ZELENÝ ÚDĚL: Degradace lidské důstojnosti
RSS

ZELENÝ ÚDĚL: Degradace lidské důstojnosti


Green Deal přispívá k produkci nemyslících, paranoidních stádových individuí, uzavřených do světa strachu a pocitu viny, poslušně přijímajících přiškrcování svobody i chudnutí. Proto je faktorem degradace lidské důstojnosti.

Průvodním jevem nynější vlny klimatického alarmismu je hojně rozšířené chorobné blouznění, které zasahuje různé sféry společnosti, zvláště pak mládež. Vyděšení a pomatení jedinci či celé kolektivy se urputně dožadují na politicích rychlé akce, jinak prý hrozí apokalypsa. Zvykli jsme si na školní stávky, na pokřikování a prostoduché transparenty v ulicích, vandalské útoky na známé obrazy v galeriích, aktivisty lepící se k vozovce, vypouštění pneumatik SUV, klimatické žaloby i na ono pozoruhodné sebevědomí, s nímž nás středoškoláci, studenti humanitních oborů, umělci a další podobní klimatičtí „odborníci“ poučují o tom, co a do kdy musíme udělat.
Když si promítáme v hlavě toto vše, když posloucháme výstupy toho typu, jako byl  projev  Grety Thunbergové v OSN v září 2019 o jejích ukradených snech a dětství, když nás její tuzemští následovníci  ujišťují , že je „nejvyšší čas panikařit“ a že jsme jednou z nejšpinavějších zemí, když pražské kulturní instituce  požadují  vyhlášení stavu klimatické nouze v hlavním městě a oznamují svou připravenost „být spojenci v boji proti budoucnosti klimatického rozvratu“, když stávkující studenti  říkají , že nemohou „jen sedět a vzdělávat se pro budoucnost, která bude podle dostupných výzkumu katastrofická“, když čteme internetové stránky  klimazal.cz , které jsou určeny „pro všechny, kteří cítí hluboký smutek za mizející ekosystémy“ nebo  požadavky  nerůstového hnutí, „které si klade za cíl opustit růstové paradigma a najít způsoby, jak zmenšovat naši ekonomiku a zároveň zvyšovat kvalitu života pro všechny“, když… – bude se v nás patrně dmout směs výsměchu, zlosti a pocitu trapnosti za aktéry této tragikomedie. Nezapomínejme však, že především jde o děsivou ukázku toho, kam může člověka vehnat propaganda a indoktrinace, a že tito lidé a jejich vážnost jsou obětí ideologie, která je dnes a denně obklopuje.
Zelený úděl znamená další prohloubení tohoto problému, a to z následujících důvodů:
– Stačí už sám fakt, že klimatická agenda je v podobě tohoto plánu vyzdvižena nad ostatní činnosti Unie a že je jí všude plno. Z toho plyne větší zájem médií i akademické sféry a obecně výraznější místo pro toto téma ve veřejné diskusi.
– Green Deal není toliko pokračováním předchozí politiky. Je od počátku založen na vyhraněně panikářské linii, přičemž se otevřeně  odvolává  na tzv. „Zprávu soudného dne“ Mezivládního panelu pro změnu klimatu z října 2018. Vychází z přesvědčení, že musíme jednat ihned, že jsme v klíčovém okamžiku, že toto desetiletí je rozhodující, volá se „Teď nebo nikdy!“ apod.
– Ideologické působení na mládež a na celou veřejnost je výrazně zesíleno. Pozorujeme mimo jiné snahy o maximální využití vzdělávacích systémů (viz doporučení Rady o učení v zájmu zelené transformace a udržitelného rozvoje nebo příručku GreenComp), agitaci pomocí Evropského klimatického paktu nebo propagační kampaň „You are EU“.
Celé toto šíření katastrofických vizí budoucnosti, umělé vytváření pocitu časové tísně a vnucování jediných zaručených „vědeckých“ řešení aktivně přispívá k tomu, že namísto racionálních, kultivovaných lidských bytostí vychováme nemyslící, paranoidní stádová individua, uzavřená do světa strachu a pocitu viny, papouškující naučené poučky, snící o návratu do předprůmyslové éry, poslušně přijímající přiškrcování svobody i chudnutí. Proto je namístě vnímat Zelený úděl jako faktor degradace lidské důstojnosti.
Zdroj


Nejčtenější za týden