VIDEO: Slovensko zavede nový trestný čin šíření nepravdivé informace, oznámila ministryně spravedlnosti na tiskové konferenci! Lidem bude hrozit za šíření jiného názoru na Covid-19 nebo za varování před očkováním až 10 let za mřížemi! Kdo ale bude na Slov
RSS

VIDEO: Slovensko zavede nový trestný čin šíření nepravdivé informace, oznámila ministryně spravedlnosti na tiskové konferenci! Lidem bude hrozit za šíření jiného názoru na Covid-19 nebo za varování před očkováním až 10 let za mřížemi! Kdo ale bude na Slov

VIDEO: Slovensko zavede nový trestný čin šíření nepravdivé informace, oznámila ministryně spravedlnosti na tiskové konferenci! Lidem bude hrozit za šíření jiného názoru na Covid-19 nebo za varování před očkováním až 10 let za mřížemi! Kdo ale bude na Slovensku určovat, co je a není pravda? Ministerstvo pravdy anebo spřátelená liberální média? Anebo tisková oddělení farmaceutických firem? Podle právníka přijetím zákona poruší Slovensko Lisabonskou smlouvu v otázce Charty základních práv, protože článek 11 Charty garantuje občanům zemí EU svobodu vyjadřování a šíření informací bez výhrad!
Slovensko se pomalu ale jistě transformuje do totalitního státu australského střihu. Naše redakce byla dnes slovenskými čtenáři upozorněna na šokující vystoupení slovenské ministryně spravedlnosti Márie Kolíkové, která na tiskové konferenci k novelizaci Trestního zákona SR uvedla, že její resort připravil paragraf o úplně novém trestném činu nazvaném “ Šíření nepravdivé informace ” a podle rozsahu a dopadu této informace bude Slovákům hrozit až 10 let za mřížemi [ 1 ]. Ministryně uvedla na tiskové konferenci, že v současné době se šíří dezinformace a bludy proti očkování, které sabotují snahu slovenské vlády o naočkování co největšího počtu obyvatelstva. Podle názoru našeho právníka se slovenská vláda snaží kriminalizovat a umlčet mohutný občanský odpor na Slovensku proti očkování.
Doslova se tak bude jednat o účelový zákon na umlčení slovenských občanů, kteří z jakéhokoliv důvodu nesouhlasí s očkováním a na sociálních sítích vyjadřují své názory a pocity. Po zavedení tohoto zákona bude vysoce nebezpečné a rizikové pro Slováky provozovat webové stránky publikující určitý obsah zpochybňující stanoviska Světové zdravotnické organizace (WHO), americké FDA, evropské EMA, státních orgánů, ministerstva zdravotnictví, epidemiologických odborníků či lékařské obce. Ministryně dokonce uvedla, že dezinformace na Slovensku šíří i někteří lékaři, kteří odporují očkování, takže i proti nim má být paragraf namířen.
!function(r,u,m,b,l,e){r._Rumble=b,r[b]||(r[b]=function(){(r[b]._=r[b]._||[]).push(arguments);if(r[b]._.length==1){l=u.createElement(m),e=u.getElementsByTagName(m)[0],l.async=1,l.src="https://rumble.com/embedJS/ubrzme"+(arguments[1].video?'.'+arguments[1].video:'')+"/?url="+encodeURIComponent(location.href)+"&args="+encodeURIComponent(JSON.stringify([].slice.apply(arguments))),e.parentNode.insertBefore(l,e)}})}(window, document, "script", "Rumble");


