Napřed Turecko, pak Ukrajina, Čína a Rusko – NATO chce dobýt celý svět
RSS

Napřed Turecko, pak Ukrajina, Čína a Rusko – NATO chce dobýt celý svět
JANE KAUFMAN
Je zajímavé, jak snadno dokážou lidé změnit názory a chovat se úplně opačně než dříve. Turecký president Recep Tayyip Erdogan to zrovna dokázal a nevypadalo to, že by se musel příliš přemáhat. Napřed se přátelil s Ruskem a byl zjevně proti Západu. Zasazoval se o mírové řešení sporu na Ukrajině a teď, z ničeho nic porušil dohodu s Ruskem a dovolil, aby se pět Azovských velitelů, které držel v zajetí, vrátilo zpět na Ukrajinu.
Něco takového je v přímém rozporu se smlouvou mezi Moskvou a Kyjevem o výměně válečných zajatců z r. 2022 a Turecko bylo na sepsání této smlouvy rovněž zúčastněno. Zajatce si odvezl sám Zelenský, který tím rovněž porušil zmíněnou smlouvu. Ukrajinskému lidu představil Azovovce jako ‚hrdiny.‘
Proč Erdogan něco takového udělal? Pravda, předtím se setkal se Zelenským – věděl snad tento něco, čím ho dokázal donutit jednat i proti svému spojenci Putinovi, který mu chce zavést do Turecka plynovod a udělat z něho hlavní dodávací tepnu do Evropy?
Podle zmíněné dohody o výměně zajatců mělo zůstat pět hlavních vedoucích Azovových oddílů v Turecku až do konce válečného konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem. Kyjev s touto podmínkou rovněž souhlasil. Takže – jak to?
Je možné, že pět ‚hrdinů‘ jde ve skutečnosti zpět domů na popravu, protože Ukrajinci jim nikdy neodpustí, že se Rusům vzdali. Je uvažováno, že budou posláni do předních linií na frontu, kde má každý život jen 4-hodinové trvání a tam zahynou.
To ale není všecko
Turecký president Erdogan se ještě dále proti svému ruskému spojenci provinil tím, že prohlásil veřejně, při tiskové konferenci, že Ukrajina ‚zaslouží‘ aby se stala členskou zemí NATO. Snad to myslel sarkasticky? Jako že NATO za nic nestojí, tak proč by Ukrajina, která je na tom podobně nemohla být členem? Anebo si opravdu myslel že teď, když Ukrajinci válčí s Ruskem by měla vstoupit do NATO, čímž by NATO bylo donuceno podle Odstavce č.5 se bojů proti Rusku otevřeně zúčastnit a rozpoutat tím 3. světovou válku?
Jak již víme z dřívějška, Erdogan dal rovněž souhlas k přijetí Švédska do NATO, což odmítal celou dobu učinit kvůli tomu, že Švédsko podle něho přechovává a odmítá Turecku vydat několik členů teroristické bandy, která si říká ‚Kurdistánská strana pracujících.‘
Bylo by opravdu zajímavé vědět, co kdo na Západě použil, že Erdogan naprosto obrátil svůj postoj vůči válce, Rusku, NATO a všemu ostatnímu. Je taky možné, že velmi dobře věděl, že Ukrajina se do NATO nedostane, protože Amerika a Německo byly odhodlány něčemu takovému zabránit. Ale taky je možné, že Turci jsou prostě nespolehliví.
Ruská reakce
Ruský senátor , Viktor Bondarev se vyjádřil, že podle posledního jednání Turecka se zdá, že se tato země zkouší zařadit mezi národy, které nejsou vůči Rusku přátelské. Řekl, že má dojem, že se Erdogan podřizuje nátlaku ze Západu. „Národní bezpečnost a národní zájmy mají vždy přednost,“ dodal, „ale i pod vlivem vážného nátlaku Západu si člověk musí zachovat svou důstojnost.“
O předání pěti Azovových vůdců, kteří byli Rusy vzati do zajetí při bitvě u Mariupolu Zelenskému se Bondarev vyjádřil, že to bylo „jedno z hloupých, impulsivních rozhodnutí.“ Usuzuje, že možná Erdogan jednal na základě odumírání obchodu s obilninami, které měly být převáženy přes Černé moře. Rusové si stěžovali, že OSN, které bylo jedno z ručitelů této úmluvy, nikdy neodstranilo sankce vůči ruskému vývozu obilnin a umělých hnojiv, takže pouze Ukrajinci mohli zrní vyvážet.
