Prosím, vyřaďte se! Transfúzní a odběrová centra v Čechách a na Slovensku začala některým dárcům krve typu 0 rozdávat podivné papíry na dobrovolné vyřazení dárce z odběru a sestry kladou divné otázky, jestli lidé nelžou a vyplnili odběrový dotazník pravdi
RSS

Prosím, vyřaďte se! Transfúzní a odběrová centra v Čechách a na Slovensku začala některým dárcům krve typu 0 rozdávat podivné papíry na dobrovolné vyřazení dárce z odběru a sestry kladou divné otázky, jestli lidé nelžou a vyplnili odběrový dotazník pravdi

Prosím, vyřaďte se! Transfúzní a odběrová centra v Čechách a na Slovensku začala některým dárcům krve typu 0 rozdávat podivné papíry na dobrovolné vyřazení dárce z odběru a sestry kladou divné otázky, jestli lidé nelžou a vyplnili odběrový dotazník pravdivě! Ve většině případů jde o lidi, kteří byli očkováni vakcínou Pfizer, aniž by o tom věděli a odběrovým laboratořím se prý krev sráží v krevních vacích! Centra tak hledají cesty, jak se potichu zbavit nedobrovolně očkovaných nulkařů a současně ututlat skandál, který by poškodil vakcíny? V Německu už nemocnice rozdávají formuláře s kolonkami na 6 dávek vakcíny! Španělská studie definitivně potvrdila, že ve vakcínách je grafen!
Naše redakce dnes dostala už přibližně desátý email na totožné téma, které začíná pomalu probublávat na povrch. Za poslední měsíc jsme dostali od lidí v ČR i ze Slovenska už několik svědectví od dárců krve, že se střetli s neuvěřitelným zážitkem ve svém odběrovém centru. Ve všech případech se jedná o dárce krve s krevní skupinou 0, ve 4 případech jde o osoby s Rh pozitivním faktorem a v 6 případech o lidi s faktorem negativním. Podle svědectví jde o bizarní situace, kdy po vyplnění epidemiologického formuláře a po vyšetření krve přijde sestra a začne klást podivné otázky směřující na dárce, jestli náhodou nelhal při vyplnění epidemiologického dotazníku.
Krevní štítek skupiny 0
Odběrová centra totiž nepřijímají krev čerstvě očkovaných osob, pokud od poslední dávky covidové vakcíny neuběhlo alespoň 7 dní. Nejvíce se to týká krevní skupiny 0 obou faktorů, přičemž negativní faktor lehce převažuje. Podle informací po provedení odběru se krev v odběrovém krevním vaku začne srážet, a to okamžitě po kontaktu se světlem. Celé vaky krve jsou tak částečně znehodnoceny, i když teoreticky lze z nich získat plazmu, ale ta se chová podivně a má polární neutralitu, jako kdyby postrádala elektrolyty, popsal nám v emailu jeden z dárců, který daruje krev 0 Rh pozitivní již skoro 20 let.
Očkovaní lidé 7 dní po vakcinaci nesmí darovat krev, ale co s lidmi, kteří se naočkovali od supernosiče aerobně před 2 dny?
Vakcíny skutečně v lidské krvi dělají neuvěřitelný cirkus, ale dosud se zdálo, že odběrovým a transfúzním centrům to nijak nevadí. Jenže, jakmile se v poslední době začalo očkovat 3. posilovací dávkou, tak se všechno změnilo. Odběrová centra se začala potichu zbavovat dárců skupiny 0 obou faktorů, ale všechno přitom probíhá neuvěřitelně podezřelou a bizarní cestou v naprosté snaze o zachování tichosti. Dosud jsme to v redakci považovali jenom za nějaký úlet, ale pokud se ozve 10 lidí s prakticky stejnou zkušeností z ČR i ze Slovenska, tak to začíná měnit situaci.