Rumble("play", {"video":"vnglyj","div":"rumble_vnglyj"});
Za každý vlastní anebo i klidně jen převzatý článek, který bude třeba upozorňovat na hrozby vedlejších účinků očkování, případně bude varovat, že na odděleních JIP leží stejný nebo vyšší počet očkovaných než neočkovaných, bude vydavatel čelit riziku trestního stíhání za šíření nepravdivé informace, přestože je to pravda, ale nepohodlná pravda. Přitom informace bude pravdivá, zdrojem bude např. lékař, whistleblower z dané nemocnice, ale informace bude někým, nějakou samozvanou či státem určenou autoritou, označena za nepravdivou.
Slovensko bude muset po přijetí novely zřídit ministerstvo pravdy, anebo delegovat certifikaci pravdy na liberální média
V takovém prostředí budou muset webové servery přijmou restriktivní opatření a zavést určitou formu autocenzury a vůbec nijak nezpochybňovat oficiální stanoviska ministerstev, vlády či farmaceutických společností. Reálně se dá očekávat, že redakce webových serverů budou muset zrušit diskuse pod články, případně je ponechat v provozu v režimu registrací naproti občanskému průkazu či ověřené identitě.
Stejně tak se budou muset slovenské servery vyhnout všem článkům a videím, které jakkoliv by mohly zavdat pocit, že naplňují, byť i jen teoreticky, skutkovou podstatu šíření nepravdivé informace, a to i přesto, že informace je pravdivá, ale na Slovensku bude hrozit její označení “ certifikátory pravdy ” za nepravdivou. Slovensko tak bude muset vyřešit, kdo bude arbitrem pravdy, kdo bude říkat, toto je a toto není pravda. Ministerstvo pravdy? Anebo liberální sórošovská a prokazatelně ze zahraničí sponzorovaná média na Slovensku? Anebo tisková oddělení farmaceutických firem?
Mária Kolíková, ministryně spravedlnosti SR
V konečném důsledku to povede k takové autocenzuře, že většina alternativních serverů úplně ukončí svoji činnost, anebo svůj provoz přesunou do zahraničí, což už se čím dál častěji děje v posledních 2 letech u německých webů, které se přesouvají do Švýcarska a do USA. Ovšem ani v Německu není dosud trestné šíření informace, která by byla někým označena za nepravdivou z pozice státní moci, trestné jsou pouze prokázané škody za šíření poplašné zprávy, či šíření nenávisti. Ovšem trestnost samotného výroku označeného arbitrem pravdy za nepravdivý, to je opravdu už dalece za čarou Charty základních práv Lisabonské smlouvy.
Pendrekový paragraf bude moci stíhat lidi údajně i za jakékoliv ovlivnění obyvatelstva při rozhodování o závažných otázkách
Slovenská ministryně uvedla, že dezinformací se rozumí nepravdivá informace, která může způsobit vážné znepokojení alespoň části obyvatelstva daného místa, ohrozit lidský život nebo zdraví nebo ovlivnit obyvatelstvo při rozhodování o závažných otázkách veřejného významu. Podle našeho právníka takové znění a definice paragrafu znamená de facto konec svobody projevu, konec opozičních webů a konec novinářské investigativní činnosti na Slovensku pro novináře , protože kdykoliv napíšou nějakou informaci, jejíž zdroj je skrytý v rámci novinářského práva na utajení zdroje, potom nějaká autorita na Slovensku bude moci prohlásit, že investigativní článek je dezinformace a nepravdivá informace.
A to povede ke kriminalizaci slovenského novináře, anebo k donucení novináře, aby svůj zdroj odkryl. Toto je obrovská hrozba pro všechny novináře na Slovensku. Pravda je totiž relativní pojem vztažený k objemu znalostí a informací osoby v daném čase a místě. Náš server už na jaře 2020 jako první informoval, že procesy okolo Covid-19 směřují k povinnému celoplošnému očkování. Facebook nám za to vloni smazal účet, byli jsme označeni za konspirátory. A dnes? Dnes po roce a půl už to není konspirace a dezinformace, ale realita a nezpochybnitelná pravda.

