Nový Zéland chce ve jménu boje proti uhlíku zdanit kravské prdy
RSS

Nový Zéland chce ve jménu boje proti uhlíku zdanit kravské prdy

Klimaalarmismus má za cíl postupně zredukovat a někdy v příštím desetiletí i zakázat chov dobytka. Podle klimatických šílenců má bílkoviny z masa nahradit hmyz nebo maso laboratorní, jehož výrobou se již zabývá také Bill Gates.
V první fázi je třeba lidi přesvědčit, že prdění dobytka likviduje naši planetu. Proto se například ve Velké Británii rozhodli vyrobit jakési ohlávky, které alespoň redukují plyny vzniklé říháním, jejichž funkcí byl velmi nadšen i princ William, který je samozřejmě součástí rodiny, podílející se na změně světového politického systému.
Spojené království také diskutovalo o zahrnutí zemědělských emisí do vlastního systému obchodování s emisemi jako součást prvního kroku k zavedení hraničních daní na oxid uhličitý, které by mohly ochránit britské výrobce před levnějšími dovozy.
Na pokrokovém Novém Zélandu, vedeném jednou z nejoblíbenějších žákyň Klause Schwaba, se rozhodli neotálet a zavést uhlíkovou daň z každého kusu dobytka. To by mělo značně zvýšit cenu masa i mléka a mléčných výrobků. Do této ceny se totiž nová daň, kterou budou nuceni farmáři platit, promítne. Lze předpokládat, že podobná politika bude pro mnohé farmy likvidační.
Co myslíte, jak dlouho potrvá, než se stejným nápadem přijde také EU, která má již neomezené kompetence v oblasti klimatu, jimž se musí všechny země striktně podřídit?
Nový Zéland zdaní prdění a říhání hospodářských zvířat a stanoví cenu zemědělských emisí. Jde o snahu oslovit jeden z největších zdrojů skleníkových plynů v zemi, který trápí vedení země.
Návrh by podle ministerstva životního prostředí učinil z Nového Zélandu, významného zemědělského exportéra, první zemi, která by farmářům uložila povinnost platit za emise hospodářských zvířat. Nový Zéland, kde žije 5 milionů lidí, má asi 10 milionů kusů skotu a 26 milionů ovcí.
Téměř polovina celkových emisí skleníkových plynů v zemi pochází ze zemědělství, zejména se to týká metanu, ale zemědělské emise byly dříve vyloučeny ze systému obchodování s emisemi v zemi, což vedlo ke kritice vládního závazku zastavit globální oteplování.
Podle návrhu plánu, který vypracovali zástupci vlády a zemědělské veřejnosti, budou zemědělci nuceni platit za své emise plynů od roku 2025. Zemědělské plyny s krátkou a dlouhou životností budou oceněny odděleně.
Náklady se pravděpodobně přenesou na spotřebitele, což povede k vyšším cenám masa.
„Není pochyb o tom, že musíme snížit množství metanu, které vypouštíme do atmosféry a efektivní systém stanovování cen emisí pro zemědělství bude hrát důležitou roli v dosažení tohoto cíle,“ řekl James Shaw, ministr pro klima.
Návrh obsahuje pobídky pro zemědělce, kteří snižují emise prostřednictvím krmných přísad, zatímco ke kompenzaci emisí lze využít lesní hospodářství na farmě. Výtěžek ze systému bude investován do výzkumu, vývoje a poradenských služeb pro zemědělce.
„Naše doporučení umožňují udržitelnou produkci potravin a vlákniny pro budoucí generace a zároveň hrají spravedlivou roli při plnění klimatických závazků země,“ říká Michael Ahie, prezident Partnerství pro primární sektor.
Návrh by byl potenciálně největším regulačním narušením zemědělství od zrušení zemědělských dotací v 80. letech, uvedla Susan Kilsby, zemědělská ekonomka z ANZ Bank.
Tato zpráva vyvolala na internetu mnoho reakcí, přičemž většina lidí považuje nápad novozélandské vlády na zdanění přirozených tělesných funkcí dobytka za šílený.
Konečné rozhodnutí o systému se očekává v prosinci.
 
 
 
 
 
 
Ohodnoťte tento příspěvek! [Celkem: 0 Průměrně: 0 ]


Nejčtenější za týden