Aktuální data ukazují, že patříme k zemím s poměrně vysokou nezaměstnaností mladých (graf)
RSS

Aktuální data ukazují, že patříme k zemím s poměrně vysokou nezaměstnaností mladých (graf)


V médiích už roky slyšíme, že u nás prakticky není nezaměstnanost. Jenže nyní se objevily statistiky nezaměstnanosti mladých a v nich jsme se umístili na poněkud nelichotivých příčkách, tedy kolem poloviny žebříčku všech sledovaných zemí.
Pokud srovnáme čísla, která statistiky udávají, tak nezaměstnanost mladých je u nás 13,7 %, přičemž ve statistikách jsou jen ti mladí, kteří si aktuálně hledají práci, nejsou zde například studenti nebo ti, které například živí rodiče, aniž by si aktivně hledali práci.
Ještě hůř je na tom Slovensko s 18,8% nezaměstnaností mladých, kde se nezaměstnanost týká zejména mužů.
Důvodem poměrně vysoké nezaměstnanosti mladých je jistě i poměrně pokřivené školství, které dává přednost různým zbytečným oborům, po jejichž absolvování se jen stěží hledá kvalifikovaná práce.
Školy například u nás jsou již roky spíš ideologickou vymývárnou mozků než vzdělávacími institucemi, což musel zaznamenat každý, kdo měl v posledních dvou desetiletích potomky na veřejné škole – zejména pak střední či vysoké.
A lze předpokládat, že i mnohde jinde je situace obdobná.
Téměř ve všech zemích světa je nezaměstnanost mladých mnohem vyšší než všeobecná nezaměstnanost.
Podle informací nastal hlavní propad zaměstnanosti mladých v důsledku „plandemie.“   Během rozhodujícího úseku jejich rané kariéry byli mladí dospělí vyloučeni ze vstupních pracovních míst, což zničilo jejich schopnost získat pracovní zkušenosti a potenciálně ovlivnilo jejich dlouhodobé výdělky.
Nyní, téměř tři roky poté, co přišly první covidové restrikce, se mladí dospělí mnohde marně snaží najít práci. S využitím údajů OECD  a  Národního statistického úřadu Číny  zmapovali  Pallavi Rao a Niccolo Conte z Visual Capitalist  míru nezaměstnanosti mladých lidí ve 37 zemích.


Na vrcholu seznamu je  Španělsko , které má nejvyšší nezaměstnanost mladých lidí v OECD, přičemž téměř jeden ze tří mladých dospělých nemůže najít práci.
Nezaměstnaní  jsou ti, kteří uvádějí, že jsou bez práce, jsou k dispozici pro práci a v posledních čtyřech týdnech podnikli aktivní kroky k nalezení práce.  Míra nezaměstnanosti  mladých lidí se vypočítává jako procento pracovní síly mladých lidí.
Nesoulad mezi kvalifikací a trhem práce byl uváděn jako významný důvod nedostatku  zaměstnaných dospělých  ve Španělsku ve věku 15–24 let.
Závislost země na dočasných smlouvách a závislost na sezónních odvětvích – jako je cestovní ruch – při vytváření pracovních míst jsou některé z mnoha důvodů trvale vysoké hlášené nezaměstnanosti napříč demografickými skupinami.
V tabulce výše je uvedena míra nezaměstnanosti mladých lidí ve všech zemích OECD a v Číně k druhému čtvrtletí roku 2023.

Míra nezaměstnanosti mladých lidí v  Číně , která byla oznámena v červnu, se vyšplhala na 21,3%, což je raketový nárůst od května 2018, kdy byla pod 10%.
Čínská ekonomika  je uprostřed zpomalení a její stále rostoucí nezaměstnanost mladých lidí přiměla vládu, aby v blízké budoucnosti pozastavila údaje o nezaměstnanosti specifické pro daný věk.
Na druhé straně spektra, v  Japonsku , je bez práce pouze 4,2 % mladých dospělých. Klíčovým důvodem je zmenšující se a  stárnoucí japonská populace , která je vytvořena pro napjatý trh práce.
Ve většině zemí OECD je běžné vidět mladé muže, kteří zažívají vyšší míru nezaměstnanosti ve srovnání s mladými ženami.
To kontrastuje s trendem napříč  všemi věkovými skupinami  v OECD, kde míra nezaměstnanosti činí 6,3 % u žen a 6 % u mužů.
Níže jsou znázorněny země s největšími mezerami v nezaměstnanosti mladých lidí. Největší rozdíl je na Slovensku:

Neudává se jediný důvod, který by vysvětloval tento rozdíl.
V celé OECD se pro  terciární vzdělání  rozhoduje více mladých žen než mladých mužů, což může vést k lepším vyhlídkám na zaměstnání.
Zároveň jsou ženy nadměrně zastoupeny v odvětvích zdravotnictví a sociální péče – obojí rychle roste díky  stárnoucí populaci  –, což jim může usnadnit hledání zaměstnání.
Proč je sledování nezaměstnanosti mladých důležité?

Kromě toho, že je ukazatelem obecných příležitostí v rámci země, je nezaměstnanost mladých lidí klíčovou metrikou, kterou je třeba sledovat, protože může být předzvěstí budoucích ekonomických vyhlídek.
Vysoká míra nezaměstnanosti mladých také koreluje s odlivem mozků uvnitř země, neboť mladí dospělí se stěhují jinam, aby našli lepší práci.
A konečně, velký nárůst nezaměstnané mládeže historicky vedl k potenciálu občanských nepokojů.
K uvedenému ještě dodávám, že může jít také o dlouho plánovaný úmysl. Nezapomeňte, že v plánu je průmyslová revoluce 4, kdy již mnoho prací ovládnou roboti.
A jeden z hlavních plánů globalistů je i zavedení nepodmíněného základního příjmu, který by byl ovšem ve skutečnosti podmíněn plnou poslušností.
Nezaměstnaná mládež bez perspektivy jej pak ochotně přijme a zaváže se k čemukoli, čím bude jeho výplata podmíněna.
V kombinaci s programovatelnou CBDC a sociálními kredity by šlo o velmi jednoduchý způsob jak vytvořit poslušné masy. Ostatně, všimněte si, že je již nepodmíněný základní příjem občas propagován na mainstreamu…Ohodnoťte tento příspěvek![Celkem: 0 Průměrně: 0 ]Článek Aktuální data ukazují, že patříme k zemím s poměrně vysokou nezaměstnaností mladých (graf) se nejdříve objevil na Necenzurovaná pravda .


Nejčtenější za týden