Co psaly noviny o klimatu, když se ještě nebály
RSS

Co psaly noviny o klimatu, když se ještě nebály


G. SITAŘ
Před více než dvaceti lety psala média, že pouze jedna věc je jistá: stále není k dispozici dostatek vědeckých důkazů o změně klimatu. Článek dále rozebírá dvě vlny oteplování v minulých sto letech, které byly přerušeny třemi desítkami let ochlazování.Článek otiskly texaské noviny Tyler Morning Telegraph v prosinci roku 2001. Píší v něm:
Překlad, zkrácení, mezititulky autor
Během předchozích sto let se průměrná teplota zemského povrchu zvedla o zhruba půl stupně. V tom samém období stoupla atmosférická koncentrace oxidu uhličitého o 25 %. Značná část nárůstu oxidu uhličitého je způsobena lidskými aktivitami. Vynořila se otázka, zda jsou tyto dvě události spojeny.
Panel složený z nejlepších vědců, který se sešel na popud prezidenta Bushe, dospěl k závěru, že ano. Ale jejich zpráva také říká, že „nejcennější přínos amerických vědců může být v tom, že neustále zpochybňují základní předpoklady a výsledné závěry.” Takže je zpochybňují.
Frederick Seitz, bývalý prezident americké akademie věd, a Robert Jastrow, předseda Marshallova institutu, hlásí: „Shledáváme, že vědecké důkazy jasně naznačují, že globální oteplování za posledních sto let není pravděpodobně způsobeno lidskými aktivitami.”
Dvě fáze oteplování
Poznamenávají, že oteplení v předchozích sto letech proběhlo ve dvou fázích. Mezi lety 1910 a 1940 se teplota zvedla o přibližně čtvrt stupně a k dalšímu nárůstu o čtvrt stupně došlo na konci minulého století. Mezi těmito dvěma obdobími, od roku 1940 do roku 1970, se teplota zemského povrchu mírně ochladila. Protože skleníkové plyny mohou planetu pouze ohřívat, „musíme dojít k závěru, že v polovině minulého století byly ve hře ještě jiné faktory”.
Jedno vysvětletní pro ochlazovaní planety v padesátých a šedesátých letech je chladící efekt aerosolů, malých částeček, které částečně odstiňují Zemi od dopadajícího světla. Pánové Seitz a Jastrow říkají, že tato hypotéza může být otestována odděleným pozorováním dat z jižní a severní polokoule.
Sever versus jih
Aerosoly jsou produkovány zejména v průmyslových zemích na severní polokouli. Protože jsou spláchnuty deštěm během několika týdnů, většinou se nedostanou přes rovník. Na jižní polokouli by oteplení mělo být zcela průkazné, ale není. Obě polokoule vykazují ten samý průběh změny teploty, který naznačuje, že aerosoly nejsou důvodem pro absenci předpokládaného globálního oteplování od čtyřicátých let.
Vědecká fakta naznačují, že všechny teplotní změny, které byly pozorovány v uplynulých sto letech, byly z velké části přírodního charakteru a nebyly způsobeny oxidem uhličitým.
Globální oteplování a jeho důvody budou určitě kontroverzním tématem v novém roce a pravděpodobně dlouho v budoucnosti. Neexistuje žádný způsob, jak udělat rychlou studii, která přinese solidní základ pro definitivní závěry.
Jedinou jistou věcí po letech studií je fakt, že stále není k dispozici dostatek vědeckých důkazů, aby bylo možné přesně předpovídat, jak se klima změní, nebo určit bez pochybností důvod těchto změn.
Tolik Tyler Morning Telegraph v roce 2001.
Nová fakta od roku 2001 podporují spíše závěr, že ještě není k dispozici dostatek vědeckých důkazů:
Klimatolog John Christy v roce 2015 ve zprávě pro americkou vládní komisi uvádí, že existující klimatické modely vždy předpověděly vyšší teplotu, než byla poté ve skutečnosti. Tedy že nefungují správně.
Wall Street Journal v roce 2022 upozorňuje, že vědci dospěli k závěru, že ani ty nejlepší nástroje, které mají k dispozici, nejsou schopny modelovat klimatické změny s dostatečnou přesností.
Průměrná teplota na Zemi za posledních sedm let klesla .
Elitní vědec tvrdí, že nárůst oxidu uhličitého v atmosféře má malý vliv na změnu klimatu . Výpočet provedl podle Planckova zákona, za který dostal Max Planck Nobelovu cenu za fyziku v roce 1918.
Tvrzení, že se 97 % vědců shodlo na klimatické apokalypse, je spíše ekvilibristika s daty.
Zatracené horko bylo i v minulosti. A větší než dnes. To, že se o tom nepíše, na tom nic nemění.
G. Sitař

The post Co psaly noviny o klimatu, když se ještě nebály first appeared on .


Nejčtenější za týden