování 3D obrazu okolí. Člověk přistoupí k robotické paži, oskenuje svůj občanský průkaz, volitelně spojený s ověřením otisku prstu a porovnáním obličeje člověka s fotografií na dokladu. Robotická paže potom natáhne do sebe ampuli s připravenou vakcínou a LiDAR senzor poté vytvoří 3D obraz svého okolí, ověří obličej člověka, zaměří paži člověka a poté se hlavice robotické ruky přesune k ruce člověka a pomocí vysokotlakého paprsku je z trysky vstříknuta vakcína pod kůži.
Tlak v trysce je natolik vysoký, že vakcína nepotřebuje žádnou jehlu, protože paprsek kapaliny je vstříknutý takovou silou a rychlostí, že prostřelí bez problému kůži do požadované hloubky. Po celou dobu kamery a senzory hlídají člověka, že se třeba nevymění s kamarádem, nebo že třeba nezfalšuje očkování falešnou dřevěnou rukou. Hlavice po přitisknutí na paži totiž pomocí ultrazvuku otestuje hloubku kůže a nastaví regulaci síly a tlaku paprsku vystříknuté vakcíny. Proč je to nutné?
VIDEO: Robotický doktor bez jehly bude očkovat lidi a nedá se podplatit
Protože každý člověk má jinak tlustou kůži, dítě ji má slabší, dospělý člověk tlustší. Obézní lidé mají pod kůží mohutné tukové zásoby, ale vakcína musí být dopravena do tkáně, v tukovém úložišti je vakcína bez účinku. Takže ultrazvukový senzor ověřuje hloubku lidské kůže a podle toho reguluje sílu kompresního paprsku s roztokem. Když senzor zaregistruje neobvyklou odezvu senzoru, například by se jednalo o dřevěnou, plastovou nebo hadrovou ruku, senzor vakcinaci zastaví a nahlásí chybu a přivolá obsluhu, případně ochranku s pendreky. Toto zkrátka nepůjde ofejkovat, nepůjde získat registraci a covidový pas bez fyzického vstříknutí vakcíny. Zamezí se tím tak korupci ze strany lékařů, kteří svým známým kvůli jejich bezpečnosti a zdraví vystavují covidové pasy bez skutečného podání vakcíny, kterou vylejí do odpadu. Jenže v případě těchto očkovacích robotů to nepůjde, lidský faktor úplatnosti či milosrdenství bude odstraněn.
!function(r,u,m,b,l,e){r._Rumble=b,r[b]||(r[b]=function(){(r[b]._=r[b]._||[]).push(arguments);if(r[b]._.length==1){l=u.createElement(m),e=u.getElementsByTagName(m)[0],l.async=1,l.src="https://rumble.com/embedJS/ubrzme"+(arguments[1].video?'.'+arguments[1].video:'')+"/?url="+encodeURIComponent(location.href)+"&args="+encodeURIComponent(JSON.stringify([].slice.apply(arguments))),e.parentNode.insertBefore(l,e)}})}(window, document, "script", "Rumble");