Dimitrij Peskov , mluvčí Kremlu prohlásil, že vydání Azovových vedoucích na Ukrajinu neovlivní plány na zavedení plynovodu do Turecka. „Tyto dvě záležitosti nejsou spolu v žádném spojení,“ řekl. „Máme v úmyslu pokračovat v našich vztazích s Tureckou republikou, i když tyto jsou opravdu mnohotvárné.“
Seymour Hersh záhadu vyřešil
Někteří mysleli , že změny ve Švédsku přiměly tureckého presidenta Erdogana obrátit zcela na druhou stranu. Švédové nejen že vydali nové, proti-teroristické zákony, postarali se o odstranění embarga EU na dovážení zbraní do Turecka a dokonce některé kurdské teroristy opravdu vyhostili ze země.
Veřejnosti bylo řečeno, že americký president Joe Biden přiměl Erdogana ke změně názoru tím, že mu slíbil dodávku F-16 stíhaček. Jenže Seymour Hersh říká, že se od svých kontaktů dovídá něco zcela jiného. Turecko se nachází v těžké finanční krizi. Jejich lira je neustále pod útokem Západu a následkem toho stále klesá. Nedávné zemětřesení jim udělalo v zemi dokonalou katastrofu, při které ještě ke všemu zahynulo asi sto tisíc lidí. Takže když Joe Biden mluvil před sjezdem NATO telefonicky s Erdoganem a přislíbil mu nutně potřebnou půjčku 11-13 miliard dolarů od IMF (Internet Monetary Fund), Erdogan obrátil ve všech směrech. Odtrhl se od Ruska a připojil se k Západu.
Analyza situace, kterou vypracoval Brad W. Setser ze CFR (Council on Foreign Relations) přidává další informace, když říká, že: „Erdogan vyhrál volby a teď musí udělat vše pro to, aby to pro národ nevypadalo jako že jsou ve finanční krizi.“ Turecko prakticky nemá žádnou cizí měnu, použitelnou k nákupu ze zahraničí. To jediné, co jim zbývalo byl prodej národního zlata, čemuž chtěl Erdogan zabránit. A tak musel spolknout tu hořkou pilulku a půjčit si peníze od lichvářů a zlodějů z IMF.
Je zjevné, že Erdogan to koulí na obě strany. Údajně Turecko dostávalo z Ruska plyn na úvěr, takže ho nemuseli platit. President Putin jim tím zkoušel pomáhat a zatím Turecko prodávalo Ukrajincům dróny, které tito používají proti Rusku. Turecko rovněž dovolilo Ukrajině vyvážet obilí do světa skrze Bospor a Dardanelly. Rusko vyvážen nesmělo.
V článku se Seymour Hersh zmiňuje ještě o příštích presidentských volbách v Americe. Podle něho presidentské místo dostane Donald Trump a vicepresident bude Robert F. Kennedy. Tato podivná dvojice vyhraje nad Bidenem po celé čáře a vyřídí současně mnoho kandidátů na místo v Kongresu a v Senátu.
Ultimatum
Podle Johna Helmera , který píše přímo z Moskvy, dostala Ukrajina na setkání zástupců NATO v Litvě ultimatum: buď do prosince 2023 nad Ruskem zvítězí, anebo bude kyjevský režim zničen a nahrazen Lvovem. Poražené NATO pak odtáhne na západ, daleko od polských a rumunských hranic, i s jejich Odstavcem č. 5 neporušeným.
