Svět ruskýma očima 725
RSS

Svět ruskýma očima 725


Čína úmyslně maří úsilí Ruska a Saúdské Arábie o zpřísnění trhu s ropou
19. srpna 2023
V červenci klesl dovoz surové ropy do Číny ve srovnání s červnem, ačkoliv byl vyšší než v odpovídajícím období roku 2022. V průměru kupovala Čína 10,29 milionů barelů denně, a to je méně než byl rekord 12,67 milionů barelů v červnu. Tato množství jsou o hodně vyšší než ta, která uváděl Peking v době, v níž byl kvůli covidu v karanténě.
Zásoby v Číně narůstaly průměrně více než o 1,9 milionu barelů za den v průběhu tří měsíců po sobě jdoucích od doby, kdy na konci dubna začalo plnění zásobníků. Nový rekord nahromaděné ropy byl 1,02 miliardy barelů na konci července. Rovněž došlo k nízkému výkonu rafinerií kvůli plánované údržbě. Tyto údaje předkládá Vortex.
Vysoké zásoby v Číně umožňují rafineriím brát takto uskladněnou ropu a zpomalovat nákupy na otevřeném trhu v případě nárůstu cen. Tím je ohrožováno současné úsilí skupiny OPEC+ a jejích vůdců Ruska a Saúdské Arábie ke zpřísnění trhu a zachování cen na potřebné úrovni.
OilPrice píše, že všechno úsilí partnerů OPEC+, jejichž základem bylo odstranit riziko snížení zisku a narušení makroekonomických ukazatelů vývozu důležitých surovin bylo zbytečné kvůli izolacionistické a egoistické, přitom i účinné politice Pekingu.
Odborníci předpovídající, že Čína ovlivní globální trh s ropou zvýšením dovozu měli pravdu, ale přesně opačně. Čína skutečně silně ovlivnila sektor surovin, ale tak, že v nejpotřebnějších okamžicích přestala ropu kupovat a tím jej dovedla ke kolapsu.
Analytik z Kpler Viktor Katona řekl agentuře Reuters: „Čína vytváří zásoby s přímým úmyslem zvýšit je proto, aby je mohla využít proti přehřátí trhu v červenci a srpnu. To je přímo opak toho, co si přeje OPEC.“
Je zbytečné divit se takovému přístupu partnerů, kdy každý je na opačné straně zájmů. Ač je formálně Peking na straně Moskvy i Rijádu, jsou oba členové OPEC vývozci ropy, ale Čína je čistý dovozce.
Převzato z Topcor.ru
***
Anastasija Udalcova: Proč havarovala „Luna-25“?
20. srpna 2023
Takže, Luna-25 to má za sebou. Na jedné straně jsou takové situace při průzkumu kosmu obvyklé, protože se žádný seriózní výzkumný program bez neúspěchů neobejde, ale na druhou stranu je tu otázka: Jak to bylo u sovětské kosmonautiky, když před půl stoletím úspěšně prováděla analogické mise na Měsíc a vysílala přístroje k Venuši a na Mars? Co zabezpečilo počáteční, jednou pro vždy sovětský průnik člověka do kosmu?
Bylo to sovětské plánované hospodářství, které připravilo materiálně-technickou základnu pro dobytí kosmu a sovětská sociálně-pedagogická politika, která vychovala generaci vítězů. Bez těchto dvou společných podmínek by nebyl úspěch nejen v dalším rozvoji, ale dokonce by ani nebylo možné udržet již dosaženou úroveň pokroku. To se týká i jiných oblastí. Neoliberální oligarchická pseudodemokracie posledních třiceti let předvedla svůj úplný krach a ontologickou impotenci ve všech oblastech ruského života.
To, že Luna-25 skončila, je zákonitým důsledkem zániku sovětského systému vzdělávání (především technického), zničením sovětského průmyslového komplexu a logického úpadku průmyslové disciplíny a hlavně vymizením sovětského člověka, upřímně dbalého o výsledek, ale ne pro svoji kapsu. Člověka schopného pro dosažení výsledku přinést oběti.
O čem mluvit, když „ředitel“ Roskosmosu Borisov se ani neuráčil přijít do práce v tak důležitou chvíli. V úřadě jeho absenci zdůvodňují úplně směšně: „Dovolenou po obtížné cestě do Afriky“.
Samozřejmě, že ruský kosmický program bude pokračovat. Ale jak bude úspěšný bez principiální změny sociálně-ekonomického uspořádání Ruska, si není těžké domyslit.
Havárie kosmické lodi Luna-25

  Šéf Roskosmosu označil příčinu havárie stanice Luna-25

Co po havárii Luny-25? Roskosmos chce přidat peníze
Luna-25 havarovala, když se střetla s Měsícem a přestala existovat
Ruský satelit Luna-25 byl zasažen mikrometeoritem z oblaku Perseid

