Dokument BBC: Ježíš nebyl ukřižován, byl to buddhistický mnich
RSS

Dokument BBC: Ježíš nebyl ukřižován, byl to buddhistický mnich

Většinou na základě mezer v Ježíšově životě (mezi 13 a 29 lety) výzkumy naznačují, že důvodem, proč neexistují žádné biblické záznamy o místě Ježíšova pobytu, je to, že byl značně ovlivněn buddhismem. (Foto: Flickr / ilustrační)Dokumentární film vysílaný BBC naznačuje, že Ježíš Kristus NEBYL ukřižován a že byl buddhistickým mnichem.Poutavý dokument klade nespočet otázek, na které mnozí odmítají odpovědět.Jak je v dokumentu uvedeno, v příběhu křesťanství se objevuje nejslavnější jméno v dějinách a také nejslavnější událost v dějinách, ukřižování.Pro některé nebo dokonce pro mnoho pravých věřících lze skutečnost, že Ježíš byl ukřižován, zemřel, vstal z mrtvých a vstoupil na nebesa, považovat za definitivní pravdu.V průběhu dějin však mnozí tyto události zpochybňovali. Mohl by člověk – Ježíš – zemřít po pouhých šesti hodinách na kříži? Byl omámen? A co se skutečně odehrálo v hrobě, a pokud Ježíš nevystoupil do nebe, kam se tedy poděla ústřední postava křesťanství?Mnozí autoři těmito otázkami riskují zpochybnění celé myšlenky křesťanství a jsou velmi kontroverzní.Nejdůležitější částí příběhu o Ježíši Kristu – které všichni křesťané věrně věří – je „myšlenka „, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých – zmrtvýchvstání, primární příběh jádra křesťanství.Zkrátka a dobře, dokument zpochybňuje Ježíšův život a klade řadu kontroverzních otázek život, byl Ježíš exkomunikován a utekl do Himálaje?Podle dokumentu Ježíš strávil roky učením v různých vzdálených svatých městech, jako jsou Džagannáth, Rádžagríha a Benáres, a že nakonec uprchl do Himálaje, kde pokračoval ve studiu buddhismu.Mnoho autorů, včetně německého učence jménem Holger Kersten, psalo o Ježíšovi a jeho životě s tím, že se usadil v Sindhu mezi Árjány.Dokumentární film vysílaný BBC naznačuje, že Ježíš uprchl a unikl smrti do Afghánistánu s několika židovskými osadníky.Zdá se, že místní příběhy potvrzují teorii, která naznačuje, že Ježíš strávil několik let v Kašmírském údolí a zůstal tam až do své smrti ve věku 80 let.Ježíšova buddhistická mapa cesty.Ztracená léta JežíšeZtracená Ježíšova léta (neboli temná léta) označují podle Nového zákona nedokumentované období mezi Ježíšovým dětstvím a začátkem jeho služby.Evangelia vyprávějí o Ježíšově narození a následné cestě do Egypta, aby unikl Herodově zuřivosti (Mt 2, 13-23).Obecně se hovoří o tom, že Maria a malý Ježíš žili v Nazaretu (Mt 2, 23; Lk 2, 39-40).Existuje také ojedinělá zpráva o návštěvě Josefa, Marie a Ježíše v Jeruzalémě na oslavě velikonočních svátků, když bylo Ježíšovi dvanáct let (Lk 2, 41-50).Poté však následuje mezera v dějinách, která zahrnuje osmnáct let Kristova života (od 12 do 30 let).Kromě obecné narážky na to, že Ježíš postupoval v moudrosti, vzrůstu a v přízni Boha i lidí (Lk 2, 52), Bible o Ježíšově životě v tomto období neříká nic bližšího.Mezi křesťany je běžný předpoklad, že Ježíš v tomto období prostě žil v Nazaretu.Zajímavé je, že autoři Gruber a Kersten (1995) také tvrdí, že buddhismus měl na Ježíšův život a učení podstatný vliv. Autoři tvrdí, že Ježíš byl ovlivněn učením a praxí „theravádistů“, které autoři popisují jako učitele theravádové buddhistické školy, která byla založena v Judsku.Gruber a Kersten tvrdí, že Ježíš žil životem ideálního buddhisty a učil buddhismu své žáky. Jejich práce jde ve stopách oxfordského novozákonníka Barnetta Hillmana Streetera, který ve 30. letech 20. století zjistil, že Buddhovo morální učení má čtyři nápadné podobnosti s Kázáním na hoře – sbírkou výroků a učení připisovaných Ježíšovi, která zdůrazňuje jeho morální učení nacházející se v Matoušově evangeliu (kapitoly 5, 6 a 7).Kázání je nejdelším souvislým úsekem Ježíšových promluv, který se nachází v Novém zákoně, a je jednou z nejcitovanějších součástí kanonických evangelií.Mnozí badatelé se domnívají, že Ježíš mohl být inspirován buddhistickým náboženstvím a že Tomášovo evangelium a mnohé rukopisné texty nalezené v egyptském Nag Hammádí tuto možnost odrážejí.Knihy jako Agnostik a Mimo víru: Tomášovo evangelium od Elaine Pagelsové a Původní Ježíš od Grubera a Kerstena pojednávají o těchto teoriích.Zajímavé je, že v roce 1887 navštívil Indii a Tibet ruský spisovatel Nikolaj Notovič.Uvedl, že v klášteře Hemis v Ladaku slyšel o rukopisu „Život svatého Issy, nejlepšího z lidských synů“.Issa je arabské jméno Ježíše.Jeho historie spolu s textem přeloženým ze „Života svatého Issy“ byla vydána ve francouzštině v roce 1894 pod názvem „ Neznámý život Ježíše Krista “ a následně přeložena do angličtiny

Zdroj: ancient-code.com
Článek Dokument BBC: Ježíš nebyl ukřižován, byl to buddhistický mnich se nejdříve objevil na AC24.cz .


Nejčtenější za týden