Velmi zajímavá data z Velké Británie s uvedením úmrtí ze všech příčin
RSS

Velmi zajímavá data z Velké Británie s uvedením úmrtí ze všech příčin


V době, kdy jsou zejména mainstreamem (často sponzorovaným farmaceutickými firmami) propagovány zbrusu nové „posilovače,“ se objevují další a další informace, které před jejich aplikací varují.
Mnohá z těchto varování jsou založena na zcela oficiálních datech, čato  zveřejněných na běžně dostupných mainstreamových zdrojích, aniž by ty, kdo je prezentují, napadlo tato data nějak hlouběji analyzovat.
Taková analýza nyní ukázala velmi zajímavé údaje v souvislosti s úmrtím očkovaných, neočkovaných a posílených v Anglii…
Nyní Úřad pro národní statistiku (ONS) ve Velké Británii zveřejnil alarmující údaje o obecných příčinách úmrtí v Anglii. Vlastní popis služby zní takto:
„Jsme největším nezávislým producentem oficiálních statistik ve Spojeném království a jeho uznávaným národním statistickým úřadem. Jsme zodpovědní za shromažďování a zveřejňování ekonomických, populačních a sociálních statistik na národní, regionální a místní úrovni.“
Tedy ONS v Anglii lze postavit na roveň našemu ČSÚ, i když ONS podle všeho uvádí data velmi podrobná, na jejichž základě lze zjistit velmi zajímavé informace.
Pozorný  britský blogger  se podíval na úmrtí registrovaná u ONS v Anglii – rozdělená podle stavu očkování – a porovnal je s příslušnou mírou očkování.
Jeho zjištění je založeno na velmi významné kohortě přibližně 50 milionů občanů starších 18 let.
Důležité: Byly zaznamenány všechny příčiny úmrtí, tj. nejen ti, kteří zemřeli na Covid nebo s ním. V normálním světě, v němž se nadměrná úmrtnost, která už dva roky bují, často připisuje pouze novému viru, by člověk měl předpokládat, že „očkování“ v takových statistikách také odhalí své údajné přínosy – nebo alespoň nenaznačí opak, tedy to, že vede ke zvýšené míře úmrtí.
Ale to je přesně ten případ, jak ukazují následující diagramy:
 
Zdroj: thenobodywhoknowseverybody.substack.com  
Zásadní otázka: Proč se rozdíl zvětšuje, čím více dávek se lidem dává? Pokud 18,5 procenta kohorty – v tomto případě Angličané starší 18 let – není očkováno, jak je možné, že se v odpovídajících statistikách objevují pouze s 3,3 procenty „úmrtí ze všech příčin“?Není pochyb o tom, že tento rozdíl je příliš velký na to, aby byl vysvětlen náhodou, zejména proto, že se s každou podanou dávkou pouze zintenzivňuje. V žádném okamžiku nelze prokázat pozitivní přínos „očkování“ z hlediska úmrtnosti – z hlediska „všech příčin smrti.“
Místo toho je křivka úmrtnosti vždy vyšší než křivka proočkovanosti, i když by se ve skutečnosti očekával opak, pokud bychom chtěli mluvit o „bezpečném a účinném očkování.“
Ale to není vše: zdá se, že data ONS také dokazují, že mají pravdu všichni ti, kteří jsou skeptičtí ohledně „očkování“ kvůli otázce možných dlouhodobých důsledků, které dosud nebyly objasněny.
Je absurdní věřit, že se někdo nechá očkovat a v příštím okamžiku zemře. Zároveň, jak uplyne doba mezi „očkováním“ a poškozením – v nejhorším případě smrtí – je stále obtížnější prokázat nebo dokonce zvážit odpovídající příčinnou souvislost.
A i zde databáze ( dostupná zde ) mluví jasným jazykem. Až na několik málo výjimek se postižení, kteří byli očkováni jednou nebo vícekrát, objevují ve statistikách až o několik týdnů či dokonce o několik měsíců později.
Kategorie „všechny příčiny smrti“ je v tomto kontextu obzvláště významná, protože do značné míry ignoruje „faktor náhody“. Smrt v důsledku dopravní nehody nemá s očkovacím statusem nic společného.
Na druhou stranu je situace poněkud odlišná, vezmeme-li v úvahu zdaleka nejčastější příčiny úmrtí –  kardiovaskulární onemocnění a rakovinu .Otázky za otázkami, o jejichž zodpovězení je zřejmě stále jen velmi omezený zájem. ONS ve Velké Británii v žádném případě dobrovolně nepřispěl k objasnění, ale poskytl pouze údaje, které nejen umožňují odpovídající výklad, ale činí jej přímo nezbytným.
Ačkoli čísla nemohou (zatím) poskytnout definitivní důkaz, mohou poskytnout velmi závažné indicie, které napovídají, že zde skutečně je příčinná souvislost mezi takzvaným „covid očkováním“ a nadměrnou úmrtností.


Ohodnoťte tento příspěvek![Celkem: 1 Průměrně: 5 ]Článek Velmi zajímavá data z Velké Británie s uvedením úmrtí ze všech příčin se nejdříve objevil na Necenzurovaná pravda .


Nejčtenější za týden