První výročí zničení plynovodu Nord Stream a stále žádní pachatelé
RSS

První výročí zničení plynovodu Nord Stream a stále žádní pachatelé
JANE KAUFMAN
Je to velice podivné. Již je to rok, co byl zničen plynovod Nord Stream, který vedl z Ruska do Německa a skoro to vypadá, že celá událost upadla v zapomnění. Za celý rok nebyli pachatelé dopadeni a potrestáni, nebyli dokonce ani zjištěni. Německo se chová jakoby mu na tom nezáleželo a přitom do stavby šly obrovské miliony, naděje, plány a očekávání.
Podle dobře obeznámeného zdroje, americká rozvědka CIA informovala belgickou rozvědku ADIV pár dnů před útokem o tom, že Ukrajina pravděpodobně podnikne sabotáž potrubí. Veškeré informace jim byly předány, i když se žádostí o jejich utajení.
Bruselská rozvědka nikdy tyto informace nezveřejnila, údajně proto, že se báli, že něco takového by vyvolalo napětí mezi Kyjevem a Západem.
Podle amerických novin Washington Post, americká rozvědka prý věděla celé měsíce předem o plánu Ukrajinců na zničení plynovodu. Podle nich si sabotéři pronajali jachtu na převoz výbušnin do Baltického moře.
Rusko prohlásilo tyto zprávy za nevěrohodné. Řekli, že je to snaha odvést pozornost od informací, které předložil veřejnosti americký novinář Seymour Hersh, kdy sám americký president Joe Biden dal signál k útoku na potrubí.
Potvrzení z Holandska
Holandská rozvědka se přidala a potvrdili, že šest osob ve spojení s Ukrajinou připravují útok na plynovod. Šest speciálních vojáků z Ukrajiny, vybavených falešnými dokumenty, si podle nich mělo pronajmout loď a s ní dopravit výbušniny na místo a potrubí zničit. Ukrajinský generál Valerij Zálužný byl prý pověřen vedením celé akce, ke které president Zelenský dal souhlas. K útoku mělo dojít během NATO manévrů Baltops 22 v Baltickém moři.
Holanďané včas informovali americké CIA a Američané oplátkou informovali německou rozvědku. Jenže Německo v tom vůbec nic nepodniklo, protože to nepovažovali za důležitou informaci. Manévry už v té době skončily a vůbec nic se nestalo. Takže byli pod dojmem, že o nic nešlo.
Reportáž ve Spiegelu
Německý časopis Der Spiegel právě vydal o této zápletce dlouhou reportáž, snad k výročí oné události. Podle nich byl útok na plynovod proveden tajným přepadovým oddílem, jehož totožnost stále ještě není odhalena. Bylo mnoho těch, kteří pátrali, ale všecky zdroje, na které narazili, se ukázaly být nesmírně politicky citlivé a nebezpečné.
Proto se skupina německých novinářů z časopisu Der Spiegel a z německého radia ZDF chopila úkolu najít pachatele a zjistit důvody pro zničení tak důležitého projektu. Jejich konečné zhodnocení obviňuje z tohoto útoku Ukrajinu! Jenže jak říkají, všechny stopy a důkazy se zdají být příliš dobré a pádné, aby mohly být pravdivé. Podle nich, Američané, Poláci a i Rusové měli mnohem lepší důvody pro zničení potrubí, než Ukrajina.
Novináři zjistili existenci jisté lodi, jménem ‘Andromeda‘, trošku otlučené a ne příliš dobře udržované kocábky, jejíž 75 Hp motor zní spíš jako traktor. Byla to loď, které si málokdo na moři vůbec všimne. Zhruba před rokem, 6. září 2022 byla pronajata skupinou šesti lidí a poté vyplula z Warnemünde v severním Německu a vplula do Baltického moře, kde se pohybovala přímo v blízkosti míst, kde byly později plynovody zničeny.
Pátrání novinářů se prvně zaměřilo na tuto loď. Byla prohledána a pročichána psy, cvičenými na hledání výbušnin a skutečně, nějaké stopy po octogenu, což je výbušnina, která byla na zničení plynovodu použita, byly nalezeny.
Pak bylo zkoumáno, kdo Andromedu tehdy pronajal. V kanceláři majitele, což je Mola Yachting GmbH bylo zjištěno, že poplatek 1 500 euro za pronájem lodi byl zaplacen varšavskou cestovní agenturou s názvem Feeria Lwowa. Je to firma, která nemá ani internetovou stránku, ani telefonní číslo a vlastní ji Natalija A., žijící v Kyjevě.