Jinými slovy, jakákoliv informace poskytnutá dnes a označená kýmsi za falešnou a nepravdivou se může za pár týdnů, měsíců či roků stát pravdivou. A pojďme do důsledku. Někdo dnes napíše, že očkovaní lidé budou za 5 let umírat na nějakou konkrétní nemoc 50x častěji než neočkovaní. Někdo to označí za falešnou zprávu, autor výroku bude odsouzen a půjde si sednout do vězení, ale po 5 letech začnou média přinášet informace, že nemocnice v zemí registrují enormní nárůst selhání slinivky břišní, přičemž pacienti mají jednu věc společnou, před 5 lety se očkovali 4 dávkami vakcíny proti Covid-19.
Lékaři potvrdí souvislost s očkováním a stát se bude potom omlouvat člověku, který byl za předpověď těchto onemocnění ve vězení? Bude se vyplácet odškodnění? Trestnost nepravdivé informace je v rozporu s Chartou základních práv Lisabonské smlouvy, protože trestným není spáchaná škoda či újma, ale samotný výrok, který někdo pověřený či samozvaný označí za nepravdivý. Pokud tento paragraf projde, na Slovensku v tom okamžiku skončí svoboda slova nejen pro novináře, ale pro všechny občany SR, kteří píší své názory na sociálních sítích a sdílí videa a příspěvky.
Paragraf trestající šíření údajně nepravdivých zpráv bude v rozporu s Lisabonskou smlouvou a její Chartou základních práv
Charta základních práv Lisabonské smlouvy v článku 11 zaručuje [ 2 ] svobodu vyjadřování a informací. Náš právník doporučuje slovenské ministryni spravedlnosti, aby vzala do úvahy ostrý rozpor jejího navrhovaného paragrafu s Evropskou Chartou základních práv, protože Slovensko nesmí a nemůže jako členská země zavést paragraf, který trestá svobodu vyjadřování a informací. V demokratických zemích lze trestat pouze škody a újmy spáchané v důsledku např. pomluvy, poplašné zprávy nebo nějaké podobné nepravdivé informace.
Ale nelze trestat publikování a uveřejnění informace jako takové z titulu označení takové informace jakousi autoritou za nepravdivou, ani za škody domnělé, které vedou ke zpochybnění programů  agendy či projektů vlády, se kterými nemusí občané souhlasit, protože neexistuje zákon, který by nařizoval občanů Slovenska souhlasit s agendami či programy (např. očkovacími programy) slovenské vlády. Co říká Charta základních práv v článku 11?
Článek 11
Svoboda projevu a informací
1. Každý má právo na svobodu projevu. Toto právo zahrnuje svobodu zastávat názory a přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky bez zasahování veřejné moci a bez ohledu na hranice.
2. Je třeba respektovat svobodu a pluralitu sdělovacích prostředků.
Pokud si důchodce přečte novinový článek, který popisuje vedlejší účinky vakcíny, a na základě informací se rozhodne neočkovat, potom se jedná o svobodné rozhodnutí občana, který si rozšířil obzor, získal informaci a s touto informací naložil. A je úplně bezpředmětné, jestli informace v daném čase byla někým označena za pravdivou, nebo někým jiným byla označena za nepravdivou. Informace a její šíření je totiž garantováno Evropskou Chartou základní práv. Největším ohrožením je ale výrok slovenské ministryně, když uvedla, že… dezinformace je taková informace, která může ovlivnit obyvatelstvo při rozhodování o závažných otázkách veřejného významu. Právník se úplně zděsil touto formulací, protože to je na první pohled typický pendrekový paragraf, tedy gumový a ohebný paragraf.
Napsání názoru na Facebooku před volbami dostane do kriminálu tisíce lidí, stačí varovat před programem a už to bude označeno za dezinformaci
Závažné otázky veřejného významu jsou třeba otázky daňových reforem, povinného očkování, parlamentních či prezidentských voleb, a ve všech těchto případech tak budou nejen novináři, ale i politici a obyčejní lidé čelit trestnímu stíhání za šíření nepravdivých informací, když na Facebooku nasdílí názor, že daná politická strana po skončení voleb zvýší daně nebo odvody, a navíc sníží důchody. Strana to označí za nepravdivou informaci a autor či autorka výroku si půjde sednout.
Po půl roce přijdou volby, strana se dostane do parlamentu, dostane se do vlády a za další rok přijde s reformou, zvednou daně, odvody a sníží důchody. Už to nebude dezinformace, ale jaksi nepohodlná pravda. Režim potichu propustí z basy člověka, který o tom necelé dva roky v předstihu psal na Facebooku. Zničený život člověka, tahanice po soudech kvůli odškodnění, zničené nervy.
Evropská Charta základních práv
Trestat sdělení informace, ať už má jakoukoliv nálepku pravdy či nepravdy v daném čase a místě, je tak v jasném rozporu s demokratickými principy Evropské unie a zejména v rozporu s Evropskou Chartou základních práv. Podle právníka nezbyde Slovákům nic jiného, než podat na slovenskou vládu žalobu u Evropského soudu pro porušení článku 11 Charty základních práv Evropské unie .
Samozřejmě si nelze dělat iluze o soudech, ale trestnost šíření informace a názoru je přesně tím náhubkovým zákonem, ze kterého by měli mít lidé největší obavy. V opačném případě na Slovensku skončí svoboda slova pro všechny, nejen pro novináře, ale hlavně pro obyčejné lidi a dokonce i politiky. Je neuvěřitelné, že národ, který se postavil fašistům a vyvolal SNP, se nedokáže masivněji vzepřít současné slovenské vládě, která stupňuje teror kvůli očkování.
-VK-
Šéfredaktor AE News


Jak poznat nevěru?

Máte podezření, že vás váš protějšek podvádí?

Rychlá půjčka ihned

Není nic jednoduššího než si vybrat rychlou půjčku na www.finmoney.cz.

Špionážní technika

Jak zjistit pravdu? Pomocí profesionálních pomocníků.

Jirkovo rychlé půjčky

Srovnejte si online půjčky z pohodlí vašeho domova. 100% přes Internet

Účetní program AdmWin

Nabídky, zakázky, objednávky, sklady, faktury, dod.listy, účtenky EET

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!


Nejčtenější za týden