Převzato z Svpressa.ru
***
Proč Japonsko vypouští radioaktivní vodu z Fukušimy do oceánu
25. srpna 2023
Po dvanácti letech od katastrofy na jaderné elektrárně Fukušima-1 začíná Japonsko vypouštět radioaktivní vodu do oceánu. Čína jakožto hlavní oponent tohoto rozhodnutí zakázala dovoz japonských mořských plodů.
Co se stalo ve Fukušimě
Po zemětřesení o síle 9 stupňů Richterovy stupnice v roce 2011 a následném tsunami v Pacifiku byly v jaderné elektrárně silně poškozeny tři jaderné reaktory. Nikdo při tom nezemřel, až po sedmi letech jeden z pracovníků pověřený měřením záření na jaderné elektrárně zemřel na rakovinu plic. Území na severozápad od elektrárny bylo silně zasažené radioaktivní kontaminací. Přes sto tisíc lidí muselo ze svých domovů odejít.
Po výbuchu energetických bloků je zaplavili pracovníci JE vodou. Přestože reaktory nepracují, je potřeba je chladit. Voda z chlazení se hromadí. Dnes je jí přes milion litrů a brzy ji nebude kde schraňovat. Proto bylo rozhodnuto ji vypouštět do oceánu.
Fukušimu řídí společnost TEPCO. Kontaminovanou vodu čistí v čističkách, které zachytí většinu radioaktivních látek, až na tritium. Podle MAAE není tritium v oceánu rizikové.
Proč nelze tritium z vody odstranit
Speciálním systémem ALPS k odstraňování nebezpečných radionuklidů se voda zbaví hlavně Cs137 a Sr 90. Ovšem odstranit tritium tímto systémem nejde. Je to izotop vodíku a vodík je jedním z prvků vody. Situaci ulehčuje to, že tritium nepatří mezi nejnebezpečnější radioizotopy. Jeho poločas rozpadu je 12 let a na planetě se přirozeně vyskytuje.
Jak se odstraňuje voda z Fukušimy
Bude se po částech vypouštět do Pacifiku. Nejprve se voda z reaktorů smíchá s mořskou vodou, čímž se koncentrace tritia sníží. Zředěná radioaktivní voda se speciálním tunelem vedeným pod dnem moře až za oblast Fukušimy vypustí do moře.
Vypouštění veškeré kontaminované vody potrvá desetiletí. Například odvedení prvních 7800 tun vody s tritiem potrvá 17 dní. Úrovně radiace v oceánu budou kontrolovány zaměstnanci společnosti, MAAE a místními rybáři.
Jak nebezpečné je odvádět radioaktivní vody z Fukušimy
I když je tritium ve srovnání třeba s U 235 méně nebezpečné, přesto je to zdroj radioaktivního záření. Avšak ze všech posuzovaných možností je odstranění do oceánu tím nejméně škodlivým způsobem, když není kapacita na skladování kontaminované vody. Podle mnoha odborníků bude dopad na lidi i mořské ekosystémy malý, protože tritium se z organismů dost rychle vyloučí.
Kdo nesouhlasí s vypouštěním radioaktivní vody?
Japonské úřady informovaly o plánu zahájit odvádění radioaktivní vody z Fukušimy již před dvěma lety. Vyvolaly nespokojenost doma i v celém regionu. Kdo je proti a proč?
Místní rybáři. Šéf japonské rybářské kooperativní společnosti oznámil: „Chceme nadále lovit ryby“. Rybáři mají stále větší obavy o budoucnost odvětví, které se i beztak potýká se zhoršením situace kvůli obavám z radioaktivity v oceánu a kontaminace produkce. Japonská vláda vyčlenila na kompenzaci ztrát místních podniků přes 500 milionů dolarů.
Čína. Celní správa ČLR oznámila, „že Čína je krajně znepokojena rizikem radioaktivního znečištění japonských potravinových výrobků“ a ministerstvo zahraničních věcí zdůraznilo, že „Japonsko by nemělo škodit nejen místním obyvatelům, ale ani občanům jiných zemí pro své egoistické zájmy“ . Čína zakázala dovoz japonských mořských produktů v hodnotě z roku 2022 za 600 milionů dolarů. Čína a Hongkong jsou pro Japonsko dva největší trhy mořských produktů, připadá na ně podíl přes 40 %. Hongkong a Macao odmítly dovážet japonské mořské produkty z deseti prefektur země.
Jižní Korea. Úřady této země zakázaly dovoz mořských plodů z osmi japonských prefektur kolem Fukušimy již v roce 2013. Předseda jihokorejské vlády slíbil zrušit zákaz, jakmile se občané přestanou obávat vypouštění radioaktivní vody.
Severní Korea. Severní Korea vyzvala úřady Japonska okamžitě po zahájení vypouštění radioaktivní vody, aby to ihned zastavily, protože se jedná o „neodpustitelný zločin proti lidstvu“.
Pozn. překl.: Pokud by měl někdo zájem přečíst si podrobnější informace o řešení Fukušimy na oficiální úrovni, je možno si otevřít tento komentář Vladimíra Wagnera .
Převzato z Vestikavkaza.ru


Nejčtenější za týden