A právě dnes jsme dostali nový případ, kdy tentokrát naše čtenářka byla pohotová a rovnou si mobilem vyfotila bizarní papír, který dostala do ruky poté, co za ní přišla sestra v odběrovém centru a začala jí klást divné otázky, jestli prý při vyplňování epidemiologického dotazníku nelhala. Ve všech případech totiž lidé vůbec nebyli očkováni, s výjimkou dvou případů. Jenže v těchto dvou případech mají oba čtenáři po druhé dávce již několik měsíců , takže lhůta 7 dní po poslední dávce přece nemá mít vliv na srážení krve v krevním vaku, ne? Anebo ano? A tady to celé začíná.
Spike proteiny na buňce savce
Během vyšetření krve dárců s krevní skupinou nula se ukazuje, že ve skutečnosti jsou čerstvě očkovaní, mají v sobě miliardy spike proteinů mRNA vakcíny, ale nikdy na očkování nebyli. Jediným vysvětlením je, že tyto osoby byly očkovány vzduchem, tedy aerobně, jak ve své klinické studii upozorňoval přímo Pfizer, psali jsme o tom v článku zde . Pfizer přímo ve své klinické studii v první etapě sledoval aerobní přenos antigenů z těla očkované osoby na neočkovanou, a to jak vzduchem, tak i potem a fyzickým kontaktem.
Pfizer si byl od počátku vědom toho, že vakcína neposkytuje bezinfekčnost, a že očkovaní lidé budou prskat a rozšiřovat očkovací antigeny všude okolo sebe. Tyto antigeny se potom dostanou do těl neočkovaných osob, a když taková osoba přijde darovat krev, tak zdravotní sestra přiletí jako s keserem a začne obviňovat dárce krve, že do dotazníku lhal, že ještě neuběhlo 7 dní od jeho očkování, protože má krev úplně plnou a nasáklou antigeny z vakcíny Pfizer, které jsou snadno detekovatelné při krevním rozboru. Odběrová stanice si tak myslí, že dárce krve do dotazníku lhal, když uvedl, že buď nebyl očkovaný, anebo že již uběhlo více jak 7 dní od očkování. Jenže, tohle není celé.
Německé nemocnice už rozdávají formuláře s kolonkami na 6 dávek vakcíny
V Německu už začaly nemocnice lidem rozdávat dotazníky a formuláře, které mají předtištěné kolonky a sloupečky pro 6 dávek vakcinace proti Covid-19. Formulář nám do redakce zaslal náš čtenář. Nemocnice v Německu jedou covidovou agendu velmi svědomitě a jak je vidět, počítá se s mnoha dalšími dávkami přeočkování, přičemž se obávám, že těch 6 sloupců ani nebude stačit. A teď si představte, že lidé budou mít v krvi tolik očkovacích cyklů a tolik látek, co to asi udělá s lidskou krví po čase?
Co když tento problém se srážením krve u nulkařů je jenom začátek problému, který se bude prohlubovat? Co když mají globalisté v plánu, kromě krize čipů do automobilů a krom plynové krize, ještě i krizi v oblastí zásob krevních konzerv? Bez dostatku dárců nelze zajistit operační programy nemocnic. Pokud vznikne krize mezi univerzálními dárci skupiny 0, může to znamenat kolaps urgentních příjmů, kde zachraňují životy lidí např. po autonehodách. Tohle opravdu není žádná legrace, dámy a pánové.
Formulář z německé nemocnice obsahuje kolonky pro 6 dávek vakcín
Lékaři a pracovníci transfúzních stanic nejsou žádní diletanti. Vědí moc dobře, že ti lidé při vyplňování dotazníků o očkování nelžou. Vědí moc dobře, co se doopravdy okolo nás děje. Když přijde neočkovaný člověk na krevní odběr, anebo i očkovaný člověk, který ale už má vakcínu vyčpělou mnoho měsíců, tak krevní rozbor zjistí, že mají krev plnou antigenů, které mají copyright vakcíny Pfizer. A proč to postihuje prakticky hlavně jenom nulkaře? Protož krev skupiny 0 neobsahuje antigeny ani na skupinu A, ani na B, ale obsahuje protilátky anti-A i anti-B. A tato kombinace způsobuje podivný jev.
