Rothschildovi připouští selhání ESG, proto se globalisté posouvají k agendě „inkluzivního kapitalismu“
RSS

Rothschildovi připouští selhání ESG, proto se globalisté posouvají k agendě „inkluzivního kapitalismu“


Jistě jste si všimli, že zejména globální korporace vkládají do svých reklam pojmy jako „udržitelnost,“ „diverzita“ nebo „uhlíková stopa.“ Reklamy také mnohem častěji obsazují barevnými herci či členy LGBTQ komunity.
Firmy, které tak konají, to dělají v zájmu získání jakýchsi „firemních sociálních kreditů“ – tedy bodů ESG. Jenže tento pojem (stejně jako jeho cíle) je již příliš zkompromitován, takže globalisté od něj ustupují, nicméně to neznamená, že tím ustupují i od této politiky.
Pokud máte alespoň hrubý přehled o tom, kdo se nachází na nejvyšších příčkách tzv. „pyramidy moci,“ pak jistě víte, že vrcholu dominují jména jako Rockefeller nebo Rothschild.
Právě zástupkyně druhé jmenované rodiny, která má být jednou z těch, kdo budou vlastnit vše ve světě, kde jinak „nikdo nic nevlastní a vše se sdílí,“ vystoupila na uplynulém summitu G20 s velmi zajímavým proslovem.
Potvrdila, že globalisté půjdou i nadále stejnou cestou, ale už pod jiným názvem. Tím zřejmě chtějí odpoutat pozornost veřejnosti, která se o „sociálních kreditech“ společností zavedených systémem ESG již dávno dozvěděla.
Skupina, vedená Lynn Forester de Rothschildovou, která se nyní zdá být veřejnou tváří notoricky známé dynastie Rothschildů, je vyvrcholením desetiletí různých globalistických agend kombinovaných tak, aby představovaly konečný důkaz spiknutí „Nového světového řádu“.
Pamatujete si, jak lidé říkali, že globální vláda elitářů je paranoidní fantazie?  No, teď je plán otevřeně přiznanou realitou:

CIC je úzce svázána s institucemi jako Světové ekonomické fórum, OSN a MMF, ale je to především pokus spojit všechny tyto organizace těsněji s korporátním světem v otevřeném projevu tajné dohody.
Skupina prosazuje šíření toho, co nazývají „inkluzivním kapitalismem“ – myšlenkou, že mezinárodní korporace mají zodpovědnost podílet se na sociálním inženýrství, a že se od nich vyžaduje (ve jménu vyššího dobra) manipulovat civilizací prostřednictvím ekonomických trestů a odměn.
Byli jsme svědky této agendy v akci během covidových lockdownů a nátlaku při vymáhání očkovacích pasů. Toto úsilí by nebylo možné bez účasti velkých korporátních řetězců pracujících ruku v ruce s národními vládami a Světovou zdravotnickou organizací.
Viděli jsme také ošklivost inkluzivního kapitalismu v prosazování ratingových systémů ESG mezi velkými společnostmi.
Většina z vás již nejspíš o ESG slyšela. Jen mějte na paměti, že veřejnost byla poměrně dlouho k této terminologii nevšímavá. Globalisté vyvíjejí pravidla ESG od roku 2005, ale většina lidí je zaznamenala až v posledních dvou letech.
Co je ESG? Jak poznamenává Klaus Schwab z WEF:

„ Nejdůležitější charakteristikou modelu zainteresovaných stran dnes je, že sázky našeho systému jsou nyní jasněji globální. Ekonomiky, společnosti a životní prostředí jsou dnes navzájem propojeny těsněji než před 50 lety. Model, který zde předkládáme, je proto svou povahou zásadně globální a dvě hlavní zainteresované strany jsou také globální.
…  To, co bylo kdysi považováno za externality při tvorbě národní hospodářské politiky a rozhodování jednotlivých firem, bude nyní muset být začleněno nebo internalizováno do operací každé vlády, společnosti, komunity a jednotlivce. Planeta je tedy centrem globálního ekonomického systému a její zdraví by mělo být optimalizováno v rozhodnutích všech ostatních zúčastněných stran.“