Rumble("play", {"video":"vn101x","div":"rumble_vn101x"});
Globalisté chtějí zavést v USA i v Evropě na konci roku 2022 a na počátku roku 2023 masová plošná očkování obyvatelstva na stadionech. Informace zazněla nedávno na amerických médiích. Je to součást projekce Kapitoly XIX Syndikátu. Miliony lidí stojí v řadách na stadionech a prochází jakýmisi turnikety, kde se na okamžik zastaví. Robotická ruka je chytne za rameno a vrazí jim do ramene jehlu. Oči člověka se v tu chvíli změní, duhovky se změní z modré, zelené, hnědé apod. na rudou až temně fialovou. Robotická ruka povolí úchop, uvolní člověka v turniketu a on pochoduje dál. Následuje další turniket, kde další ruka chytne zápěstí člověka a jehla cosi zasune do zápěstí. Zřejmě čip. Tato děsivé projekce zřejmě zobrazuje postup nasunování Total Control.
Senzory LiDAR v telefonech jsou přípravou na Total Control bezpečnostní a finanční transakce
Nejprve tedy očkování do ramene a potom čipy do zápěstí. Když jsem spatřil propagační video firmy Cobionix, okamžitě mi to došlo, Kapitola XIX. Bude se jednat o tzv. masová stadionová očkování, kdy pro podání vakcín už nebude potřeba lidská ruka, budou se o to starat tisíce robotů na stadionech , v kioscích, v nákupních centrech, na nádražích, ve školách, na náměstích. Prostě na veřejných místech budou kiosky s robotickými očkovacími pažemi stejně, jako jsou dnes všude bankomaty. A v případě epidemie se stovky a tisíce těchto paží umístí na stadiony a lidé tam budou stát ve frontách a řadách za sebou a budou čekat na robotickou paži, až je naočkuje a zanese do centrální databáze občanských průkazů údaj o očkování.
Technologie LiDAR vytvoří síťový 3D model reliéfu tváře
Senzorem LiDAR byl vybaven i poslední model iPhone 13 Pro a Pro Max, přičemž mnoho lidí si klade otázku, k čemu tento skenovací 3D nástroj vlastně bude. Mnoho lidí napadlo, že díky skenovací 3D technologii bude možné telefon použít pro autonomní řízení aut, ale to je omyl. Senzor LiDAR je primárně zabudován do telefonu pro podporu nového společenského režimu Total Control, protože LiDAR dokáže reliéfně ověřovat postavu a zejména tvář člověka.
Běžné detekční mechanismy dnes používají 2D modely fotografií z více úhlů pro vymodelování 3D objektu, ale postrádají reliéfní faktor. Naproti tomu paprsek LIDARu dokáže zaregistrovat sebemenší defekty na obličeji, které lze matematicky uložit jako marker, tedy značku pro identifikaci osoby. Když potom projdete okolo LiDARu kdekoliv na světě, oskenuje Vaši tvář a vyhledá podle markeru ve zlomku vteřiny Vaši identitu. A právě kvůli tomu společnost Apple umístila LiDAR senzor do poslední generace telefonů iPhone od verze Pro.
Reliéfní portrét člověka bude digitalizován do unikátního hashe použitelného pro blockchainové podpisy
Není potřeba zdůrazňovat, k čemu je ten senzor připraven. Lidé se budou tímto senzorem ověřovat při vstupech do obchodů, do škol, do zaměstnaní, později půjde o unikátní identifikátor pro autorizaci bezhotovostních plateb Apple Pay ze strany uživatele, ale rovněž pro příjem plateb od ostatních osob. Oskenujete tvář člověka a zobrazí se vám na mobilu jeho platební údaje, na které mu zaplatíte peníze, případně obráceně, on si naskenuje LiDARem váš obličej a zaplatí vám.
A není proto divu, že očkovací robot Cobionix provádí totéž a kontroluje očkovanou osobu a její okolí LiDAR senzorem, čímž je dopředu přichystána podpora této paže pro telefony iPhone a systémy covidových pasů napojených na ověřování Apple Pay pomocí reliéfního podpisu uživatele za pomoci LiDAR skenu. Jinými slovy, kybernetická zařízení díky LiDAR dokáží poznávat obličeje biologických postav. Co je ale důležité, LiDAR dokáže používat různé vlnové délky, takže senzor dokáže rozeznávat obličeje bez problému i ve tmě.
