Nepřátelské neziskovky (2.)
RSS

Nepřátelské neziskovky (2.)
FILIP ŠAMONIL

Politické neziskovky představují pro Česko hrozbu. Za naše peníze razí levičácké ideologie mající na českou společnost zhoubný vliv.
Záběry planoucích předměstí celé řady francouzských měst daly na přelomu června a července letošního roku připomenout, že arabsko – africká migrační krize je stále více než aktuálním problémem mnoha (zatím především západních) evropských zemí. Ať se to progresivně smýšlejícím politikům od Lisabonu po Košice líbí nebo ne, vyšší procento migrantů z oblasti Magrebu a arabského světa v populaci s sebou přináší vyšší míru kriminality a násilí. Nekontrolovaná migrace z těchto částí světa je způsobena kolosální neschopností a záměrnou neochotou evropských politiků tento palčivý problém efektivně řešit. Migraci z Afriky a Arábie dlouhá léta rovněž notně přiživují neziskové organizace žijící z produktivní práce daňových poplatníků. Extrémní nárůst arabsko – africké migrace zasáhl Evropu v roce 2016, ještě v době Sobotkovy vlády, jejíž součástí bylo i hnutí ANO a lidovci. Nabídnu vám proto srovnání pěti českých migračních neziskovek z let 2016 a současnosti.
Sdružení pro integraci a migraci
Neziskovka Sdružení pro integraci a migraci obdržela v roce 2016 dotace v celkové hodnotě 7 146 054 korun. Více než 3,3 milionu korun z této částky poskytly této neziskovce tři Sorosovy fondy – OSF, OSF Praha a Open Society Fund. Více než 1,4 milionu korun vyčlenil pražský magistrát, Úřad vlády přispěl více než půl milionem korun a z azylového, migračního a integračního fondu EU tehdy neziskovce přiteklo přes 881 tisíc. Více než sto tisíci přispěla i ambasáda USA. Kromě právní asistence migrantům iniciovala v tomto roce neziskovka například regionální informační debaty proti xenofobii a islamofobii, genderové projekty Migrantky mezi ženami, Nebudu obětí a Ženy na vedlejší koleji. Neziskovka nezapomněla ani na indoktrinaci dětí a v rámci projektu Crossing Borders pořádala ve školách řadu besed o „přínosech“ arabsko – africké migrace. V loňském roce neziskovka obdržela na dotacích už celkem přes 11,5 milionu korun, tedy zhruba o 4,5 milionu korun víc než v roce 2016.
Multikulturní centrum Praha
Multikulturní centrum Praha obdrželo v roce 2016 na dotacích a příspěvcích více než 8 milionů korun. Mezi donátory organizace opět nechyběly Sorosovy OSF nadace, MZV, hlavní město Praha, unijní strukturální fondy, vládní Česká rozvojová agentura a další progresivní zahraniční nadace. Za peníze českých daňových poplatníků organizovala neziskovka v roce 2016 lidumilné projekty jako Stereotýpek v nás, Lidová škola migrace, Společně proti xenofobii, Společně proti rasismu, Interkulturním vzděláváním a prožitkem k toleranci a respektu nebo třeba BRICkS: Stop nenávistným projevům. Podle poslední dostupné výroční zprávy z roku 2020 pak neziskovka hospodařila s přibližně stejným rozpočtem, tedy cca 8 miliony korun.
Meta
Neziskovka Meta – společnost pro příležitosti mladých migrantů obdržela v roce 2016 více než 7,7 milionu korun na dotacích. Skladba dotujících subjektů je prakticky stejná jako v předchozích dvou případech – OSF, hl.m. Praha, MPSV, Ministerstvo vnitra, Erasmus+, strukturální fondy EU, Francouzský institut. Meta se ve srovnání s ostatními migračními neziskovkami více zaměřuje na ideologickou indoktrinaci žáků a studentů na českých školách. Proto v roce 2016 realizovala i projekty Diskriminace do školy nepatří, Češtinou k inkluzi, Integrace cizinců ze zemí mimo EU se zaměřením na děti či Čekuj integraci. V roce 2022 už obdržela Meta na dotacích a příspěvcích téměř 27 milionů korun.
Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU)
Neziskovka OPU v čele s ředitelem Martinem Rozumkem obdržela v roce 2016 z EU a OSN 8,37 milionu korun, z nadací a fondů necelých 2,8 milionu korun a ze státního rozpočtu téměř 3,3 milionu. Celkem tehdy OPU hospodařila s necelými 20 miliony korun. Martin Rozumek v roce 2016 vystupoval ve veřejnoprávních médiích častěji než by bylo zdrávo a patřil mezi nezuřivější zastánce politiky otevřených hranic Evropy a Česka. Není se proto co divit, že se OPU kromě komplexního poradenství imigrantům ve vlastní síti migračních center věnovalo i prevenci proti xenofobii a islamofobii. OPU si celkově nevede špatně. Podle nejnovější výroční zprávy z roku 2021 operovali předloni s rozpočtem převyšujícím 41 milionů korun.
Most pro
Regionální multikulturní neziskovka z Pardubic Most pro obdržela v roce 2016 od MPSV, MV, MŠMT, velvyslanectví USA, Pardubického kraje, města Pardubice a města Hlinska celkem 3,3 milionu korun. Za tyto prostředky realizovala například projekty Building Bridges Between Us nebo Multiklub pod mostem a poskytovala komplexní poradenství pro migranty včetně integračních kurzů. Loni už se rozpočet této neziskovky navýšil na téměř 9 milionů korun.
Příště hořící Praha?
Progresivistická Fialova (a předtím i Babišova a Sobotkova) vláda se prostřednictvím imigračních politických neziskovek snaží násilně změnit etnickou strukturu Česka. Podpora lidí přicházejících z Ukrajiny by se v tomto ohledu ještě dala omluvit tím, že na Ukrajině zuří válka. Intenzivní podpora africko – arabské ekonomické migrace přes neziskovky je ale neomylná cesta k tomu, aby příště místo předměstí Paříže hořela předměstí Prahy nebo Brna. Aby k tomu nedošlo, je třeba volit stranu, která financování těchto neziskovek zastaví. Svobodné.

Filip Šamonil, SvobodníThe post Nepřátelské neziskovky (2.) first appeared on Pravý prostor .


Nejčtenější za týden