Ti, kteří loď poté skutečně vyzvedli, se prokázali rumunským pasem na jméno Stefan Marcu. Ukázalo se, že 60. letý Stefan Marcu žije v Moldavě, asi 50 km od ukrajinských hranic. Řekl reportérům, že má občanství v Moldavě, ale předtím měl rumunský pas, který přestal být platný asi před rokem. Když dostal nový pas v Moldavě, rumunský pas spálil. Velice se divil, že je jeho jméno dáváno do souvislosti s útokem na rusko-německý plynovod.
Takže jak se mohli cestující z Andromedy prokázat jeho pasem? Že by na podkladě jeho informací měli vystavený falešný pas? Už to, že fotografie na jejich pasu neznázorňovala Marca, ale někoho jiného, na to nasvědčuje. Na fotografii je asi 25. letý mladík s vojenským sestřihem vlasů. Byl identifikován jako Valerij K. z města Dnipro na Ukrajině.
Novináři, pátrající po původcích sabotáže plynovodu si rovněž pronajali Andromedu a cestovali s ní po trase údajných sabotérů. První zastávka je vedla do malého přímořského městečka Wiek. Když telefonovali do přístavu a žádali rezervaci, tak se jich velitel přístavu zeptal: „Chcete stejné místo jako ti teroristé?“ To samo je podivné.
V přístavu se dověděli, že osazenstvo Andromedy tehdy čítalo pět mužů a jednu ženu. Žádné další detaily ale nezjistili. Pouze jeden z přístavních dělníků se vyjádřil, že všichni na lodi byli v dobré fyzické kondici a znali jeden druhého. Mluvili řečí, které nerozuměl.
O 10 dnů později se Andromeda s údajnými sabotéry objevila v přístavu na malém ostrůvku Christianso, který je těsně vedle ostrova Bornholm, v přímé blízkosti zničeného potrubí. Odtud odpluli do Polska. 19. září, týden před zničením plynovodů, kotvila Andromeda v Kolobrzeg, v Polsku. Zůstali tam sice jen 12 hodin, ale i tak dali důvod k podezření a polští pohraničníci podrobili posádku kontrole. Další zprávy o lodi a její posádce chybí.
Kdo asi chtěl potrubí zničit?
Bylo mnoho těch, kteří byli v opozici proti druhé větvi plynovodu Nord Streamu. Nejen Ukrajina, která by tím mohla přijít o výtěžek z jiné větve plynovodu, vedoucího přes jejich území, ale i Polsko a hlavně pak Spojené státy. Takže když byl Nord Stream 2 v září 2021 dokončen, nebyla snaha jeho provoz spustit.
Podle vojenských a profesionálních potápěčů, pro tak malé množství lidí, kteří pluli na Andromedě, nebylo zničení plynovodu snadné, ale bylo proveditelné. Tam dole je tma, zima a jsou tam různé mořské proudy, ale se správným zařízením je možno se do potřebné hloubky dostat. Bez sonaru ovšem není snadné potrubí najít, ale jakmile je objeveno, pak je ten úkol poměrně jednoduchý. Amatérští potápěči by ale nebyli schopni něco takového vykonat.
Je něco takového pravděpodobné?
Ne, není. Celá historka je dětinská a nesmyslná, jak říká Seymour Hersh. Není možné, aby malá skupinka šesti lidí byla schopna provést něco takového. Už to, že převézt potřebné množství výbušnin je velice náročná a nebezpečná práce. Octogen, který je znám také pod názvem HMX (High Melting Explosive) je velmi mocná výbušnina.
Ve zmíněném článku v časopise Der Spiegel je uvažováno, že na zničení potrubí by bylo potřeba několik kilogramů výbušnin, ale to je omyl. Na výbuchy takového rozsahu je potřeba aspoň 2 tisíce kg. Je sporné, jestli by šest lidí dokázalo takové množství nebezpečné látky nastěhovat bez jeřábu na loď a poté doručit do podmořských hloubek. A už vůbec není možno, aby Andromeda, která je pouhých 15 metrů dlouhá, takový náklad unesla.
Zničené potrubí se nacházelo v hloubce 80 m. Na to, aby se k němu potopili, nakladli výbušniny a pak zase vyplavali nahoru, by potřebovali zvláštní potápěčské vybavení a také dekompresní stanici, což by jachta, kterou si pronajali, nezvládla dovézt na místo.