Vlevo senzor LiDAR nafotí živou ženu, vytvoří síťový model a vpravo provede rekonstrukci a vytvoří počítačovou obnovu podoby tváře ze síťového modelu. Model má vlastní hash použitelný pro blockchainové operace všeho druhu
Ve spojení s ultrazvukovým senzorem lze potom navíc dopočítat reliéf tváře schovaný klidně i pod rouškou či respirátorem. Algoritmus dopočítá matematicky rozdíly odrazů ultrazvuku a reliéf optického LiDAR paprsku. Reliéf tváře každého člověka je unikátní, což lze pomocí LiDARu převést do podoby čísla, hashe, kterým bude člověk identifikován kdekoliv na světě a hash bude použit pro podepisování blockchainových transakcí. Váš obličej doslova podepíše platbu do blockchainu.
Všechno, co se děje okolo nás, vede k procesu transformace starého světa do Nového světového řádu, kde se změní úloha původně svobodných lidí do zotročených národů pod nepřetržitým a permanentním dozorem, skenováním a sledováním pohybu. Stadionová očkování mají za úkol zajistit do těl obyvatelstva trvalý přísun biologických modifikátorů, tedy látek na úpravu chování, vnímání a vyhodnocování. Buď dobrý, občane. Po několika dávkách očkování začnou neočkovaní lidé na těchto očkovaných idech pozorovat biologické a kognitivní změny.
Na Slovensku je krize a dochází plicní ventilace při počtu 260 jednotek. Kde je ale zbytek ventilací z loňského roku?
Dojde k naplnění projekce Kapitoly XIX a lidem se změní duhovky na rudé až tmavě fialové s nepřítomnými a robotizovanými pohledy v obličejích. Z očkovaných lidí při pocení půjde silný a sirnatý zápach jako z pekla, který ale ucítí jen neočkovaní. Očkované osoby nic na sobě neucítí. Nekonečná očkování budou znamenat nekonečná vyžadování covidových pasů, provázání na občanské průkazy, otisky prstů, očkovací roboty, bankovní identity, lidarové zámky na dveřích a vchodech, bez oskenování reliéfu tváře se dveře neotevřou, bankomat vám nevydá hotovost. A protože hysterii z viru je potřeba posilovat, tak vlády manipulují se všemi čísly a statistikami a na Slovensku už dokonce nechali účetně zmizet více než 1700 plicních ventilačních jednotek, aby vyvolali krizi. Cože?
Počet pacientů na ventilaci ke dni 22. 11. 2021
Ano, je to tak. Do redakce jsme byli upozornění od čtenářky ze Slovenska, že slovenská vláda podle všeho buď lže, anebo dokonce zpronevěřila více než 1700 zakoupených plicních jednotek z minulého roku. Jak je to možné? Pokud si pustíte dnes slovenská média, od rána do večera slyšíte o tom, jak hrozí kolaps na plicních jednotkách, které jsou zcela obsazeny a zaplněny, takže hrozí kolaps zdravotnictví. Jenže, tady něco nehraje. Oficiální slovenská webová stránka [ 1 ] slovenské vlády o počtu nemocných totiž uvádí, že k dnešnímu dni je na Slovensku na plicních ventilacích umístěno 259 pacientů. Jenže pohled na Google ukazuje, že vloni slovenská média psala cosi úplně jiného.
Slovensko mělo vloni na podzim prokazatelně 2000 plicních ventilací
Jenže minulý rok na podzim všechna slovenská média uváděla, že Slovensko má k dispozici 2000 plicních ventilací. Uvedl to např. slovenský deník Pravda vloni v září. Nyní o rok později je na ventilacích 259 pacientů a slovenská vláda bije na poplach, že hrozí kolaps, protože ventilace jsou zaplněné. Co se tedy stalo s tím zbytkem plicních ventilací nakoupených minulý rok na podzim? To jako 1741 ventilací někam zmizelo, vzaly nohy na ramena a odešly?
Na Slovensku už znovu premiér vyhrožuje 3-týdenním lockdownem a nouzovým stavem před Vánoci. Online nadnárodní řetězce by znovu na tom vydělaly
