Peníze jsou nástroj kontroly: Záblesky z tajemného světa financí a ekonomie
RSS

Peníze jsou nástroj kontroly: Záblesky z tajemného světa financí a ekonomie
JANE KAUFMAN
Catherine Austin Fitts říká, že peníze jsou nástroj vládního systému. Mohou být použity na podpoření iniciativy, jejich odebrání je trest a běžně jsou používány na obhospodařování zdrojů buď materiálových, lidských, či jiných. Současná krize není pouze zdravotní a finanční. Je to ve skutečnosti změna vládního systému, jeho obhospodařování, s cílem, který vyžaduje mnohem přísnější, centralizovanou kontrolu všeho.
Je to také upevnění finančního převratu, který začal před asi 20 lety. Tehdy došlo ke snaze změnit celý finanční systém natolik, aby umožňoval vyšší stupeň kontroly všech peněz. Zde šlo o změnu, která měla sloužit k tomu, aby se finanční systém stal hlavním zdrojem kontroly lidstva na nepříjemně soukromé úrovni.
Už jen to, že lidé platí každoročně daně z příjmu a ve skutečnosti vůbec neví, na co jsou ty peníze použity. Vláda si s nimi prostě dělá co chce. Podle přírodního zákona, když za něco platíme, tak bychom za to měli něco dostávat zpět. Ale co dostáváme v tomto případě? Zhola nic. Vláda pouze vybírá daně za všecko, za co je možno daně vybírat a to aniž by cokoliv pro zdroj těchto daní učinila. Ať už je to podnikání, dolování, obrábění, učení, či cokoliv jiného vláda se ani nesnaží vytvořit příznivé podmínky, přispět k prosperitě této činnosti, nebo jakkoliv jinak způsobit, že zdanitelný objekt bude nadále existovat a produkovat daně.
Paní Fitts zjistila, že v určité době se z amerického Ministerstva financí začaly ztrácet obrovské sumy peněz. Dluhy neustále narůstaly a peníze se ztrácely, aniž by kdo věděl kam. V r. 1997 to došlo tak daleko, že vláda měla za 21 bilionů (to je milion milionů, neboli 12 nul za číslem 21) nedokumentovaných výdajů a nikdo nevěděl za co.
Tehdy ona sama navrhla změnu federálního rozpočtu, která by podstatně vylepšila finanční situaci a snížila finanční schodek. Předložila tento návrh řediteli největšího penzijního fondu v Americe a ten jí řekl: „Ty tomu nerozumíš. Na to všecko je už pozdě. Oni tuto zemi vzdali, převádějí peníze jinam.“ To byl rok 1997 a ‚oni‘ byli globalisté.
Globalisté tehdy vzdali Ameriku, převedli své vlastní peníze pryč, vykradli ten zbytek a přestěhovali svoje základny jinam. Kam? To je těžké určit. Mnozí říkají, že do Číny, protože mají snahu udělat z této země dalšího globálního policajta, ale tak, jak se situace vyvíjí, není jisté, že je to pravda.
Poválečné změny
Od konce 2. světové války bezpečnostní systém Spojených států jen narůstal. Tento tvořila nejen armáda, ale také vládní mašinerie, která ve skutečnosti ovládala celý svět a jejíž hlavní obchodní podnikání je válka a organizovaný zločin. Nám vždycky předložili nějakou líbivou historku a už už spěchali někoho bombardovat, prý aby zachránili demokracii.
V 1990. letech se rovněž začalo ztrácet velké množství peněz z Ministerstva obrany a z Ministerstva pro bydlení a rozvoj měst. Zároveň s tím začaly vznikat ve Washingtonu nejrůznější akciové společnosti, které neměly žádné zkušenosti a přitom obhospodařovaly miliardy dolarů, které investovaly hlavně v Číně a v Asii.
Při útoku na Světové obchodní centrum (WTC) v září 2001, neboli 9/11, tam šlo také o zničení dokumentů, které ukazovaly na obrovský finanční podvod a které se nacházely v budově č. 7. Nesmíme zapomenout, že budova č. 7 spadla sama od sebe, asi ze solidarity s ostatními. Žádné letadlo do ní nevrazilo, vůbec nic se jí nedotklo a přesto spadla. (Ne že by kterékoliv letadlo na světě dokázalo zničit New Yorkský mrakodrap.)
Další dokumenty byly v Pentagonu a to zrovna jako náhodou v místech, kam vrazilo další „letadlo,“ které ani nemělo křídla. Kdykoliv se jedná o velký finanční podvod, pak ty budovy, ve kterých jsou drženy záznamy, jsou zničeny.