Americký politik Henry Kissinger se v telefonním rozhovoru se dvěma ruskými uličníky, Vovanem a Lexusem, kteří se vydávali za Zelenského vyjádřil, že pokud ještě Spojené státy Ukrajinu podporují, pak postačí, když budou jejich vojska docilovat malá vítězství; o velké boje, jako o dobytí Krymu, se nemají pokoušet. Teprve pak se mohou uchýlit k vyjednávání o mír. Kissinger se ovšem nezmínil, že vojenští odborníci, se kterými tento námět diskutoval, ho varovali, že Ukrajinci nedocílí nic a ztratí nejen území, ale i podporu Evropy, která je proti jejich vstupu do NATO.
Kissinger dal těmto dvěma ruským šprýmařům dokonce návod, jak se zachovat: „Mezi vyjednáváním o skončení bojů a konečným jednáním o mír bude velmi obtížné začít znovu bojovat s plnou podporou Západu … Americký trend je teď pro skončení bojů … Věřím, že můžete pokračovat se současným útokem s plnou podporou. Naši lidé věří, že nebudete mít naprostý úspěch, že možná získáte nějaké území, ale ne všecko.“
Ruský odhad situace je rozdílný. Podle nich, do konce roku ztratí Ukrajinci tolik vojáků a tolik vojenského vybavení, že NATO a Amerika nebudou stačit dodávat další. Zaminovaná území a následky použití kazetové munice udělají obrovské části země, rozsahu několika set čtverečních kilometrů nedostupné. Oděsa, Charkov a Mikolajev se vzdají a vojáci sami se odtrhnou od Kyjeva a Kyjev je prostě odepíše.
Rusové pak naženou zbytek vojska někde ke Lvovu a to bude konec ukrajinských možností. NATO samo bude mít co dělat, aby včas ze země uprchlo. Podle výsledků rozhovoru presidenta Putina se vzbouřencem Jevgenijem Prigožinem, ke kterému došlo pár dnů po tak zvané Wagnerově vzpouře, Putin je připraven zahnat NATO po stopách dřívějších hitlerovských vojsk pryč ze země.
Výsledky NATO konference v Litvě
Podle záznamu z NATO konference 11. července t.r. ve Vilniusu, v Litvě, nazvaného „ Komuniké z konference ve Vilniusu “ (Vilnius Summit Communiqué), předposlední odstavec, č. 89 říká, že: „NATO zůstane to nejmocnější spojenectví v historii. Tak jako v minulosti, vydrží zkoušku času a bude schopno chránit svobodu a bezpeční svých spojenců a starat se o jejich mír a bezpečí.“
Jsou to řádně nabubřelá slova, prodchnutá prázdnou, ničím nepodloženou pýchou, protože NATO ještě nikdy nikde nebojovalo za své členské země. Spíš bojovali proti nim, anebo spolu s US podnikali loupeživé výpady do zemí, jako je Libyje, Irák, Afghanistán. Snad proto nemohli mezi sebe přijmout Ukrajinu, to pak by jim jejich schlubná rétorika už vůbec neprošla. Ukrajina nehájí bezpečí ani svých vlastních lidí, o spojencích nemluvě.
Francouzský generál v penzi, Jean-Bernard Pinatel se vyjádřil, že nevěří v úspěch ukrajinského útoku. Podle něho, „Ta největší nevýhoda na Ukrajině není ani tak nedostatečné množství vojenské výbavy, která mimochodem nebyla vždy nejlepší kvality, protože Západ posílal Ukrajincům staré, vyřazené kusy. Jejich největší nevýhodou jsou jejich lidé, nebo spíš jejich nedostatek. Ti nejlepší bojovníci jsou již dávno mrtví.“
Západ se opravdu urazil
President Zelenský to s přílišnou kritikou na konferenci NATO opravdu přehnal a Západ to nevzal na lehkou váhu. Jejich znechucení došlo tak daleko, že dokonce uvažovali o zrušení slibu o přijetí Ukrajiny do NATO.