Pronájem lodi také není možno udělat s falešným pasem. Taková loď je velice drahé zařízení, takže ten, kdo ji pronajímá, se musí pojistit, aby v pořádku připlula zpátky. Proto musí nájemce buď přijmout kapitána, kterého mu majitel, nebo pronajímatel jachty dodá, anebo prokázat, že má s sebou i kapitána, vybaveného řádným oprávněním.
Je ještě mnoho dalších detailů, které není možno přehlédnout. Na příklad, posádka Andromedy by nebyla schopna plynovod ani najít, protože takové potrubí není velké a v moří se ztratí jako nic.
Přesto, budeme uvažovat, že měli dva potápěče, dva pomocníky, doktora a kapitána. A kde byl odborník na výbušniny? Kdo pro ně připravoval jídla? Kdo se staral o loď, když byli všichni zaměstnáni činností potápěčů? Kdo udržoval lodní deník, což je povinnost, požadovaná každou pronajímací institucí? Dva potápěči by nezvládli prohledat za jeden den příliš velký prostor.
Zde můžeme též zpochybnit použitelnost lodi, která – jak se ukázalo – nemá na sobě vystaveno licenční číslo v místech, kde musí být viditelné. Šest dobrodruhů ji vrátilo značně znečištěnou a zanechali po sobě několik falešných pasů. To dělá celou historku ještě víc podezřelou.
Takže z celého vyšetřování skupiny novinářů z časopisu Der Spiegel a radia ARD doslova čiší nesmyslnost toho všeho. Musíme ovšem uznat jejich snahu o vyrobení důkazů, které zjevně měly za úkol oprostit Spojené státy od nařčení z tohoto zločinu.
Kde není viník, není soud
Podstatné je, že nakonec nebyl nikdo z pasažérů Andromedy zjištěn, ani vypátrán. Prostě zmizeli do neznáma. Nebylo nikdy zjištěno jak to, že měl ještě před rokem moldavský občan Stefan Marcu rumunský pas. Jestli ho opravdu spálil zbývá vidět. Fotografie byla srovnána s podezřívaným Valeriem K. z Dnipro a ukázalo se, že je to zcela jiný člověk. Taky loď byla vrácena dříve, než došlo k výbuchům – jak by je potom mohli tito lidé spustit?
Je zjevné, že ti skuteční zločinci jsou právě ti, které obvinil Seymour Hersh, který též zveřejnil průběh celé operace. Bylo to popsáno v mém starším článku z března 2023, s názvem: ‘Seymour Hersh: jak Amerika zničila plynovod Nord Stream‘.
Hersh píše, že se jednalo o jedny z nejlepších vojenských potápěčů Spojených států, kteří v průběhu vojenských manévrů NATO, zvaných Baltops 22 v červnu 2022 nastavili výbušniny kolem potrubí, se záměrem je vybuchnout. O tři měsíce později, Norsko aktivovalo výbušniny. Celá akce byla vrcholně tajná, ani CIA o ní nevědělo. Americký president Joe Biden se sám od sebe rozhodl Nord Stream zničit, dal dohromady skupinu, která útok naplánovala a později také provedla.
Ozývají se hlasy
V Německu se začínají ozývat hlasy, které se dožadují opravy zničeného plynovodu. Jedním ze žádajících je ministr-president Saska, Michael Kretschmer, který urguje, aby byla oprava provedena co nejdříve, jinak slaná mořská voda zničí potrubí, takže bude neopravitelné.
Kretschmer se vyjádřil, že: „Je to důležité, protože tato infrastruktura může zajistit naši energii na pět nebo deset let.“ A dodal, že nikdo neví, jak bude situace vypadat o deset let později a mít k dispozici více možností je známka moudrého politika. Opravování potrubí navíc není nic neobvyklého; je to naprosto normální záležitost.
Oproti němu, německý ministr ekonomie Robert Habeck se dožadoval ještě většího utažení spotřeby plynu i za cenu toho, že některý německý průmysl bude muset být zrušen. Spíš by asi měl být zrušen Habeck ve funkci ministra ekonomie, protože se na takové místo absolutně nehodí.

The post První výročí zničení plynovodu Nord Stream a stále žádní pachatelé first appeared on Pravý prostor .


Nejčtenější za týden