Z Ministerstva obrany se pak ztratilo 20 bilionů dolarů; z Ministerstva pro bydlení a rozvoj měst se ztratilo 750 miliard dolarů.
Společně s nejmenovaným profesorem Ekonomie se Fitts podařilo stáhnout veškeré informace o těchto loupežích a umístit je na dvou různých serverech. Ale jmenovaná ministerstva je brzy odstranila a zničila. Hned na to byl záhadný oheň v kancelářích New Yorkských poboček federální vlády a všecky dokumenty shořely.
Centrální banky a vojsko
Americký Kongres pak rozhodl a tehdejší President Trump jejich rozhodnutí podporoval, že vláda přejde na nový administrativní systém, zvaný FASABS 56 (Federal Accounting Standards Advisory Board Statement 56), který skrze tajný volební proces vybral skupinu těch, kteří měli dohlížet na státní peníze, ale nemuseli nikomu skládat účty a nemuseli informovat jednotlivé vládní organizace o stavu jejich financí. To je samozřejmě protiústavní. A takto postupně vykradli vládu, přesunuli vládní finance pod svoji kontrolu a zavedli způsob, kdy centrální banky určují daňovou politiku.
Centrální banky G7 národů, což jsou největší ekonomie světa, tisknou státní peníze a vojsko nutí lid je používat. Banky i vojsko též zajišťují levné dolování a čerpání přírodních zdrojů ze třetích zemí světa, což jsou ty chudé. To pak umožňuje všem v prvních zemích světa mít spokojený a pohodlný život. Když se po válce stal dolar zásobní světovou měnou, americké námořnictvo vyplulo na moře a hlídalo všecky mořské trasy. Takže vojsko je součástí celého plánu a dohlíží na to, aby všichni dodržovali stanovené zásady.
Když přišlo euro, to ohrozilo dolar. Následkem toho došlo k menší finanční krizi a pak byl záhadně dolar zpátky. Zato evropská část této krize narušila euro. Pak se najednou objevilo obrovské množství podvodných finančních dokumentů k proplacení. Amerika je hodila na daňové poplatníky, ti je museli vyplatit. V Evropě se to natolik nepodařilo a banky kvůli tomu stále dál skomíraly, což byla obrovská výhoda pro Ameriku.
Penzijní fondy ohroženy
V r. 2018 přišla změna ve formě vykrádání penzijních fondů. Tím pádem si lidé nemohli dovolit jít do penze, protože neměli dostatek peněz. (Podle mého názoru, vykrádání penzijních fondů v Americe se táhne již od r. 2000. To byl skandál s bankrotem Enronu v r. 2001 a v té době to všecko začalo.)
Před 20 lety financovali v Americe raději vesmírný program a domovy pro důchodce je nezajímaly. Pak se dostali do úderu, když nemohli dostát svému slibu a o staré lidi se postarat, takže museli přijít s historkou, proč nemohou těm, kteří si celý život poctivě předpláceli penzi na stáří, jejich penze vyplácet. K tomu byl zapotřebí nový finanční systém, což není neproveditelné, když jsme předtím zničili jednotlivé vlády a vzali jsme jim jejich samostatnost. Tím pádem máme kontrolu nade všemi a můžeme si s nimi dělat co chceme. Svět je nutno srovnat, protože mnohé ekonomie začínají přerůstat ekonomii G7 národů a stávají se mnohem důležitějšími a mocnějšími.
Otázka je, odkud budou na to přicházet potřebné dotace. Proto muselo dojít k přerozdělení a jeden ze způsobů jakým je možno udržovat dolar jako zásobní měnu je udělat z něho s pomocí finančních sankcí zbraň. To ale vytváří další problém, protože není možno používat zbraň pro obchod. Něco takového vytváří problémy a proto bylo nutno změnit nastavení zásobní měny. Zároveň bylo nutno odpojit tuto měnu od politické infrastruktury Spojených států a globalizovat ji, k čemuž slouží dříve zmiňovaný FASABS 56.
Když Rusové zprovoznili jejich celosvětový satelitní systém, to způsobilo velice napjaté vztahy mezi nimi a Amerikou. S pomocí Evropy, Američané ihned použili finanční sankce a občas Rusku hrozili, že je odstraní ze SWIFT finančního systému a že nebudou moci na západě prodávat své vlastní dluhopisy. Z toho důvodu muselo Rusko vybudovat mnohem samostatnější ekonomii, právě kvůli těm sankcím.
Takže ta historka, kterou nám naše vláda v r. 2018 překládala zněla jako že: „naše finance jsou tajné a my si s nimi můžeme dělat co chceme.“ To zahrnovalo i veřejně prodávané akcie korporací a banek. FASABS 56 s tím vším samozřejmě pomohlo.