Osoby s krví 0 vykazují známky přirozené rezistence vůči Covid-19. Dosud není jasné, jak je to možné, ale podle všeho pro rozvoj nemoci je vyžadována situace, kdy krev disponuje alespoň jedním antigenem a naopak nemá protilátky ani anti-A, ani anti-B. Jakmile ale krev 0 opustí lidské tělo a obsahuje antigeny Pfizeru, světlo podle všeho spustí fotochemickou reakci neznámého původu a protilátky v krvi napadnou vakcinační antigen. Výsledkem je vysrážení krve. Fotodekompozice krve je opravdu nezvyklá, ale odběrová centra nemůžou a nesmí spustit paniku. A proto se snaží dárců s touto krví zbavit, ale pouze potichu a dobrovolnou cestou.
Prosím, vyřaďte se! Srážení krve v odběrových krevních vacích začíná být vážná problém
Čtenářka ze Slovenska nám zaslala papír, který dostala od zdravotní sestry a na papíru je žádost o dobrovolné vyřazení ze seznamu dárců. Není to vyhazov, ale dárce dostane papír, že se má dobrovolně odregistrovat. Odběrové centrum totiž chce zabránit rozšíření paniky a skandálu. Tohle není jenom na Slovensku, to je teď všude. Krevní centra čelí situaci, kdy neočkovaní dárci s nulkou jsou zaplaveni vakcinačními antigeny, protože u nich proběhlo spontánní aerobní naočkování, které je přísně utajované a umlčované u všech vakcín.
Čtenářka dostala papír na samovyřazení
Celá současná pandemie je důsledkem sekundárního aerobního očkování, kdy lidé byli nakažení/naočkováni od očkovaných osob, a když taková osoba dostane do sebe tyto antigeny, tak mírně onemocní, dostane Covid-19. Jenže, pokud má osoba krevní skupinu nula, nemusí osoba onemocnět vůbec, protože krev dosud nejasným způsobem neumožňuje antigenům reaktivitu. Takže, když taková osoba jde darovat krev a dostane se z těla do plastového vaku, začne se po kontaktu se světlem proces fotodekompozice krve a ta se vysráží ve vaku v důsledku chemické reakce světla, antigenů a protilátek krve. A proč k tomu dochází?
Španělská univerzita publikovala již druhou studii a potvrdila v ní nález oxidů grafenu ve vakcínách proti Covid-19
Odpověď přinesla zřejmě čerstvě zveřejněná studie [ 1 ] výzkumníků ze španělské univerzity v Almerii, kteří použili úplně novou metodu na detekci oxidů grafenů ve vakcínách. Úvod studie obsahuje toto sdělení.
Představujeme zde náš výzkum přítomnosti grafenu v kovidových vakcínách. Provedli jsme náhodný screening nanočástic podobných grafenu viditelných v optickém mikroskopu v sedmi náhodných vzorcích lahviček od čtyř různých ochranných známek a spojili jsme snímky s jejich spektrálními signaturami vibrací RAMAN. Touto technikou, nazývanou mikro-RAMAN, se nám podařilo určit přítomnost grafenu v některých z těchto vzorků po screeningu více než 110 objektů vybraných pro jejich grafenový vzhled pod optickým mikroskopem. Z nich byla vybrána skupina 28 objektů, a to z důvodu shody obrazů i spekter s přítomností derivátů grafenu na základě shody těchto signálů se signály získanými ze standardů a vědecké literatury.
Identifikaci struktur oxidu grafenu lze považovat za průkaznou u 8 z nich, a to díky vysoké spektrální korelaci se standardem. U zbývajících 20 objektů vykazují snímky spojené s Ramanovými signály velmi vysokou míru shody s neurčenými grafenovými strukturami, které se však liší od zde použitého standardu. Tento výzkum zůstává otevřený a je k dispozici vědecké komunitě k diskusi. Vyzýváme nezávislé výzkumné pracovníky bez střetu zájmů a bez koakce s jakoukoli institucí, aby provedli širší protianalýzu těchto produktů a dosáhli tak podrobnějších znalostí o složení a potenciálním zdravotním riziku těchto experimentálních léčiv, přičemž připomínáme, že grafenové materiály mají potenciální toxicitu na člověka a jejich přítomnost nebyla deklarována v žádném povolení k mimořádnému použití. Na konci tohoto videa zanecháváme odkaz ke stažení této zprávy.