To zkrátka nikdo neví a neumí na to odpovědět. Pokud je pravda to, co vloni na podzim uvádělo slovenské ministerstvo zdravotnictví, že má k dispozici 2000 plicních ventilací, tak potom by se slovenské politické strany a možná i orgány činné v trestním řízení měly začít zajímat, kam za ten rok zmizelo ze Slovenska přes 1700 plicních jednotek. Anebo to bylo obráceně, vloni ministerstvo zdravotnictví lhalo, žádných 2000 plicních jednotek nikdy nemělo a současné informace jsou tedy pravdivé, protože slovenské nemocnice kolabují a mají počet ventilací naplněný až po okraj, čili těch zhruba 260 plicních ventilací.
Takže, jaká z těchto dvou možností je pravdivá? Další pohled na Google ukazuje, že jsme svědky podvodu a lží, anebo nehorázné manipulace. Premiér SR při počtu 259 obsazených ventilací hovoří o kolapsu. Kde je potom těch více jak 1700 ventilací z loňského roku? Předseda SMERu Robert Fico by měl tento skandál medializovat, protože tohle je skandál. Kam zmizely ty ventilace?
Jak se zdá, někdo si dělá z občanů blázny
Manipulovala slovenská vláda počty ventilací teď, anebo vloni? To snad není pravda, oni si fakt myslí, že lidé si nepamatují, co řvala média vloni, že to lidé za rok zapomenou nebo co? Asi ano, protože je známo, že 99% informací člověk zapomíná po 72 hodinách a pamatuje si jen hrstku informací, malé útržky. A díky této hysterii o nedostatku plicních ventilací je možné na Slovensku opět zavést nouzový stav, slovenský premiér s tím dnes v úterý podle informací začal vyhrožovat [ 2 ]. Uvažuje se prý o lockdownu úplně všeho na celé 3 týdny.
Plicní ventilace. Ilustrační foto
Výrok premiéra vyvolal paniku mezi obchodníky, bojí se, že před Vánoci budou muset znovu zavřít a totálně a definitivně je to položí. Lockdown se nebude týkat jen potravinových supermarketů, lékáren a samozřejmě nadnárodních online řetězců jako je Alza, Amazon a další. Těm v případě lockdownu opět před Vánoci zmizí kamenná konkurence a budou tak mít opět obrovské žně a závratné tržby. Je to likvidace malých a středních obchodníků a živností před Vánoci v přímém přenosu. A prezidentka na Slovensku stále nechce vyhlásit referendum o předčasných volbách, přestože podpisy občanů byly již nasbírány. Demokracie? Ne ne, komedie. A pomalu už i despocie. A nad Tatrou se pořád ještě neblýska.
-VK-
Šéfredaktor AE News
S námi čtete, s námi objevujete
Vážení čtenáři Aeronetu, pokud se vám líbí naše investigativní žurnalistika a komplexní analýzy, které pro Vás už 7. rokem děláme, pokud se vám líbí naše články, videa a pravidelné páteční pořady na SVCS, a chcete-li, abychom vám i nadále mohli přinášet nové informace a politické analýzy a komentáře, přispějte prosím jakoukoliv sumou v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce  zde , ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Zatím jsme vysbírali jen cca.  37%  z cílové sumy a  do konce měsíce zbývá 7 dní . Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, kryptoměnami Bitcoin, Bitcoin Cash a Ethereum, a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná.  Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!


Jak poznat nevěru?

Máte podezření, že vás váš protějšek podvádí?

Rychlá půjčka ihned

Není nic jednoduššího než si vybrat rychlou půjčku na www.finmoney.cz.

Špionážní technika

Jak zjistit pravdu? Pomocí profesionálních pomocníků.

Jirkovo rychlé půjčky

Srovnejte si online půjčky z pohodlí vašeho domova. 100% přes Internet

Účetní program AdmWin

Nabídky, zakázky, objednávky, sklady, faktury, dod.listy, účtenky EET

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!


Nejčtenější za týden