Centrální banky vládnou
Další záležitost byly schůze G7, které projednávaly finanční záležitosti. V srpnu 2019 řešili jak se zachovat vůči krypto měnám, jak zavést své digitální peníze. Dolar je ve skutečnosti digitální měna, i když ne na sto procent. Ten rok také řešili plán Přímého znovunastavení (Direct Reset, neboli Great Reset), který pro ně dala dohromady skupina centrálních bankéřů v penzi, kteří spolupracovali skrze BlackRock.
Jejich plán předával centrálním bankám kontrolu nad národními financemi. (Takže soukromí bankéři dnes nahrazují státní Ministerstvo financí.) V září 2019 se americká Federální reserva přesunula i do repo trhu, (repo znamená „repurchase agreement“), do tak zvaného šedého trhu, což je obrovský finanční trh, který nepodléhá žádným předpisům, ani kontrolám a požadavkům úřadů. Do tohoto fondu dodávají peníze právě ti, kteří mají více než 250 000 dolarů vkladů. Často to ani nejsou fyzické osoby, ale jsou to instituce, penzijní fondy, vládní úřady a jiné. Zárukou všech půjček jsou vládní dluhopisy.
Od té doby americká centrální banka pracuje na tom, jak zničit americkou ekonomii. Ten postup je jednoduchý: napřed zavřeli malé obchůdky, zavřeli rodiny a rodinný majetek. Každý musel nakupovat u velkých firem, které byly zapsány na burze, což těmto velikánům přineslo obrovský přídavný zisk z malých, zničených podniků. Mnoho firem, které obchodovaly přes internet úžasně zbohatly, protože to bylo součástí snahy, dostat všecky do digitálního systému, který je snadno kontrolovatelný. Všecko, co je prováděno přes internet, ať už transakce, schůze, emaily, výzkum, je někde zaznamenáváno a uschováváno.
Obchod s informacemi
Informace jsou dnes hlavní obchodní artikl. Ten, kdo má dnes nejlepší AI systém (artificial intelligence) není ten, kdo má nejlepší programátory, ale kdo má nejvíc informací. Proto ta snaha dostat všecky na počítače a na mobilní telefony, aby bylo možno nasbírat o každém co nejvíc informací. Digitální systém umožňuje kontrolovat každého jednotlivce zvlášť. Už to, že tato kontrola může být docílena tím, že někdo celou síť vypne, je mocná páka.
Většina z nás, lidí, cítí s druhými a nedovedeme si představit, že by někdo chtěl mít tak velkou moc nad druhými, aby je doslova zotročil. Jenže otroctví bylo kdysi velice výnosné a tito lidé mají namísto srdce peníze. Otroctví a války jim přímo nahrávají do kapsy. Když bylo otroctví někdy v 19. století zrušeno, pak muselo být něčím nahrazeno, aby zisky dále plynuly. A to něco je digitální technologie.
S přibývajícím počtem lidí na světě jsou obavy, že by se proud příjmů mohl zpomalit. Technologie totiž přináší nejrůznější možnosti, i když jsou spolčené se značným rizikem. A jestliže bude celý třetí svět chtít mít postupně to, co mají lidé v 1. světě, kde vezmeme materiály, ocel, umělé hmoty, elektroniku, motory a všecko ostatní na takové množství aut, ledniček, mixérů, praček, letadel a kdovíčeho jiného?
Jedním ze způsobů, jak tento problém vyřešit je znovu vybalancovat finanční systém a dát ho do souladu s živým systémem. Něco takového udělat ale vyžaduje průhlednost. Všechno musí být zveřejněno a to se mnohým nemusí líbit. Přináší to s sebou také notnou dávku zodpovědnosti a bude to vyžadovat i změnu ve vedení států. Je jasné, že současné vedení států se něčeho takového velice obává. Reset změní do základu způsob kontroly všeho a přinese do nové situace ještě větší množství rizika. Jenže ti, co nám vládnou nechtějí přídavné riziko; chtějí, aby všecko zůstalo při starém.
Změna světového systému – Great Reset
Centrální systém kontroly nás dělá finančně závislé a finančně sledovatelné. Každá korunka bude někde zaznamenána. Nebudeme smět cestovat dále než 10 km od domu. Kdybychom řekli nahlas něco, co se těm, co nás sledují nelíbí, tak nám zablokují účet v bance a my budeme hladem. Později nám k tomu účelu budou chtít číst i myšlenky. Když si nenecháme napíchat injekce, které si pro nás vymysleli, nedostaneme jídlo ke koupi.
