Zrušení koncertu z pohledu práva
RSS

Zrušení koncertu z pohledu právaJANA ZWYRTEK HAMPLOVÁ
Vydírání, zneužití pravomoci, jednání v rozporu s ústavním pořádkem . Kladu si otázku, zda žijeme ještě v právním státě.
Přečetla jsem si dnes, co říkají o zrušení koncertu všichni zúčastnění… A z pohledu čistě právního jde o vydírání pořadatelů v přímém přenosu. K tomu byla způsobena vysoká škoda (pořadatelům), kteří se sami neztotožňují se zrušením koncertu, ale ustoupili pouze tlaku pražských politiků; ti se tím ale mohli dopustit zneužití pravomoci úřední osoby.
Mezi tyto pravomoci totiž rozhodně nepatří doporučovat formou politického tlaku za využití politické funkce třetím osobám na základě tzv. sankčního seznamu cizího státu, kterého umělce mají či nemají nechat vystoupit, tedy nechat jej vykonávat své povolání.
Současně je dané jednání v rozporu s naším ústavním pořádkem , jehož součástí je Listina základních práv a svobod, jehož citace je též jednoznačná a vylučuje aplikaci jakékoli kolektivní viny a projevů nacionalismu a diskriminace ve vztahu k výkonu povolání kohokoliv včetně umělců na základě národnosti nebo politického smýšlení.

CITACE ZÁKONA:
Vydírání (trestní zákoník) “Kdo jiného …. pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal …. bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo peněžitým trestem”. “Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán… způsobí-li takovým činem značnou škodu,… spáchá-li takový čin na jiném pro …. jeho skutečnou nebo domnělou národnost, politické přesvědčení…. “
Listina základních práv a svobod Článek 3 “Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu… politického smýšlení…. národního … původu…”

Kdybychom žili v právním státě, dané jednání by bylo důvodem pro zahájení trestního řízení už na základě toho, co bylo publikováno.
Paradoxně aktérům by při posuzování závažnosti jednání pomohl fakt, že Anna Netrebko se vzdala práva na náhradu nemalé škody . Musím říct, že ji docela chápu.
 
FB

The post Zrušení koncertu z pohledu práva first appeared on Pravý prostor .


Nejčtenější za týden