ESG mělo být nástrojem, který globalisté a vlády použijí k tomu, aby donutili společnosti vstoupit do modelu zainteresovaného kapitalismu. Je to de facto systém sociálního kreditu, ale spíše pro podniky než pro jednotlivce.
Čím vyšší je skóre ESG společnosti, tím více přístupu k půjčkám a vládnímu financování mají (snadné peníze). Začalo to v roce 2005 a zaměřilo se na kontrolu klimatu (ovlivňování korporací, aby akceptovaly uhlíkové kredity a zdanění).
V roce 2016 se však z toho stalo něco jiného: ESG široce přijala woke politiku včetně kritické rasové teorie, feminismu, trans ideologie, různých prvků marxismu atd.
To bylo moderní ESG, které dnes všichni známe. Cílem bylo motivovat korporace, aby bombardovaly veřejnost woke zprávami 24/7.
Každý film, každý televizní pořad, každá kniha, každý komiks, každá dětská karikatura, každá reklama, každý produkt, každá hlavní stránka sociálních médií, každá příručka pro zaměstnance, každá sociální interakce musí být plná propagandy woke.
Není se kam schovat, není kam uniknout před těmito zprávami. A chvíli to fungovalo…
Expozice ESG je možná jedním z největších triumfů alternativních médií. Byl to důkaz, že „wokifikace“ naší ekonomiky a společnosti nebyla výsledkem nějakého aktivistického hnutí zdola nebo přirozeného vývoje civilizace.
Ne, woke se ukázala být zmanipulovanou agendou, jde o hnutí vnucené korporacemi a globalisty, kteří používají ESG jako prostředek k šíření vlastní agendy.
Lynn Forester de Rothschildová nedávno přiznala porážku ESG na summitu B20 v Indii. Rothschildová však také naznačuje, že cílem bude nahradit termín „ESG“ něčím jiným, do čeho není veřejnost tak zasvěcená.
Jinými slovy, globalisté byli nuceni opustit ESG, ale budou i nadále hledat jiné metody, jak chytit společnosti do této pasti.

Pro globalisty je typické, že přejmenovávají své projekty, kdykoli jsou odhaleny. Nemyslím si však, že tato taktika už bude fungovat. Výzkumní pracovníci jsou uzamčeni na dynamice ESG a změna názvu nepomůže establishmentu vyhnout se kontrole.
Globalisté se v poslední době poněkud stáhli.  Zdá se, že se jim během covidu něco velmi pokazilo. V roce 2020 byli se svou rétorikou drzí a v podstatě přiznali své záměry prosadit globální autoritářský systém. Nyní jsou rozpačití a mnohem opatrnější ve věcech, které říkají.
Za tímto účelem se většina upřímné diskuse o globalismu již nenachází v prohlášeních WEF nebo v sálech fór v Davosu. Lidé jako Klaus Schwab ustupují do pozadí.
Skutečná agenda se nyní projednává na obskurnějších akcích týkajících se změny klimatu, jako je B20 v Indii nebo summit o novém globálním finančním paktu v Paříži.
Toto jsou události, na nichž mají globalisté dojem, že mohou svobodněji mluvit o tom, co OPRAVDU chtějí.
Jeden zajímavý komentář od Rothschildové na B20 bylo její tvrzení, že Bidenův „Zákon o snížení inflace“ je jedním z nejlepších modelů pro motivovanou kontrolu klimatu. 
To potvrzuje to, co jsme již tušili: zákon o snižování inflace nemá s inflací nic společného. Spíše to byl způsob, jak přesměrovat prostředky daňových poplatníků do vládních dotací na zdanění uhlíku a zelené technologie.
To znamená, že Rothschildovi a CIC chtějí diktovat globální podnikání a donutit společnosti, aby přijaly politiku podobnou ESG s využitím bilionů dolarů z klimatických fondů.

Podívejte se na to takto: Každá společnost, která „dobrovolně“ používá méně efektivní zelené technologie a propaguje klimatickou ideologii, získá přístup k vládním dotacím – dostane odměnu.
Každá společnost, která odmítne souhlasit s plánem, bude nakonec čelit vysokému zdanění, zatímco se bude snažit konkurovat svým dotovaným kolegům – tyto společnosti pak budou nuceny ukončit podnikání.
To jsou v podstatě rané fáze globálního kolektivistického ekonomického režimu.
A zde se dostáváme k jádru problému.
Neexistuje žádný „inkluzivní kapitalismus.“ Neexistuje žádný „zainteresovaný kapitalismus.“ Neexistuje žádné „ESG.“
Změna klimatu jako existenční hrozba je jeden velký podvod, stejně jako covid nikdy nebyl legitimní hrozbou pro drtivou většinu lidí.
Všechny tyto otázky představují způsob, jak odvrátit pozornost obyvatelstva od základního záměru – vytvořit totální finanční centralizaci v rukou několika vybraných elit.
Není to o životním prostředí. Nejde o veřejné zdraví. Je to všechno o ekonomice.
Konečnou hrou je pro ně přesvědčit veřejnost, aby přijala digitální diktaturu – programovatelnou CBDC napojenou na vaše ID a sociální kredity v bezhotovostní společnosti.
Jakmile bude ekonomika uzamčena v ideologickém vězení, establishment bude mít prostředky k diktování všech ostatních aspektů společnosti.
Naše chování, naše přesvědčení, naše zásady, naše morálka – to vše se jim bude muset plně podřídit.
Protože pokud má oligarchie moc určovat, zda vy a vaše rodina budete jíst nebo hladovět, pak má moc vás přimět dělat cokoliv, co chtějí, abyste udělali…
 


Ohodnoťte tento příspěvek![Celkem: 2 Průměrně: 5 ]Článek Rothschildovi připouští selhání ESG, proto se globalisté posouvají k agendě „inkluzivního kapitalismu“ se nejdříve objevil na Necenzurovaná pravda .


Nejčtenější za týden