Proč Rusové milují Stalina?
RSS

Proč Rusové milují Stalina?


KN


Úsilí o prohlášení Stalina za světce dosahuje v Rusku vrcholu, píše Aleksandr Tsipko v Moskevském Komsomolci.
Podle současného průzkumu v Rusku 50% dotazovaných obdivuje Stalina jako vůdce SSSR. Pro-Stalinští blogeři požadují, aby byl Stalin pravoslavnou církví oficiálně prohlášen za svatého podobně jako car Mikuláš II.
To vzbuzuje několik znepokojivých otázek. Proč lidé v dnešním Rusku neodmítají nelidskou podstatu Stalinského režimu, která byla odhalena už v šedesátých letech?
Vypadá to, že tehdejší lidé měli více soucitu ke Stalinovým obětem, než dnešní Rusové, kteří obdivují Stalina jako silného státníka. Sakralizace Stalina by ovšem nevedla jen k ospravedlnění jeho teroru, ale především k oslavě smrti samotné. Jak jinak vysvětlit slova Ortodoxního kněze, který s povolením církve posvětil nově odhalenou sochu Stalina ve městě Velké Luki.
Když byl dotazován, jak může žehnat Stalinovi, který nechal popravit tisíce ortodoxních kněžích a zničit tisíce kostelů, tak kněz odpověděl: „Ano, Stalin zabíjel. Ale díky němu teď máme tolik mučedníků, ke kterým se můžeme obracet.“

Konzervativní noviny


The post Proč Rusové milují Stalina? first appeared on .


Nejčtenější za týden