Konečná verze záznamu konference říká, že: „Členské země NATO budou schopny vyzvat Ukrajinu ke vstupu do organizace když budou všichni členové souhlasit a když budou splněny podmínky.“ Generální sekretář organizace, Jens Stoltenberg se pak vyjádřil, že Kyjev může doufat v přijetí pouze když vyhraje válku s Ruskem.
Velikášství a snaha o světovládu
NATO není ta jednoduchá , základní organizace, vytvořená na obranu svých členských států, jak se rádi představují světu. Jejich ‚Komuniké‘ z Litvy je ve skutečnosti návod na celosvětovou válku. Pouze malá část pojednává o jejich vlastních záležitostech a o válce na Ukrajině. Zbytek je zaměřen na snahu vnutit svou vůli celému světu.
O současném konfliktu s Ruskem se vyjadřují nesmlouvavě a nepřipouští možnost vyjednávání o mír. Rusko podle nich musí být potrestáno za ‚válečné zločiny‘ a jediná možnost jak válku ukončit je, že z Ukrajiny odtáhnou.
Podle nich, budoucnost Ukrajiny je v NATO, ale neudávají kdy k něčemu takovém dojde, takže to jsou těšínská jablíčka. Zato ponechávají Polsku a jiným NATO zemím možnost poslat svá vojska na Ukrajinu, pokud s tím bude US souhlasit, aniž by celá organizace byla v konfliktu zapletena a této války se zúčastnila. (Trochu přitaženo za vlasy, nemyslíte?)
NATO – podle jejich vyjádření – není absolutně ve válce zapleteno, i když Ukrajinu neustále zásobují zbraněmi, financemi a vojáky. Zato kdyby Rusové koupili odněkud náboje, to by bylo vyhlášení války jejich organizaci. (To je velký nepoměr! Jak to, že to nikdo nevidí?)
Ale důležitější než zmíněné ‚Komuniké‘ je (nezveřejněný) válečný plán, který již NATO vypracovalo a který má 4000 stran. Plán popisuje detailní rozmístění vojsk a válečné mašinerie skrze Východní Evropu, kde má dojít k navýšení vojenské přítomnosti ze současných 40 000 vojáků na 300 000. Jedná se o plán, který má „zaručit včasnou podporu všech spojenců, v souladu s našim 360° přístupem.“ (360° přístup znamená všecko kolem dokola, neboli celý svět. NATO plánuje celosvětovou válku! )
Přijetím Finska a Švédska do organizace se hranice s Ruskem posunuly do těsné blízkosti Petrohradu, nějakých ubohých 150 km od města. Baltické moře se tím stalo rejdištěm NATO a ti se mohou pokoušet bránit Rusku dosáhnout Kaliningrad po moři.
To vše naznačuje pouze na jedno, že NATO usiluje o nadvládu nad celým světem.
Už to je podivné, že se setkání v Litvě zúčastnili – kromě zástupců členských států NATO – také zástupci zemí, které vůbec do organizace nepatří. Takže se tam objevili zástupci Japonska, Australie, Nového Zealandu, Jižní Koreje, Moldovy, Gruzie, Bosny a Hercegoviny, president Evropské rady (European Council) a presidentka Evropské komise.
Jako hejno infikovaných komárů se při jednání vrhli na Rusko, které lživě obviňovali z nezákonného napadení sousedního státu. Rusko přitom vtáhlo na Ukrajinu přesně podle zákonem povolené možnosti, za účelem pomoci svému sousedovi v nouzi.
Kdyby mohli, tak by rovněž za živa čtvrtili Čínu. Řekli, že „čínské veřejné plány a nátlaková politika jsou ohrožením našich zájmů, bezpečnosti a hodnot. Jsme stále otevřeni prospěšnému jednání s Čínou, včetně budování vzájemné průhlednosti, která sleduje bezpečnost (NATO) organizace. Jsme neustále ohrožováni kybernetickým, vesmírným, hybridním a jiným nesymetrickým ohrožením a zákeřným využívání nových a rušivých technologií.“
Podle nich, Čína používá širokou škálu politických, ekonomických a vojenských nástrojů, aby se rozšířila po celém světě a aby vypadala mocně. Také se pokouší kontrolovat klíčové technologie a průmyslová odvětví, kritické a strategické materiály a dodávkové řetězce.