Tento systém má být kontrolován s pomocí AI a bude funkční každý den, celý den, ve dne v noci, prostě neustále. Tím samozřejmě skončí veškerá naše svoboda. Jenže to jsme si mohli dávno myslet, že cíle globalistů nejsou k tomu, aby nám učinili život lepší a spokojenější.
Současné kryptoměny jsou pouhé prototypy budoucího digitálního finančního systému. Jenže jakmile budeme k jednání s budoucími penězi muset používat zařízení našeho nepřítele, to je globalistů, pak nás mohou sledovat. Taková kontrola samozřejmě zničí vynalézavost a výkonnost a jak lidé, tak průmysl, výroba, školství a všecko ostatní bude stagnovat. Je to také systém, který je velmi málo šetrný a tím dochází k nadměrnému plýtvání všemi zdroji.
Už dnes existují soukromé sítě lidí a organizací, které dohlíží na byrokracie, které mají příliš velkou moc. Jenže ani tyto nemusí sledovat lidské dobro, protože jednak nenesou žádnou zodpovědnost, nejsou kontrolovatelné státními institucemi a podléhají pouze těm, kteří mají obrovské fondy kapitálu a vládní moci, což obojí je nasbíráno za mnoho generací. Neboli, podléhají pouze globalistům.
Vláda peněz a mocných
Na příklad, americké CIA je ve skutečnosti kromě špionů také bankovní organizace, protože mají k dispozici snad největší zásobu tajných peněz na světě a fungují v těsné spolupráci s centrálními bankéři. Zde není žádná vláda. Ať si nikdo nemyslí, že president má nějaké slovo. To slovo mají skupiny banek a dodavatelů, finanční dárci a celé hordy těch, kteří se potloukají chodbami vládního aparátu a skrze sladké řeči a úplatky zkoušejí ovlivňovat každou politickou mašinerii.
President nemá doopravdy žádné slovo. Na příklad, Stabilizační fond je veden pobočkou Federální reservy z New Yorku (soukromá centrální banka), který hlásí vše přímo Ministrovi financí. A ti kontrolují ten největší fond co existuje, k čemuž mají vládní zmocnění a také vládní pověření k obchodování s těmito penězi.
Veškerou zodpovědnost pak nesou daňoví poplatníci, kteří musí vyprodukovat potřebné finance, ale na co jsou tyto použity, to se nedoví. A ty peníze, všechny, plus mnohé další, má pod kontrolou privátní banka. Je to všecko jedna velká finanční válka proti nám. A celá ta záležitost je tak rozvětvená a tak složitá, že ve skutečnosti nikdo neví o co doopravdy jde.
Proto tito lidé neustále pořádají schůze a konference, protože zkoušejí získat souhlas ostatních. Ten systém, který vedou, je tak složitý, že si nikdo nedovolí udělat něco jiného, než co bylo uděláno pokaždé. Proto také všichni souhlasí, jeden s druhým, protože si netroufají něco změnit, zavést něco jiného, co nikdo nezná, s čím nemají zkušenosti. A pak se tam objevil Trump a chtěl udělat něco naprosto jiného. Proto ho odstranili, protože se pokoušel měnit zaběhnutá kolečka této složité mašinerie.
Změna je vždycky možná
A přitom je to velice snadné celý systém změnit a tím všecky problémy vyřešit. Když si uvědomíme, že globalistů je jen hrstka a nás je tolik, tak je jisté, že máme značnou moc. Jenže my sami si budujeme své vězení. Ukládáme peníze v bankách, které jsou ve skutečnosti proti nám a tím financujeme útoky, kterými pak trpíme. Podporujeme Amazon, který je také jedním z nich. Investujeme peníze do firem, které ničí tento svět. Platíme daně a neuplatňujeme své právo na to, abychom byli informováni o tom, na co jsou naše peníze použity. Tím vším budujeme své vlastní vězení.
Je nutno sledovat a vědět, kam naše peníze jdou. Je nutno vybírat si firmy, které nepodporují zkázu a ničení našeho světa. A je nutno ptát se, sledovat, vyžadovat zodpovědnost a průhlednost.
Catherine Fitts sice žije v Holandsku, ale mluví většinou o Americe, kterou dobře zná. To, co říká, se ale vztahuje i na zbytek světa. Například, i v České republice máme centrální banku a ani o ní nic nevíme. Je soukromá, nebo státní? Kdo ji vlastní? Jak se jmenuje a jaký je její právní a obchodní status? Tiskne taky naše peníze? Jestliže ano, je to v souladu s Ústavou? A tak dále.

The post Peníze jsou nástroj kontroly: Záblesky z tajemného světa financí a ekonomie first appeared on Pravý prostor .


Nejčtenější za týden