Oprav dům po babičce aneb Zatoulaná prorodinná politika
RSS

Oprav dům po babičce aneb Zatoulaná prorodinná politika


ALIPRO
Tak co, už máte vyplněnou žádost? Snad ještě žádný program Ministerstva životního prostředí (MŽP) nevzbudil takový ohlas ve veřejné debatě, jako iniciativa  Oprav dům po babičce . Ta vychází z evropského Green Dealu, jehož cílem je Evropa, jako první klimaticky neutrální kontinent. Je otázka, jak moc je taková ambice v současné době energetické krize, hrozícího nedostatku elektřiny a zvyšujících se nákladů na život, tedy alespoň v ČR, ještě realistická. Ale kvůli tomu tu dnes nejsme, jde o již schválenou věc a filozofování si můžeme nechat na jindy. Pojďme se tedy podívat na zmíněný program MŽP, který by přeci jen mohl někomu pomoci.  Rodiny s dětmi, čtěte dál . Do programu se totiž zatoulala i  prorodinná politika .
Program je součástí tzv. Renovační vlny pro Evropu , která chce přispět ke snížení emisí skleníkových plynů pocházejících z budov o 60 %. Podle související evropské  směrnice o energetické náročnosti budov  mají obytné budovy dosáhnout  od 1. ledna 2030 alespoň třídy energetické náročnosti E  a  od 1. ledna 2033 alespoň třídy energetické náročnosti D . Jak těchto cílů dosáhnout, je už na členských státech. ČR k tomu pro své občany připravila také program Oprav dům po babičce.

Ten sice vyhlásilo a připravilo  MŽP , ale administruje ho  Státní fond životního prostředí . Ti pro žadatele připravili instrukce pro podávání žádostí s názvem   Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory – Rodinné domy , který v případě zájmu  doporučujeme na prostudování , stejně jako další  tipy  pro žádosti. Pro rodinné domy by program měl běžet od  26. září 2023,  přičemž na realizaci projektu pak mají úspěšní žadatelé dva roky.
Ale pozor, stát již jeden program na podporu bydlení šetrného k životnímu prostředí má, a to  Nová zelená úsporám . Nový program ten stávající doplňuje a rozšiřuje, a právě proto jsou z něj vyloučeny stavby, které od roku 2013 již podporu obdržely.
A kdo tedy na „babiččinu“ dotaci dosáhne? Žadatelem musí být  ekonomicky aktivní osoba , která je  vlastníkem nemovitosti . Vyloučeny jsou ty nemovitosti, k nimž žadatel nemá plnou dispozici k nakládaní (např. exekuce či insolvence), to se ale  nevztahuje na zástavu z důvodu půjčky či hypotéky .  Žadatel musí mít v domě  trvalý pobyt  po celou dobu udržitelnosti, tedy  10 let  od vydání rozhodnutí.
Podpora se poskytuje pro  rodinný dům s rozlohou menší než 350 m 2 , který se nachází na území Česka. Za rodinný dům se v případě stávajících staveb považuje více typů nemovitostí. Může se jednat např. o stavbu pro bydlení s maximálně 3 bytovými jednotkami, obytné části zemědělských usedlostí splňující definici bytu, stavbu určenou pro rodinnou rekreaci (třeba právě ona chata po babičce) nebo vymezené bytové jednotky, které odpovídají řadovým rodinným domům.
Možná se teď ptáte, kolik vlastně můžete dostat. V rámci dotace je propláceno max . 50 % přímých realizačních výdajů . Pro realizovaná opatření je zároveň stanovena maximální výše podpory. Zajímavé je, že stát Vám v rámci financování zohlední i některé další faktory a přihodí tak zajímavý bonus navíc. Takže například: pokud se nemovitost nachází v obcích uvedených v Akčním plánu Strategie regionálního rozvoje 2021+, či Moravskoslezském, Ústeckém nebo Karlovarském kraji, je zvýhodněna bonusem 10 % z celkové výše podpory.
A teď, rodiny, pozor! Do programu se totiž zajímavým způsobem dostala i prorodinná politika –  za každé nezaopatřené dítě je bonus 50 000 Kč , u dětí ve střídavé či společné péči je bonus poloviční. Pro financování je možné použít zvýhodněný úvěr, jež od roku 2024 začnou nabízet stavební spořitelny a banky, u úvěru lze uplatnit bonus na dítě, pokud se narodí do roku 2030. Pro kombinaci a uplatnění bonusů jsou různá pravidla, tak si je nezapomeňte prostudovat.
Pokud Vás zajímá, jak má vlastně program přispět k ochraně životního prostředí, pojďme se podívat, na co se dotační podpora konkrétně uděluje. Dělí se na 3 oblasti:  zateplení ,  zdroje energie ,  adaptační a mitigační opatření .  Maximální výše podpory u zateplení je 1 000 000 Kč, je určena podpora na m2 pro jednotlivé typy konstrukce, podpořeno je i vypracování posudku. Dotaci na výměnu zdroje energie lze využít v kombinaci s podporou zateplení a maximální výše příspěvku se liší podle nového zdroje energie. Lze zvlášť podpořit přípravu teplé vody, fotovoltaiku, systém řízení větrání a systém využití tepla z odpadní vody. Mezi podporovaná adaptační a mitigační opatření patří zelená střecha, systémy hospodaření s dešťovou vodou, systémy využití vyčištěné a dočištěné odpadní vody s možným využitím pro zálivku zahrady, či jako užitkové vody (tzv. dešťovka), a také ekomobilita (podpora na pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro elektromobily).
Samozřejmě, nepůjde to bez papírování. Povinnou součástí projektů jsou odborné posudky pro požadovaný rozsah rekonstrukce. Po ukončení prací je potřeba doložit např.  závěrečnou zprávu odborného technického dozoru , zprávu o instalaci zařízení/realizaci opatření, nebo také fotodokumentaci prováděných opatření. Proplácí se pouze přímé, doložené realizační výdaje, tedy takové výdaje, které jsou přímo a výhradně spojeny s realizací opatření. Tohle si dobře nastudujte.
A jak konkrétně žádat o podporu?  Žádost se podává elektronicky prostřednictvím systému AIS  Státního fondu pro životní prostředí, který je dostupný z webových stránek programu. Podpora může být poskytovaná zpětně formou dotace u žádostí podaných po realizaci opatření nebo předem formou zálohy u žádostí podaných před dokončením realizace opatření.
Bude tento program nebo i celý Green Deal skutečně fungovat? Povede se našemu životnímu prostředí díky tomu lépe? Nevíme. Ale když už je to schválené, a dokonce se myslelo i na rodiny, tak by byla  škoda to nevyužít .alipro.czThe post Oprav dům po babičce aneb Zatoulaná prorodinná politika first appeared on .


Nejčtenější za týden