Chystají se globalčiky rozpoutat kromě automobilové a plynové krize i krizi s nedostatkem krevních konzerv?
Studie byla publikována počátkem listopadu a jde o převratné potvrzení přítomnosti oxidů grafenu hned v několika vakcínách proti Covid-19. Toto je již druhá studie od vědců ze španělské univerzity, protože už v červenci jsme informovali [ 2 ] o tom, že přinesli studii o přítomnosti grafenu ve vakcínách. Jejich studie se stala terčem diskreditace a zpochybňování, a tak přišli s další detekční metodou, která je všeobecně používána ve forenzní biologii a také při rozborech stop po výbušninách, ve forenzní kriminalistice a v dalších oborech. Systém spektrálních signatur a vibrací umožňuje detekovat i ty nejmenší částice hmoty s vysokou precizností.
Náhled studie španělské univerzity
Tato nová studie tak znovu potvrdila přítomnost grafenových oxidů ve vakcínách. A právě grafen a látky na bázi feritu způsobují na světle prudkou oxidaci. Je možné, že fotoreakce krve skupiny nula při přítomnosti antigenů z vakcíny a prvků grafenových oxidů způsobuje srážení krve při kontaktu se světlem. Fotodekompozice krve je děsivá událost, která je vysoce nebezpečná. Kdyby tento jev zasáhl více lidí se skupinou nula, která je univerzálním dárcem pro všechny lidi, mohla by nastat hematologická krize s nedostatkem krve. Krev by se mohla sice zpracovávat ve tmě, ale není jasné, jestli grafen neprovádí destrukci a poruchy při separování plazmy. Snaha o odregistrování nulkařů v co největší tichosti je tak dalším děsivým střípkem do mozaiky covidiánského totalitarismu. Tady máš papír, dárče, a sám se vyhoď z našeho seznamu dárců. Hlavně všechno v tichosti!
Nejen o této děsivé souvislosti budeme hovořit dnes od 19:30 na Svobodném vysílači CS . Probereme všechna aktuální témata z domova i ze světa. Všichni jste srdečně zváni k poslechu.
-VK-
Šéfredaktor AE News
S námi čtete, s námi objevujete
Vážení čtenáři Aeronetu, pokud se vám líbí naše investigativní žurnalistika a komplexní analýzy, které pro Vás už 7. rokem děláme, pokud se vám líbí naše články, videa a pravidelné páteční pořady na SVCS, a chcete-li, abychom vám i nadále mohli přinášet nové informace a politické analýzy a komentáře, přispějte prosím jakoukoliv sumou v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce  zde , ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Zatím jsme vysbírali jen cca.  61%  z cílové sumy a  do konce měsíce zbývají 3 dny . Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, kryptoměnami Bitcoin, Bitcoin Cash a Ethereum, a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná.  Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!


Jak poznat nevěru?

Máte podezření, že vás váš protějšek podvádí?

Rychlá půjčka ihned

Není nic jednoduššího než si vybrat rychlou půjčku na www.finmoney.cz.

Špionážní technika

Jak zjistit pravdu? Pomocí profesionálních pomocníků.

Jirkovo rychlé půjčky

Srovnejte si online půjčky z pohodlí vašeho domova. 100% přes Internet

Účetní program AdmWin

Nabídky, zakázky, objednávky, sklady, faktury, dod.listy, účtenky EET

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!


Nejčtenější za týden