Samozřejmě, že situaci náležitě překrucují. Napřed navozili do Číny všechen průmysl, co se tam vešel, jen aby si neznečišťovali vlastní záhumenky a teď, když na tom Číňané vydělávají slušné peníze a ještě chtějí žít po svém, neobtěžováni Západem, tak se jim to nelíbí!
Pokrytci a teroristé
Celé setkání NATO členských zemí, jak je zachyceno v jejich ‚Komuniké,‘ je plné pokrytectví a lží. Mají plno řečí o tom, jak US, EU a NATO ‚chrání národní samostatnost a územní celistvost‘ a přitom způsobili každý válečný konflikt ve světě. Považují za své výsostní právo dodávat Ukrajině zbraně a vůbec jim nevadí, že tím rozdmýchávají konflikt, který by už dávno skončil.
Po přečtení zápisu z jejich setkání je zjevné, že NATO není obranná organizace svých členských států, ale že je to monster Frankenstein, vyzbrojený moderními zbraněmi, připraven napadnout kohokoliv a kdykoliv. Nedávno Srbsko oznámilo, že našli větší naleziště zlata a ihned zkouší NATO, spolu s neméně krvežíznivou Evropskou unií rozpoutat další válku mezi Srby a Kosovem.
To byli oni, kteří vtáhli Rusko do současného konfliktu. Celých 8 let Rusové trpěli jejich urážky ve formě vyzbrojování Ukrajiny, vyvražďování etnických Rusů v Donbasu, instalování dalekonosných raket, namířených na všecka hlavní ruská města, odmítání mírumilovného vyjednávání, zkoušek nebezpečných chemických zbraní na nevinné civilní populaci jak Ukrajiny, Donbasu, tak i Ruska.
Když už to nešlo dále a celá válečná mašinerie Ukrajiny byla nastavena na hraniční čáru Donbasu, to byla pozvánka do války, kterou Rusové nemohli přehlédnout. Vyrazili na pomoc a tím se chytili do pasti, ze které není snadný únik: Rusko musí buď vyhrát za každou cenu, anebo kapitulovat a přijít o všecko, včetně své vlastní země.
Nepovedený ukrajinský útok, tolik ohlašovaný a propagovaný, neuspěl. Přesto chce NATO a s ním US a EU táhnout současnou válku co nejdéle, bez ohledu na to, kolik lidských životů bude naprosto zbytečně utraceno. A Ukrajinci jim v tom pomáhají, když prolévají svoji vlastní krev za cizí zisky, protiví se Rusku, odtrhují se od svých bratrských sousedů a považují se pyšně za něco jiného, za něco lepšího. Přitom nevidí, že na Ukrajině stojí jeden slovanský národ proti druhému a úspěšně se vybíjejí, vyvražďují, zatím co anglosaští popichovatelé se radují, jak snadno se nás zbavují.
To je důvod, proč chtějí bojovat do posledního Ukrajince. Pak přijde na řadu poslední Rus, poslední Čech, Slovák, Polák a po nich všichni ostatní. Všech dvanáct slovanských kmenů chtějí vyhubit, protože tyto jsou pro ně tvrdá, nepřekonatelná konkurence. To je s největší pravděpodobností těch dvanáct kmenů, které kdysi, ve starověku opustily Palestinu (Israel) a roztrousily se po světě. To jsou původní obyvatelé naší planety, kteří mají úmluvu se samotným Bohem.
Anglosasové to velmi dobře ví a proto to velmi dobře před námi tají.

The post Napřed Turecko, pak Ukrajina, Čína a Rusko – NATO chce dobýt celý svět first appeared on Pravý prostor .


Nejčtenější za týden